banner-image

Forord

Den 13. januar 2011 kan vi fejre 250-året for oprettelsen af Købstædernes Forsikring, der således er det ældste eksisterende forsikringsselskab
i Danmark.

Selskabets udvikling har selvsagt været påvirket af Danmarks historie med rød­der helt tilbage fra Kong Frederik V’s. tid, men Købstædernes Forsikring har da også, om end i beskedent omfang, været med til at påvirke Danmarks historie.

Denne bog er en del af fortællingen om Købstædernes Forsikring. Spredte glimt fra nutiden og fortiden – den gang, hvor en ildebrand var en frygtelig katastrofe med store økonomiske konsekvenser for en familie eller en hel by.

Når man sidder i ledelsen for et selskab, som fylder 250 år, føler man et ansvar for at sikre, at selskabets historie bliver bevaret for eftertiden. Der har gennem årene været mange anledninger til at beskrive Købstædernes Forsikrings hi­sto­rie, men den historie, der her er skre­vet, er ikke blot en gengivelse af historiske fakta – det er også en be­skri­velse af de mennesker, der har været berørt af begivenhederne gennem tiden.

Vi har beskrevet overgangen fra at være en del af den offentlige administration til at være en erhvervsvirksomhed i kon­kurrence med andre, og for at be­skrive den nyere del af Købstædernes Forsikrings historie rummer bogen no­g­le interviews med nuværende og tidligere medarbejder. Vi har til gen­gæld udeladt statistiske beregninger, grafiske beskrivelse af udvikling i skadeprocenter, omkostnings­procenter, investeringsresultater, overskud før og efter skat osv. – til glæde for mange,
men måske til mishag for enkelte.

Formålet med bogen er at bevare en erindring om fortiden og belyse bag­grunden for Købstædernes Forsikrings virke i fremtiden. De følgende sider forhåbentligt et indblik i den udvikling, som Købstædernes Forsikring har gen­nemgået, og ikke mindst i, hvorledes Købstædernes Forsikring har udviklet sig fra at være et selskab med monopol på tegning af bygningsbrandforsikring i de danske købstæder, til at være et sel­­skab som primært tilbyder skade­forsikring til private samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder
i Danmark.

 

 

 

 

På trods af den høje alder er Købstædernes Forsikring parat til fortsat at levere Danmarks bedste forsikringsprodukter til vore gode kunder, og vi er sikre på, at vore efterfølgere vil opretholde og udbygge en god virksomhed og dermed danne basis for at markere det kommende
275-års jubilæum.

Vi ønsker læserne god fornøjelse og håber, at bogen vil være med til at tegne et nuanceret billede af Købstædernes Forsikrings tilblivelse og udvikling.

Hans Kristian Jensen, Formand

Brandforsikringens bomærke der bygger på Frederik V’s kronede seglmonogram, idet han som konge oprettede Brandforsikringen 13. januar 1761. I forbindelse med Brandforsikringens 200-års jubilæum i 1961 fremhævede den daværende direktør Torp-Pedersen, at de ord der stod prentet i Frederik V’s segl “Prudentia et constantia” – på dansk “Ved forsigtighed og bestandighed” – altid havde været en ledetråd i Brandforsikringens arbejde.