Over 12.000 erhvervskunder Ejet af kunderne Kundetilfredshed i top

Ejendom

Se vilkår

Vi tilbyder en særskilt bygningsforsikring til beboelsesejendomme, med maks. 25% erhvervsudnyttelse. Forsikringen dækker alle bygninger på forsikringsstedet, samt faste el-installationer og fast bygningstilbehør.

Forsikringen dækker:

 • Brand, eksplosion og lynnedslag
 • Anden bygningsbeskadigelse, såsom stormskade, indbrudstyveri og vandskade

Tilvalgsmuligheder

 • Svampe- og insektskadeforsikring
 • Kortslutningsforsikring
 • Glasforsikring
 • Sanitetsforsikring
 • Rør-og stikledningsforsiking
 • Huslejetabsforsikring
 • Husejeransvarsforsikring
 • Nøgleforsikring
 • Vasketøjsforsikring

Særligt for andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger

Her kan der tegnes løsøreforsikring, bestyrelsesansvarforsikring, retshjælpsforsikring og udvidet huslejetabsforsikring.