Bliv forsikret mod vandskader

Vælg en ekstra dækning, som bl.a. sikrer dig ved skader efter vand fra synlige og skjulte rør. Ring 33 45 74 72 eller beregn din pris online.

Hvilken forsikring dækker vandskade?

Når du køber Husforsikring hos os, kan du blive dækket, hvis dit hus får skader pga. voldsomt skybrud.
Mange af vores kunder vælger dog at supplere med en Udvidet vanddækning, som også dækker skader efter vand fra normalt regnvejr. Derudover er du dækket, hvis du får vandskader pga. udsivning fra synlige rør, og hvis genhusning bliver nødvendig for dig og din familie, mens vandskaden udbedres. 

Vores Udvidede vanddækning dækker:

  • Vandskade som følge af dryp og udsivning fra synlige rørinstallationer.
  • Vandskade som følge af almindelig regn, der trænger ind i huset.
  • Vandskade som følge af opstigning af grund- og kloakvand, selvom der ikke er tale om voldsomt sky- eller tøbrud.
  • Udsivning fra synlige installationer og fra akvarier og beholdere med et rumindhold på mere end 20 liter.
  • Skade efter fygesne, hvor loftsrummet ikke er tilgængeligt på grund af bygningskonstruktionen.

Det er et krav for dækningen, at årsagen til vandskaden repareres eller udbedres umiddelbart efter, skaden er sket. Dette er for at forhindre, at skaden sker igen. Bemærk, at disse udgifter ikke er dækket af forsikringen.

Sådan er du dækket, hvis du får en vandskade

Hvem bør vælge en udvidet vanddækning?

Klimaforandringer gør, at vejret i Danmark bliver mere ustabilt. Vi oplever voldsommere vejr, som kommer oftere end tidligere. Vores huse er ikke konstrueret til at lede vand i så store og koncentrerede mængder væk, så derfor ser vi desværre omfattende vandskader på huse.

Før i tiden sagde vi, at højtliggende huset var sikret mod oversvømmelser ved voldsomt vejr, men det er desværre ikke altid tilfældet. Også huse, som ikke tidligere har været ramt af skybrud, får nu pludselige oversvømmelser.

Vi anbefaler udvidet vanddækning, hvis du:

  • Har en kælder, hvor vand nemt kan trænge ind gennem vinduer, døråbninger eller der kan ske opstigning af vand fra kloakken.
  • Har et ældre hus med gamle rørinstallationer og radiatorer.
  • Har et loftsrum, som du ikke kan få adgang til pga. byggekonstruktionen, fx loft til kip.
  • Har trægulv, andet sårbart gulv eller bygningskonstruktioner, der er særlig udsatte, fx gipsvægge.

Hvad koster en god husforsikring?

Se her, hvad en god husforsikring vil koste for jer. I kan købe online i dag.  

Hvad er reglerne for genhusning ved vandskade?

Hvis det bliver nødvendigt at fraflytte din bolig, mens vandskaden udbedres, dækker forsikringen udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af indbogenstande m.v. Den dækker også andre rimelige og nødvendige merudgifter til genhusning.

Hvem dækker vandskade i lejebolig?

Hvis du får en vandskade i den lejlighed eller det hus, du lejer, skal du kontakte ejeren eller administratoren af ejendommen. Her vil det nemlig være den fælles bygningsforsikring, som dækker skaden, hvis den er omfattet af forsikringen. Har du fået skader på dine indbogenstande, fx møbler og tøj, dækkes dette af din egen indboforsikring.

Forebyg vandskader i dit hus

Se 8 gode råd, der kan hjælpe dig med at holde huset tørt.

Læs mere

Hvad koster Udvidet vanddækning?

Prisen på Udvidet vanddækning afhænger at husets størrelse, og om der er kælder. Men helt overordnet kan man sige, at prisen for forsikringen er meget lille, hvis du sammenholder den med, hvad det typisk koster at udbedre større vandskader.

Ring til os direkte på 33 45 74 72, eller lad os ringe dig op, når det passer dig.

Ja tak - Ring mig op

I Købstædernes Forsikring passer vi godt på dine data. Du kan læse mere om det her.