banner-image

Hør mere om førerpladsdækning

Kontakt os om førerpladsdækning på 33 14 37 48 eller køb den sammen med din bilforsikring online for 366 kr om året.

Beregn pris

Førerpladsdækning

Vi vil helst ikke skræmme dig, men vi oplever desværre, at mange ikke ved, at de ikke er dækket af deres standard bilforsikring, hvis de kommer til skade i en soloulykke. Det vil sige en ulykke, hvor der ikke er andre involveret, og der derfor ikke er en modpart. Den hyppigste synder er glat føre – vi ser mange solouheld, hvor føreren mister kontrollen over bilen og glider i grøften. Faktisk er hvert 5. uheld i Danmark et solouheld (Kilde: Vejdirektoratet).

Kommer du til skade i en soloulykke, kan du som regel få udbetalt et beløb fra din ulykkesforsikring, hvis du får et varigt mén. Men for langt de fleste er det slet ikke nok til at komme videre.

 

Førerpladsdækningen er en tilvalgsdækning

Førerpladsdækningen er en tilvalgsdækning til din bilforsikring, og den følger loven om erstatningsansvar. Det betyder, at du er sikret samme mulighed for erstatning, som hvis der havde været en ansvarlig modpart - fx udbetaling for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

 

Køb for 366 kr om året

Førerpladsdækningen kan virkelig gøre en forskel, hvis du kører galt i et solouheld. Og vi anbefaler alle kunder at tage stilling til, om de skal have denne tilvalgsdækning. Vi synes faktisk også, at prisen er rimelig: 366 kr. om året. Kontakt os nu på 33 14 37 48 eller køb l

Sådan dækker vores førerpladsdækning

 • Du er dækket, hvis du som fører af bilen kører galt og kommer til skade, og ingen andre motordrevne køretøjer er indblandet.
 • Du er dækket, hvis du kommer til skade, når du stiger ind og ud af bilen.

 

Et godt eksempel

Vi vil gerne give dig et eksempel på, hvor stor betydning en førerpladsdækning reelt kan have. For det er store beløb, vi taler om, og det kan have konsekvenser for, hvordan du og din familie kommer videre efter en soloulykke. Eksemplet er fiktivt.

Jens kører galt en novemberaften

Jens er tømrer og 38 år. Han har en årsløn på 310.000 kr. Den 1. november 2016 kører Jens i grøften uden for Silkeborg – på grund af glat føre. Han får en rygskade, som giver ham et varigt mén på 70 % og et erhvervsevnetab på 25 %. Han kommer i arbejde igen den 18. marts 2017, og han får sin udbetaling fra førerpladsdækningen 15. april 2017. Se i tabellen, hvor meget han får udbetalt i erstatning:

  Med en førerpladsdækning  Uden en førerpladsdækning
Tabt arbejdsfortjeneste (Tabt arbejdsfortjeneste er 119.000 kr. Der bliver udbetalt 84.900 kr. i dagpenge)   34.100 kr.  0 kr.
Smerte og Svie i 140 dage (195 kr. pr. dag)  27.300 kr.  0 kr.
Varigt mén-godtgørelse (70 % af 860.000 kr.)  602.000 kr.   0 kr.
Tab af erhvervsevne (25 % af 310.000 kr. x 10)   775.000 kr.  0 kr.
I alt udbetales erstatning   1.434.400 kr.  0 kr.

 

 

Det kan du få udbetalt fra forsikringen

 • Tabt arbejdsfortjeneste
  Hvis du er sygemeldt efter ulykken, og hvis du, når du har modtaget sygeløn, dagpenge og lign., stadig har et dokumenteret indtægtstab, kan du få erstatning.
 • Udgifter til læge, medicin og transport i forbindelse med behandling
  Du kan få dækket udgifter til sygehusophold, rekreation, transport til og fra sygehus, hjælpemidler, læge og tandlæge. Ydelser fra det offentlige og andre ydelser, fx udbetaling fra privat sygeforsikring, skal modregnes i erstatningen.
 • Andet tab som følge af skaden
  Her kan du fx få dækket nære slægtninges udgifter til besøg på hospital eller fx tab som følge af forlænget uddannelsestid.
 • Svie og smerte
  Svie og smerte er et økonomisk plaster på såret for de gener, ulemper og fysiske ubehag, som din skade medfører. Du får udbetalt 195 kr. pr. sygedag – og godtgørelsen kan ikke overstige 75.000 kr.
 • Varigt mén
  Bliver du ikke helt helbredt efter en ulykke, kan du få udbetaling for varigt mén. Størrelsen af ménet bliver fastsat på det tidspunkt, hvor vi vurderer, at din helbredstilstand ikke vil blive yderligere forbedret. Méngraden bliver målt i procenter fra 5 til 100 efter en méntabel. Tabellen er et udtryk for, hvor meget din lidelse hæmmer dig i dagligdagen.
 • Tab af erhvervsevne
  Hvis din evne til at arbejde bliver nedsat varigt pga. dit uheld, kan du få udbetalt erstatning for dette. Erstatningen bliver beregnet på baggrund af din årsløn og erhvervsevnetabsprocenten og bliver udbetalt som et engangsbeløb.
 • Tab af forsørger og begravelseshjælp
  Hvis du dør i ulykken, bliver der udbetalt erstatning til ægtefælle eller samlever samt til børn.

Vil du høre mere? Så kontakt os

Tilbud, forsikringstjek eller andre spørgsmål om dine forsikringer - vi er klar til at hjælpe, og vi ringer dig gerne op. Lige når det passer dig.

 

Ring til os på 33 45 74 72

Vores forsikringsrådgivere sidder klar på hverdage mellem kl. 8.30 og 16.00.

 

 

Skal vi ringe dig op?


 

 

 

 

Saml dine forsikringer hos os og få unikke fordele

 • 0,- i selvrisiko på dine forsikringer, hvis du får en skade, mens du er uden job.
 • 5000 kr. i hånden, hvis familiens børn under 18 år får visse knoglebrud.
 • Ingen forhøjet selvrisiko på bilforsikringen for familiens børn til og med 25 år, når de låner husstandens bil.
 • En garanti der sikrer dig fuld erstatning, hvis din indbosum er sat for lavt.
 • 10 % rabat på alle dine forsikringer.

Bliv fordelskunde

 

 

Vi giver ordet til kunderne