Organisation

Organisation

Købstædernes Forsikring er et dansk, selvstændigt, gensidigt forsikringsselskab, som består af den øverste ledelse, delegeretforsamlingen og en bestyrelse, der har ansat en direktion til at varetage den daglige ledelse af koncernen.

Organisationsdiagram

 

Koncerndiagram

Koncerndiagram over Købstædernes Forsikring

*Købstædernes Ejendomsselskab P/S eneste formål er at eje selskabets domicil på Strandgade 27A, 1401 København K.