Generelt

Som tak fordi du køber din forsikring online, får du som forsikringstager i Købstædernes Forsikring en rabat på din første årspræmie i form af en gavekortkode, som du kan anvende til købe et gavekort ved at logge ind med Nem ID på Min side på Købstædernes Forsikring.dk. Du kan blandt andet købe gavekort, som kan anvendes til elektronik, shopping, rejser eller oplevelser.

Købstædernes Forsikring har indgået et samarbejde med GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK) , der håndterer dit køb af gavekort med din gavekortkode. Gavekortkoden aktiveres 14 dage efter, din forsikring er startet og betalt. Hvis du opsiger din forsikring annulleres dit gavekort også. Du kan maximalt gøre brug af denne rabatordning 5 gange.

Gavekortkoden kan ikke indløses til kontanter, kombineres med andre tilbud og rabatter i Købstædernes Forsikring, og den kan ikke købes særskilt hos Købstædernes Forsikring.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke gennemfører dit online forsikringskøb i kampagneperioden bortfalder rabatten i form af en gavekortkoden.

Medarbejdere i Købstædernes Forsikring kan ikke få en gavekortkode ved online køb i en kampagneperiode.

Modtagelse af gavekort

Når du har anvendt din gavekortkode til at købe et gavekort hos GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK), modtager du enten dit gavekort på mail eller med posten. Dette afhænger af hvilket produkt, du har valgt. Hvis gavekortet sendes elektronisk, sender vi det til dig på den oplyste e-mail adresse inden for ganske få minutter. Hvis gavekortet sendes med posten, kan du forvente at modtage gavekortet senest 7-9 hverdage efter valg af gavekort.

Gavekortkode og gavekortets gyldighed

Gavekortkoden er gyldig i 36 mdr. fra udstedelsesdatoen.

De fleste gavekort er gyldige i 36 mdr. fra udstedelsesdatoen, dog vil visse gavekort have en kortere gyldighedsperiode. Gyldighedsperioden er angivet på selve gavekortet. Har du spørgsmål til en specifik type gavekort og dets gyldighedsperiode, kontakt GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK) på eller gavekort udbyderen.

Gavekortkoder samt gavekortet skal være benyttet inden for gyldighedsperioden.

Priser og betaling

Alle priser på GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK)s gavekort er i DKK og er inklusive moms. Du modtager automatisk en kvittering via e-mail, når du køber et gavekort både med din gavekortkode og øvrige betalingsmidler.

GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK) giver dig mulighed for egen regning at tilkøbe ekstra gavekort. En sådan transaktion er Købstædernes Forsikring uvedkommende. Du kan altid afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Data, du sender i forbindelse med køb, er krypterede (SSL), og det er kun PBS, der kan læse dem. Beløbet for de valgte oplevelser trækkes først, når email med gavekort er afsendt til dig. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

Fortrydelse

Hvis du fortryder køb af gavekort hos GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK), har du 14 dage til at meddele, at du fortryder købet og herefter 14 dage til at sende gavekortet retur til GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK). Du kan fortryde et køb, selvom gavekortet er pakket ud - dog kan du naturligvis ikke returnere gavekortet, efter at det er indløst til fx. en middag eller lignende.

Ved fortrydelse af køb af gavekort købt med din gavekortkode fra Købstædernes Forsikring, tilbageføres beløbet til den gavekortkode eller betalingskort, hvor pengene oprindeligt er trukket fra.

Ved fortrydelse af køb af ekstra gavekort købt hos GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK) for egen regning, tilbagebetaler GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK) beløbet til samme betalingskort, hvorfra købet er foretaget - beløbet betales hurtigst muligt, normalt allerede på først flg. hverdag, og senest 14 dage efter du har meddelt GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK), at du fortryder.

Ved fortrydelse skal du kontakte kundeservice@kfforsikring.dk.

Reklamation og ansvar

Du skal rette henvendelse til GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK), hvis du oplever problemer med anvendelse af din gavekortkode eller gavekort. Du kan reklamere over mangler ved gavekortkoden eller gavekortet inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at henvende dig til GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK) Hvis reklamationen er berettiget, og manglen ikke kan afhjælpes uden tilbagesendelse af dit fysiske gavekort, tilbagebetaler vi dine rimelige fragtomkostninger. Husk at gemme postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track- and trace-nummer.

Hvis du ikke har været tilfreds med den ydelse, som du har fået for gavekortet, skal du rette henvendelse til leverandøren af ydelsen.

Klager kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. En klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@kfforsikring.dk.

Cookies

Læs mere her: https://www.kfforsikring.dk/om-os/det-med-smaat/politik-om-privatliv-og-persondata/

Behandling af personoplysninger

Købstædernes Forsikring videregiver dit navn, adresse, telefon nr. samt mailadresse til GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK) for, at GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK) kan oprette din gavekortkode, som du kan anvende til køb af et gavekort. GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK) er selvstændig dataansvarlig for de oplysninger, som GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK) indsamler og registrerer om dig. GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK) vil til enhver tid behandle dine oplysninger med fortrolighed og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du skal tage kontakt til GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK), hvis du vil benytte retten til indsigt, gøre indsigelser mod behandlingen eller korrigere dine personoplysninger hos GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK).

På  https://www.kfforsikring.dk/om-os/det-med-smaat/politik-om-privatliv-og-persondata/ kan du læse mere om, hvordan Købstædernes Forsikring behandler personoplysninger.

For at kunne gennemføre et køb, skal du oplyse navn, adresse og e-mailadresse. Disse data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10. Oplysninger videregives eller sælges ALDRIG til tredjepart.

Disse betingelser ejes af GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK). Hvis du har spørgsmål til disse, kan du kontakte GOGIFT (WWW.GAVEKORTET.DK)