banner-image

Cyberforsikring

IT-sikkerhed er som aldrig før på både kunders, virksomheders og politikeres dagsorden. De fleste virksomheder er dybt afhængige af digitale processer og systemer, og denne afhængighed er en vigtig drivkraft for cyberkriminelle. Flere og flere virksomheder bliver ramt af cyberangreb, og de kriminelle opererer med stadig mere raffinerede metoder.

Hvad gør du for at undgå, at din virksomhed bliver ramt af cyberangreb?

Derfor skal du købe en cyberforsikring

 • Et cyberangreb kan ramme den daglige drift og give driftstab
 • Et cyberangreb gør kunder og samarbejdspartnere utrygge og giver ridser i din virksomheds omdømme
 • Et cyberangreb kan have alvorlige konsekvenser for dine kunder, hvis data bliver lækket i forbindelse med angrebet.

Alle typer virksomheder – uanset branche og størrelse – har risiko for at blive ramt af cyberangreb. Som leverandør af forsikringer til danske virksomheder er det derfor meget vigtigt for os at kunne tilbyde dig og din virksomhed en cyberforsikring, som dækker og hjælper jer videre, hvis cyberkriminelle lykkes med at angribe virksomheden.

Vi dækker derfor:

 • Virksomhedens driftstab
 • Bøder og erstatningsansvar
 • Virksomhedens egne omkostninger
 • Omkostninger til advokat, genoprettelse af omdømme mm.

 Vælger du en cyberforsikring hos os, får du adgang til at downloade den prisbelønnede Avast-sikkerhedspakke - helt uden beregning.

Sådan dækker cyberforsikringen

Virksomhedens driftstab

Hvis din virksomhed lider et driftstab som følge af en cyberhændelse, herunder virus eller anden malware, DDoS angreb og cyberafpresning, dækker forsikringen driftstabet og de omkostninger, der er forbundet hermed.

Erstatningsansvar & bøder

Forsikringen dækker erstatningsansvar for tredjeparts tab, der skyldes din virksomheds overførsel af virus eller andre former for malware, manglende sikring af jeres IT-systemer eller netværk, som medfører et cyberangreb eller brud på persondatasikkerheden.

Forsikringen dækker også bøder og omkostninger pålagt af betalingskortindustriens og databeskyttelsesmyndighederne.

Cyberkriminalitet

Vi dækker din virksomhedens omkostninger i forbindelse med, at I er udsat for cyberkriminalitet. Det vil sige omkostninger til genetablering af data, underretningsomkostninger som følge af brud på persondatasikkerheden og jeres omkostninger ved cyberafpresning.


Øvrige omkostninger

 • Udgifter til advokatbistand i forbindelse med erstatningskrav rejst imod virksomheden.
 • Udgifter til IT- og kriminaltekniske undersøgelser af årsag og omfang af et cyberangreb, erstatningsansvar og misligholdelse af persondatalovgivningen.
 • Udgifter til PR-assistance til jeres omdømme, efter at I har været udsat for cyberkriminalitet.

 

Forsikringsvilkår og produktinformation

Det er værd at lægge mærke til

 • Forsikringen giver adgang til en 24 timers hotline med råd og assistance fra specialiseret personale inden for 2 timer.
  Ring på 80 88 56 68
 • Du får en unik gratis CloudCare sikkerhedsløsning fra Avast.

  CloudCare sikkerhedsløsningen indeholder:
  - Firewall
  - Antivirus
  - Cloud Back-up - 100 GB

Kontakt os nu, hvis du vil høre mere om cyberforsikring

Ring på 33 14 37 48

Vi giver ordet til kunderne