Søg

Organisation

Organisation

Købstædernes Forsikring er et dansk, selvstændigt, gensidigt forsikringsselskab, som består af den øverste ledelse, delegeretforsamlingen og en bestyrelse, der har ansat en direktion til at varetage den daglige ledelse af koncernen.

Organisationsdiagram

Figur over organisation

Koncerndiagram

Figur over koncern

Mere information

KF Agentur Vest

KF Agentur Vest A/S er et forsikringsagentur, som distribuerer Købstædernes Forsikrings produkter til privatkunder samt mindre og mellemstore virksomheder i fortrinsvis Jylland.

KF Agentur A/S

KF Agentur A/S er et forsikringsagentur, som distribuerer Købstædernes Forsikrings produkter til privat kunder, samt mindre og mellemstore virksomheder. Agenturet løser desuden service- og
administrationsopgaver for andre agenturer, tilknyttet Købstædernes Forsikring.

Købstædernes Ejendomsselskab P/S

Købstædernes Ejendomsselskab P/S eneste formål er at eje selskabets domicil på Strandgade 27A, 1401 København K.