banner-image

Er du i tvivl, om du har brug for en forhåndsgodkendelse?

TAG TESTEN

Forhåndsgodkendelse inden du rejser

En rejseforsikring dækker kun akut sygdom og skader, som er opstået under rejsen.

Med en medicinsk forhåndsgodkendelse er du sikret dækning ved sygdom, du kendte til, før du bestilte rejsen.

 

Hvornår skal du bruge en forhåndsgodkendelse?

Hvis du kan svare ja til et eller flere af nedenstående spørgsmål, skal du måske have en forhåndsgodkendelse, inden du rejser:

  • Har du været indlagt på hospital inden for de sidste to måneder?
  • Har du gennemgået en operation inden for de sidste to måneder?
  • Har du været på skadestue/tilset af en vagtlæge inden for de sidste to måneder?
  • Har du fået ny medicin, ændret eller stoppet i medicinsk behandling inden for de sidste to måneder?
  • Er du behandlet/tilset af læge eller anden behandler inden for de sidste to måneder?
  • Er du indkaldt eller henvist til undersøgelser/behandling eller skrevet op på venteliste?
  • Har du undladt at opsøge læge, fravalgt behandling eller har du en uhelbredelig/alvorlig sygdom?

 

Søg godkendelse inden for 2 måneder før rejsen

Du kan søge forhåndsgodkendelse inden for to måneder før din afrejse. Det er vores alarmcentral, der foretager forhåndsgodkendelsen. Du skal regne med 5 hverdages ekspeditionstid, efter at alle nødvendige medicinske oplysninger foreligger.

Du kan kontakte Alarmcentralen på telefon 33 45 75 85.

Her kan du udfylde ansøgningen til forhåndsgodkendelsen.

Send det udfyldte skema og eventuelle bilag til rejseservice.fga@falck.com