Årsregnskab 2021: Købstædernes Forsikring vokser og har flere vækstambitioner

Med en solid bruttopræmievækst for syvende år i træk og en stærk egenkapital gør Købstædernes Forsikring sig klar til at skyde gang i en ny strategiperiode med ambitiøse målsætninger om yderligere vækst.

Med en solid bruttopræmievækst for syvende år i træk og en stærk egenkapital gør Købstædernes Forsikring sig klar til at skyde gang i en ny strategiperiode med ambitiøse målsætninger om yderligere vækst.

Med årsregnskabet for 2021 kan Købstædernes Forsikring lægge endnu et år til den vækstperiode, som selskabet har gennemgået siden 2014. Bruttopræmieindtægterne er steget med 6% i forhold til 2020 og lander på 1.417 mio. kr. Det er bedre end forventet ved årets start.

”Vi rammer endnu engang målskiven på et af vores allervigtigste nøgletal, nemlig vækst i præmieindtægter. Dermed ser vi tilbage på det syvende år i træk, hvor vi er vokset organisk ved at tiltrække flere kunder. Det sker både i kraft af en stor indsats af vores egne kolleger og gennem vores stærke partnerskaber, hvor et særligt højdepunkt i 2021 naturligvis var lanceringen af vores strategiske samarbejde med Jyske Bank om Jyske Forsikring,” fortæller Anders Hestbech, der er administrerende direktør i Købstædernes Forsikring.

Hensættelser påvirker forsikringsteknisk resultat

Resultatet før skat er også bedre end forventet og ender på 301 mio. kr. (2020: 81,7 mio. kr.), hvilket især tilskrives et meget tilfredsstillende investeringsresultat. Til gengæld er det forsikringstekniske resultat (moderselskab) på 5,7 mio. kr. noget lavere end sidste år (2020: 40,8 mio. kr.), hvilket primært skyldes hensættelser på omkring 100 mio. kr. til fremtidig dækning af arbejdsskader.

”Vi har opbygget en sund og solid forretning, som gør, at vi kan foretage nogle store hensættelser inden for arbejdsskade og samtidigt levere et pænt årsresultat. Det sker tilmed efter et år, hvor vi også har håndteret storskader hos en håndfuld erhvervskunder. Samlet set går vi ud af året med en styrket egenkapital og er godt rustede til at vokse endnu mere fremover i både antal kunder og forretningsomfang,” lyder det fra Anders Hestbech.

Egenkapitalen er steget fra 1.279 mio. kr. i 2020 til 1.593 mio. kr. i 2021. Hensættelsen til arbejdsskade påvirker erstatningsprocenten, der vokser til 77,4. Også omkostningsprocenten stiger en smule til 19,5 som følge af blandt andet kundefremgang og opstarten af Jyske Forsikring. Alt i alt giver det en combined ratio på 99,6.

Ny strategiperiode skydes i gang

Når Købstædernes Forsikring med årsregnskabet runder 2021 af, er det samtidigt et farvel til den strategiperiode, der har præget selskabet siden 2014 og har resulteret i en fordobling af forretningsomfanget. Den afløses nu af en ny strategiperiode, der skal gælde frem mod 2027:

”De seneste års vækst har bekræftet os i, at der er en efterspørgsel i markedet på vores løsninger og den måde, vi driver forsikringsvirksomhed på som et alternativ til de børsnoterede selskaber. Vi er lykkedes med at fordoble vores forretning på syv år. Nu har vi ambitioner om at blive dobbelt så store igen. Væksten skal især ske gennem vores eksisterende og fremtidige partnerskaber, hvor vi har succes med at bringe vores egne forsikringsrådgivere og assurandører i spil over for partnernes kunder og medlemmer,” udtaler Anders Hestbech.

Købstædernes Forsikring forventer en vækst i bruttopræmieindtægter på minimum 5% i 2022.

Årsrapporten 2021 Købstædernes Forsikring

Se flere nøgletal i årsrapporten.