Søg

Delegeretforsamlingen

Delegeretforsamlingen består af 35 personer, der alle er valgt af og blandt vores forsikringstagere. 

Din garant for kundetilfredshed

Netop det, at vi er et gensidigt forsikringsselskab, er en afgørende forskel. Som gensidigt selskab er vi ejet af vore kunder.
Det betyder blandt andet, at vi ikke har aktionærer, som tænker på egne økonomiske interesser. Vi træffer alle vore dispositioner alene med det formål at skabe trygge og tilfredse kunder.

Delegeretforsamlingen består af 35 personer, der alle er valgt af og blandt vores forsikringstagere.
Ud over at vælge formand, næstformand og 4 medlemmer til bestyrelsen står delegeretforsamlingen som forsikringstagernes garant for, at Købstædernes Forsikring forbliver 100% selvejet og dermed fokuseret på kundernes tryghed og tilfredshed.

Delegeretforsamling for 2021

Alle kunder i Købstædernes Forsikring har som udgangspunkt mulighed for at blive valgt som medlem af Delegeretforsamlingen, men ledelsen i selskabet har ifølge den finansielle lovgivning pligt til at sikre, at kandidater, der ønsker at opstille til valg, vil kunne opfylde kravene i henhold til både lovgivning og selskabets mangfoldighedspolitik.

Du kan se, hvem der sidder i delegeretforsamling i det indeværende år her.

De delegerede

1. kreds Advokat Ken Torpe Christoffersen, Helsingør (2013)

2. kreds Vacant

3. kreds Økonomidirektør Ib Dybdahl Christoffersen, Roskilde (2009)

4. kreds Direktør Philip Winther Søndergaard, Holbæk (2013)

5. kreds Vacant

6. kreds Direktør Christian Weidemann, Korsør (1997)

7. kreds Tømrermester Jacob Larsen, Karrebæksminde (2018)

8. kreds Trælastdirektør Anders Knud Østergaard, Nykøbing F (2013)

9. kreds Partner Henrik Vang Olsen, Nakskov (2016)

10. kreds Direktør Carsten Grønning, Allinge (2016)

11. kreds Direktør Per Nordvig Nielsen, Svendborg (2013)

12. kreds Direktør Finn Aarlund Jensen, Odense (2011)

13. kreds Sikkerhedsleder Lars Simonsen, Vissenbjerg (2009)

14. kreds Advokat Anne Kaptain, Sæby (2017)

15. kreds Direktør Søren Wagner Andersen, Blokhus (2005)

16. kreds Teknisk direktør Niels Erik Smith, Nibe (2000)

17. kreds Vacant

18. kreds Direktør Allan Bisgaard, Skive (2015)

19. kreds Konsulent Tonni Jensen, Holstebro (2017)

20. kreds Tømrermester Peter Estrup Ainill, Viborg (2011)

21. kreds Tømrermester Kim Rasmussen, Randers (2016)

22. kreds Økonomi direktør Kenneth Mikkelsen, Rønde (2017)

23. kreds Adm. direktør Carl Henrik Christiansen, Tarm (2013)

24. kreds Ingeniør Frederik Madsen, Silkeborg (2005)

25. kreds Registreret revisor Morten Steen Olsen, Hasselager (2013)

26. kreds Marketingsansvarlig Dorthe Lodahl, Varde (2018)

27. kreds Glarmester Martin Leonhard, Fredericia (1997)

28. kreds Direktør Jens Munk Jensen, Horsens (1998), Formand for delegeretforsamlingen

29. kreds Ejer af Tvis Køkkener Esbjerg, Vibeke Leth Bendorff, Esbjerg (2017)

30. kreds Regnskabschef Jan Schmidt Schønning, Kolding (2003)

31. kreds Systemspecialist Niels Iver Thulstrup, Vojens (2013)

32. kreds Direktør Bent Jørn Jacobsen, Aabenraa (2005)

33. kreds Direktør Thomas Olsen, Vedbæk (2005), Næstformand for delegeretforsamlingen

34. kreds Direktør Anette Maria H. Christensen, København (2016)

35. kreds Helle Schjødt-Bruhn, Frederiksberg (2019)