Klager

Købstædernes Forsikring er alternativet til de store forsikringsselskaber, og klager fra kunder er derfor en væsentlig faktor for bedømmelsen af, hvordan vi lever op til vores mål.

Sådan klager du

Hvis du er uenig i en afgørelse, som Købstædernes Forsikring har truffet i en given sag, anbefaler vi, at du først tager kontakt til den medarbejder, der har behandlet sagen, og redegør for din utilfredshed med afgørelsen.

Hvis du efter denne henvendelse stadig ikke er tilfreds, er du velkommen til at kontakte vores klageansvarlige.

Kontakt den klageansvarlige

Den klageansvarlige

 

Købstædernes Forsikring
Att: Den klageansvarlige
Strandgade 27A
1401 København K

Ankenævnet for Forsikring

Som privatkunde har du også mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis du ikke er tilfreds med den afgørelse, vores klageansvarlige er kommet med. Ankenævnet behandler klager vedrørende private forsikringer og motorkøretøjsforsikringer.

Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Du finder klageskemaet på Ankenævnets hjemmeside. Her kan du også finde information om, hvordan du klager.

Kontakt Ankenævnet

Ankenævnet for Forsikring

Østergade 18, 2. sal, 1100 København K

33 15 89 00

Hverdage mellem kl. 10.00 og 13.00

EU-kommissionens online klageportal

Som privatkunde i Købstædernes Forsikring kan du også indgive en klage via EU-Kommissionens online klageportal over en ydelse købt via internettet. Ved indgivelse af en klage skal Købstædernes Forsikrings e-mailadresse kfforsikring@kfforsikring.dk angives.