Forstå din regning

Få svar på dine spørgsmål om afgifter og betaling. 

Få overblik her

Du kan her få overblik over, hvad de forskellige afgifter og bidrag på din regning dækker over, og hvorfor vi opkræver dem. Er du i tvivl om din regning stemmer overens med dine dækninger, er du altid velkommen til at ringe til os på 33 45 74 72.

Hvorfor skal jeg betale afgifter? 

Når du køber forsikringer i Danmark, skal du udover at betale prisen for selve forsikringen, også betale afgifter til staten og til forskellige hjælpefonde, som Folketinget har oprettet. Folketinget vedtager og fastsætter størrelsen på de forskellige afgifter, og forsikringsselskaberne er blevet bedt om at opkræve disse afgifter.

Afgifterne er ikke høje, men det er stadig rart at vide, hvad man betaler for.

Skadeforsikringsafgift

Hvor meget betaler jeg?

  • Skadesforsikringsafgiften udgør 1,1 % af prisen for forsikringen.

Hvorfor skal jeg betale denne afgift?
Alle, som har en forsikring, skal betale denne afgift. Afgiften, som vi afregner med staten, bliver beregnet i henhold til ”lov om afgift af skadesforsikringer”. Vi opkræver afgiften, når forsikringen bliver oprettet, ved efterfølgende ændringer og ellers hvert år ved betaling af forsikringen. De forsikringer, som allerede er pålagt statsafgift, fx den lovpligtige ansvarsforsikring på motorkøretøjer, bliver ikke pålagt denne skadesforsikringsafgift.

Stormflods- og stormfaldsafgift

Hvor meget betaler jeg?

  • 40 kr. pr. police pr. år.

Hvorfor skal skal jeg betale denne afgift?
Du skal betale afgiften, hvis du har en indbo-, fritidshus- eller parcelhusforsikring.
Afgiften administreres af Stormrådet og bliver indbetalt til en pulje. Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø.

Statsafgift for køretøjer

Hvor meget betaler jeg?

  • 42,9 % af betaling for din ansvarsforsikring (gældende for motorkøretøjer)
  • 230 kr. pr. år (gældende for knallerter)

Hvorfor skal jeg betale denne afgift?
Alle motorkøretøjsforsikringer bliver pålagt statsafgift. Afgiften, som vi afregner med staten, er indeholdt i prisen for den lovpligtige ansvarsforsikring.

Miljøbidrag for køretøjer

Hvor meget betaler jeg?

  • 84 kr. pr. køretøj pr. år

Hvorfor skal jeg betale dette bidrag?
Bidraget fungerer som finansieringsgrundlag for den godtgørelse, man modtager, når man afleverer bilen til ophugning eller skrotning. Vi opkræver bidraget sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring.

Garantifondsbidrag

Hvor meget betaler jeg?

  • 40 kr. pr. police pr. år.

Hvorfor skal jeg betale dette bidrag?
I tilfælde af et skadeforsikringsselskabs (det som vi almindeligvis kalder et forsikringsselskab) går konkurs, træder fonden til og yder dækning i henhold til loven. Bidraget til fonden reguleres ved lov, og Finanstilsynet har i 2019 vedtaget et gebyr på 40 kr. pr. police for motorkøretøjs-, sundheds-, indbo-, og parcelhusforsikring.

Garantifondsbidrag - Arbejdsskadeforsikring

Hvor meget betaler jeg?

  • 30 kr. pr. fuldtidsforsikret medarbejder pr. år.

Hvorfor skal jeg betale dette bidrag?
Pr. 1. januar 2022 opkræver Garantifonden et bidrag pr. fuldtidsforsikret medarbejder, som er dækket af virksomhedens arbejdsulykkesforsikring. Bidragets størrelse er fastsat af Finanstilsynet.

Hvorfor stemmer beløbet på min regning ikke overens med den lovede pris for forsikringen?

Der kan være flere årsager til at beløbet ikke stemmer:

  • Du har købt en ny forsikring eller udvidet med en tillægsforsikring. Vi har sendt en ny opkrævning til dig med ændringerne.
  • Du har købt et ny forsikring, der er trådt i kraft midt i en måned - derfor bliver beløbet "skævt" på første opkrævning.
  • Du er flyttet, og det kan have betydning for prisen på din Indbo- og Husforsikring.

Kan jeg tilmelde min regning til Betalingsservice?

Ja, du kan tilmelde din regning til Betalingsservice her. 

Tilmeld Betalingsservice

Relaterede artikler

Spørgsmål til Mit KF

Få svar på dine spørgsmål om Mit KF, og få hjælp til at logge ind.

Spørgsmål om Rejseforsikring

Få svar på dine spørgsmål om, hvornår og hvordan din Rejseforsikring dækker. 

Spørgsmål om Husforsikring

Få svar på dine spørgsmål om din Husforsikring.