banner-image

Redegørelse fra Finanstilsynet

Købstædernes Forsikring har taget påbuddene til efterretning. Alle forhold er blevet rettet siden Finanstilsynets inspektion i november 2017, og dokumentation herfor er sendt til Finanstilsynet. I tråd med sædvanlig praksis afventer selskabet besked om, hvorvidt Finanstilsynet også anser påbuddene for efterlevet på baggrund af de oplysninger, som selskabet har indsendt. Påbuddene påvirker ikke selskabets solvens og regnskabsresultater.

Redegørelsen fra Finanstilsynet kan læses her.