Persondata­politik

I Købstædernes Forsikring ønsker vi, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os.

1. Indledning

I Købstædernes Forsikring ønsker vi, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os. Du skal have tillid til, at vi tager ordentligt vare på dine person­oplysninger, og at vi behandler dem i henhold til lovgivningen.

Vi er efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven forpligtede til at orientere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan i denne persondatapolitik bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvor vi får oplysningerne fra, hvem vi deler dem med samt hvor længe vi opbevarer personoplysningerne. Vi beskriver også dine rettigheder, og hvordan du gør brug af dem.

2. Behandling af personoplysninger

I Købstædernes Forsikring ønsker vi, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os. Du skal have tillid til, at vi tager ordentligt vare på dine person­oplysninger, og at vi behandler dem i henhold til lovgivningen.

Vi er efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven forpligtede til at orientere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan i denne persondatapolitik bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvor vi får oplysningerne fra, hvem vi deler dem med samt hvor længe vi opbevarer personoplysningerne. Vi beskriver også dine rettigheder, og hvordan du gør brug af dem.

3. Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt efter den finansielle lovgivning og behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Tavshedspligten gælder også internt mellem medarbejderne i Købstædernes Forsikring.

4.1. Købstædernes Forsikring er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Købstædernes Forsikring er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontakt­oplysninger er:

Købstædernes Forsikring, Gensidig

Strandgade 27A

1401 København K

CVR-nr.: 51148819

(sikker) e-mail: kfforsikring@kfforsikring.dk

Har du spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller ønsker du at udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os på ovenstående adresse eller ringe til os på tlf.nr.: 33 14 37 48, hvor du vil blive viderestillet til den relevante afdeling.

4.2. Kontaktoplysninger på databeskyttelses­rådgiver (DPO)

Købstædernes Forsikring har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som har til opgave at hjælpe medarbejderne med, at vi efterlever de databeskyttelsesretlige regler.

Databeskyttelsesrådgiveren er også kontaktperson for dig for dig som kunde eller som person med anden tilknytning til Købstædernes Forsikring. Hvis du har spørgsmål til vores brug af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Kontakt DPO

1. På e-mail:        

2. Ved brev:       

 • Købstædernes Forsikring, Strandgade 27A, 1401 København K
 • Att.: Databeskyttelsesrådgiver

5.1. Tilbud, køb og fornyelse af forsikring

Købstædernes Forsikring behandler personoplysninger om dig for at kunne kontakte dig og udarbejde et forsikringstilbud til dig. Vi bruger også oplysningerne til at beregne præmie og vurdere risici samt for at gennemføre salg af forsikring.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan være:

1. Almindelige personoplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, beskæftigelse, familieforhold.

 • Finansielle oplysninger fx reg.- og kontonummer, herunder oplysninger om NEM-konto, indtægtsforhold, oplysninger om gældsforhold herunder oplysninger om skyldigt gebyr i DFMI (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring).

 • Generelle forsikringsoplysninger fx policenummer, forsikringssum, nuværende- og tidligere forsikrings­selskab(er), oplysninger om tidligere skadesforhold, forsikringstype, oplysninger om tilknytning til eventuelle samarbejdspartnere, som du har tegnet din forsikring via.

 • Specifikke forsikringsoplysninger fx oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring og de værdier, vi forsikrer. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om bilens reg.nr. og dens mærke, alder, skadeshistorik. Vi kan også behandle fotos af din ejendom i forbindelse med besigtigelse af ejendomme, når vi udarbejder et forsikringstilbud til dig. Du kan aftale et ønsket tidspunkt for besigtigelse. Såfremt du ikke ønsker et tidspunkt, informerer vi dig om, at en taksator kommer og besigtiger din ejendom inden for 30 dage. Taksator vil altid banke på, før han besigtiger din ejendom og er du ikke hjemme, vil han lægge en seddel i postkassen efter endt besigtigelse.

 • A-kasse tilhørsforhold.

2. Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)

 • Helbredsoplysninger: Er du potentiel kunde i HGF, behandler vi helbredsoplysninger.
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.
 • Købstædernes Forsikring har et samarbejde med fagforeningen Djøf og tilbyder Djøf Forsikring til Djøf-medlemmer. Ønsker du et tilbud på en Djøf Forsikring, vil vi behandle oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

3. CPR-nummer

Herudover kan vi behandle personoplysninger, som du selv fremsender fx i fritekstfelter via vores hjemmeside eller oplyser os telefonisk.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Købstædernes Forsikring indsamler, anvender og videregiver almindelige personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig at give dig et tilbud på en forsikring hos Købstædernes Forsikring, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

Vores indsamling, behandling og videregivelse af almindelige personoplysninger sker ligeledes for, at vi kan opfylde vores forsikringsaftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b samt for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse, der påhviler Købstædernes Forsikring, jf.  databeskyttelsesforordningen art. 6, stk.1, litra c.

Vi behandler også dine almindelige personoplysninger i forbindelse med prissætning, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne vurdere risici og beregne priser på forsikringer, jf. databeskyttelses­forordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Er du potentiel kunde under HGF-brandet, beder vi om samtykke til at behandle helbredsoplysninger om dig, jf. databeskyttelsesforordningen art.9, stk.2, litra a.

Ønsker du et tilbud på en Djøf Forsikring vil vi behandle oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 9, stk.1, litra a jf. art. 6, stk.1. litra a.

Dit CPR-nummer behandler vi på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk.2, nr. 2. Det er ikke en betingelse for indhentning af tilbud, at du samtykker til at videregive dit CPR-nummer, men dit CPR-nummer sikrer, at vores medarbejdere udarbejder det mest korrekte tilbud til dig. Vi behandler dit CPR-nummer for entydigt at kunne identificere dig og for at indhente skadeshistorik hos tidligere forsikringsselskaber. Såfremt du ikke ønsker at udlevere dit CPR-nummer i forbindelse med tilbudsgivningen, vil det betyde, at vi kan tage forbehold for, at forsikringstilbuddet som følge heraf ikke afspejler alle nødvendige forhold i relation til særlige vilkår og beregning af din præmie.

Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

De personoplysninger, vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet ved tegning af forsikring. Hvis du er medforsikret på en forsikring, har vi oplysningerne fra den, som tegnede forsikringen. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre kilder, fx fra en partner, som vi modtager henvisninger fra, eller som har formidlet en forsikring til dig. Vi kan også indhente og verificere dine personoplysninger fra eksterne informationskilder, fx tidligere forsikringsselskaber, CPR-registret, RKI (Ribers Kredit Information) og BBR (Bygnings- og Boligregistret) samt fra andre forsikringsselskaber for bl.a. at kunne prissætte på korrekt grundlag.

Vi kan behandle oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold i de situationer, hvor du repræsenteres af din fagforening i forbindelse med din skadesag. Oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold har dog ingen betydning for opgørelsen af en evt. skade.

Videregivelse af dine personoplysninger

Købstædernes Forsikring kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere, som kan behandle dine personoplysninger:

 • Databehandlere, som fx it-, cloud- og hosting leverandører samt andre samarbejdspartnere, telemarketingbureauer, udbydere af telefonisystemer, markedsføringsbureauer. Disse data­behandlere kan behandle dine personoplysninger udenfor EU/EØS. Al behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af aftale og instruks fra Købstædernes Forsikring.
 • Betaler du din forsikring via Betalingsservice, videregiver vi oplysninger om dit reg.- og kontonummer samt CPR-nummer til udbyderen af Betalingsservice.
 • Vi kan videregive dine personoplysninger til andre forsikringsselskaber, hvis vi skal opsige forsikringer i andre selskaber i forbindelse med din overgang til Købstædernes Forsikring, eller hvis vi skal indhente forsikrings- og skadeoplysninger fra forsikringsselskaber, du tidligere har haft forsikringer hos.
 • Vi kan videregive dine oplysninger til samarbejdspartnere, der leverer ydelser enten i tilknytning til eller som en del af din forsikring, fx andre forsikringsselskaber eller servicepartnere som leverandører af fx vejhjælp og rejseforsikring.
 • Vi deler dine oplysninger med SKAT, hvis du tegner forsikring på motorkøretøj.

5.2. Administrere kundeforhold

Når du er kunde i Købstædernes Forsikring, behandler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde forsikringsaftalen med dig samt for at kunne administrere dit kundeforhold og servicere dig.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan være:

1. Almindelige personoplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, beskæftigelse, familieforhold, ansættelsesforhold
 • Finansielle oplysninger fx reg.- og kontonummer, herunder oplysninger om NEM-konto, indtægtsforhold
 • Generelle forsikringsoplysninger fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikrings­selskab, forsikringstype
 • Specifikke forsikringsoplysninger fx oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om bilens reg.nr. og dens mærke.
 • Vi kan også behandle fotos af din ejendom, hvis vi har besigtiget din ejendom i forbindelse med tilbudsgivning mv.
 • A-kasse tilhørsforhold.

2. Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)

 • Er du kunde under HGF-brandet, behandler vi helbredsoplysninger om dig.
 • Har du i forbindelse med en påtænkt udlandsrejse indhentet en medicinsk forhånds­godkendelse via vores samarbejdspartnere, Falck Global Assistance, får vi en kopi af godkendelsen, og vi behandler vi helbredsoplysninger om dig.
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.
 • Købstædernes Forsikring har et samarbejde med fagforeningen Djøf og tilbyder Djøf Forsikring til Djøf-medlemmer. Har du en Djøf Forsikring vil dette være registreret og være synligt for vores medarbejdere for at kunne administrere dit kundeforhold.

3. CPR-nummer

Herudover kan vi behandle personoplysninger, som du selv fremsender fx i fritekstfelter via vores hjemmeside eller oplyser os telefonisk.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Vores indsamling, behandling og videregivelse af dine almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opretholde, opfylde og administrere din forsikringsaftale med Købstædernes Forsikring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra b.

Er du kunde under HGF-brandet, behandler vi dine helbredsoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 9, stk.1, litra a jf. art. 6, stk.1. litra a.

Har du en Djøf Forsikring vil vi behandle oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 9, stk.1, litra a jf. art. 6, stk.1. litra a.

Vi kontrollerer og validerer løbende dine personoplysninger via offentlige registre og databaser, idet vi har en berettiget interesse i at sikre os, at vores oplysninger om dig og de værdier, du har forsikret hos os, er ajourførte, jf. databeskyttelseslovens art. 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler dit CPR-nummer med henblik på nødvendig entydig identifikation i forbindelse med varetagelse af administrative opgaver og rådgivning i forbindelse med dit kundeforhold, jf. Lov om forsikringsvirksomhed § 69.

Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

De personoplysninger, vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, du selv har afgivet ved tegning af forsikring. Hvis du er medforsikret på en forsikring, har vi oplysningerne fra den, som tegnede forsikringen, eller hvis en medforsikret eller pårørende kontakter os (på baggrund af en fuldmagt fra dig). I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre kilder, fx fra en partner, som vi modtager henvisninger fra, eller som har formidlet en forsikring til dig. Vi indhenter og verificerer også løbende dine personoplysninger fra eksterne informationskilder, fx CPR-registret, RKI og BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Vi kan behandle oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold i de situationer, hvor du repræsenteres af din fagforening i forbindelse med din skadesag. Oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold har dog ingen betydning for opgørelsen af en evt. skade.

Videregivelse af dine personoplysninger

Købstædernes Forsikring kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere, som kan behandle dine personoplysninger:

 • Databehandlere, som fx it-, cloud- og hosting leverandører samt andre samarbejdspartnere, telemarketingbureauer, udbydere af telefonisystemer, markedsføringsbureauer. Disse databe­handlere kan behandle dine personoplysninger udenfor EU/EØS. Al behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af aftale og instruks fra Købstædernes Forsikring.
 • Betaler du din forsikring via Betalingsservice, videregiver vi oplysninger om dit reg.- og kontonummer samt CPR-nummer til udbyderen af Betalingsservice.
 • Misligholder du dine betalingsforpligtelser, kan vi videregive dine personoplysninger til inkasso­samarbejdspartnere eller fogedretten. Vedrører din manglende betaling en ansvars­forsikring på motorkøretøj, videregiver vi oplysninger til SKAT og DFIM
 • Vi deler dine oplysninger med SKAT, hvis du tegner forsikring på motorkøretøj
 • Vi kan videregive dine oplysninger til samarbejdspartnere, der leverer ydelser enten i tilknytning til eller som en del af din forsikring, fx andre forsikringsselskaber eller servicepartnere som leverandører af fx vejhjælp og rejseforsikring.

5.3. Skadebehandling og opgørelse af skader

Vi behandler personoplysninger om de involverede personer (f.eks. kunder, skadelidte, skadevolder og vidner) i forbindelse med anmeldelse af en skade, bl.a. for at vurdere skaden, behandle skadesagen og opgøre skaden. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at behandle helbredsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold for at kunne tage stilling til kravet.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan være:

1. Almindelige personoplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, beskæftigelse, familieforhold.

 • Finansielle oplysninger fx reg.- og kontonummer, herunder oplysninger om NEM-konto, indtægtsforhold.

 • Generelle forsikringsoplysninger fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikrings­selskab, forsikringstype.

 • Specifikke forsikringsoplysninger fx oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om bilens reg.nr. og dens mærke.

 • Vi kan også behandle fotos af din ejendom, hvis vi har besigtiget din ejendom i forbindelse med tilbudsgivning mv. eller hvis det i forbindelse med opgørelse af en skade, er nødvendigt for vores taksator at besigtige din ejendom. Du kan aftale et ønsket tidspunkt for besigtigelse. Såfremt du ikke ønsker et tidspunkt, informerer vi dig om, at en taksator kommer og besigtiger din ejendom inden for 30 dage. Taksator vil altid banke på, før han besigtiger din ejendom og er du ikke hjemme, vil han lægge en seddel i postkassen efter endt besigtigelse.

 • A-kasse tilhørsforhold.

2. Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)

 • Helbredsoplysninger
 • Har du i forbindelse med en påtænkt udlandsrejse indhentet en medicinsk forhånds­godkendelse via vores samarbejdspartnere, Falck Global Assistance, får vi en kopi af godkendelsen, og vi behandler vi helbredsoplysninger om dig
 • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.
 • Købstædernes Forsikring har et samarbejde med fagforeningen Djøf og tilbyder Djøf Forsikring til Djøf-medlemmer. Har du en Djøf Forsikring vil dette være registreret og vores skademedarbejdere kan se denne oplysning i forbindelse med behandling af din skade.

3. CPR-nummer

4. Oplysninger om strafbare forhold

Herudover kan vi behandle personoplysninger, som du selv fremsender fx i fritekstfelter via vores hjemmeside eller oplyser os telefonisk.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Vores indsamling, behandling og videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at opretholde, opfylde din forsikringsaftale med os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra b. og for at vi kan fastlægge er retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, litra f. 

Indsamling, behandling og videregivelse af særlige personoplysninger sker på baggrund af samtykke fra dig, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a samt art. 9, stk.2 litra b.

Oplysning om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold er nødvendigt for, at vi kan behandle din skadesag i henhold til gældende vilkår og dermed fastlægge et evt. retskrav, jf. databeskyttelsesforordningen art. 9, litra f).

Vi behandler dit CPR-nummer med henblik på nødvendig entydig identifikation i forbindelse med varetagelse af administrative opgaver og rådgivning i forbindelse med behandling af din skade, jf. Lov om forsikringsvirksomhed § 69.

Vi kan behandle oplysninger om strafbare forhold med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, hvilket kan være dit, vores eller tredjemands i relation til skadesbehandlingen eller som er afledt heraf, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelses­forordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

De personoplysninger vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet i forbindelse med din skadeanmeldelse eller den skadesag, du er involveret i. Herudover gør vi brug af de personoplysninger og oplysninger om dine forsikringsforhold, skader og værdier, vi har indsamlet i løbet af kundeforholdet.

Når Købstædernes Forsikring ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi få dem fra:

 • Egne eller eksterne taksatorer
 • Sygehuse, praktiserende læger, øvrige læger og behandlingssteder, såsom speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter m.fl.
 • Socialrådgivere
 • Arbejdsgivere
 • Eksisterende og tidligere forsikringsselskaber
 • Offentlige myndigheder herunder politiet
 • Offentlige og private registre
 • Sociale medier
 • Såfremt du er repræsenteret af andre, modtager (og videregiver) vi oplysninger om dig igennem disse – det kan fx være forældremyndighedsindehavere, værger, dine private fuldmagtshavere, eller eventuelle advokater eller faglige organisationer, som bistår dig i din skadessag.

Videregivelse af dine personoplysninger

Købstædernes Forsikring kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller

Købstædernes Forsikring kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere, som kan behandle dine personoplysninger:

 • Databehandlere, som fx it-, cloud- og hosting leverandører, konsulenter hvorved dine oplysninger kan blive behandlet uden for EU/EØS, telemarketingbureauer, udbydere af telefonisystemer, markedsføringsbureauer. Disse databehandlere behandler dine personoplysninger på baggrund af aftale og instruks fra Købstædernes Forsikring.
 • Vi deler dine oplysninger med SKAT, hvis du tegner forsikring på motorkøretøj.
 • I forbindelse med skadebehandlingen kan vi videregive til forskellige samarbejdspartnere, som bistår os med at håndtere din skade fx håndværkere, værksteder, eksterne taksatorer.
 • Vi kan i forbindelse med skadesbehandlingen videregive oplysninger til eksterne rådgivere som fx advokater, konsulenter, vikarer.
 • Vi kan i forbindelse med skadesbehandlingen videregive oplysninger til offentlige myndigheder, ankeinstanser, politiet, sygehuse, praktiserende læger, øvrige læger og behandlingssteder, såsom speciallæger, kiropraktorer, fysioterapeuter m.fl.

5.4. Profilering, analyser, rapporter og statistik

Vi behandler personoplysninger, når vi udarbejder rapporter, statistik og analyser med henblik på:

 • Beregning af og statistik på priser og risici
 • Forbedring af og rådgivning om produkter, ydelser og tilbud
 • Optimering af vores forretning, herunder kundeværdianalyser, kundesegmentering, vækst og afgangsanalyser
 • Skadeforebyggelse, kundeloyalitetsprogrammer samt målretning af kommunikation

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan være:

1. Almindelige personoplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, beskæftigelse, familieforhold,
 • Finansielle oplysninger fx reg.- og kontonummer, herunder oplysninger om NEM-konto, indtægtsforhold
 • Generelle forsikringsoplysninger fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikrings­selskab, forsikringstype
 • Specifikke forsikringsoplysninger fx oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Vi kan også behandle fotos af din ejendom, hvis du ved indtegning har fået besigtiget din ejendom.

2. Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)

 • Helbredsoplysninger
 • Oplysning om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

3. CPR-nummer

4. Oplysninger om strafbare forhold fx en politirapport

 

Herudover kan vi behandle personoplysninger, som du selv fremsender fx i fritekstfelter via vores hjemmeside, e-mails eller oplyser os telefonisk.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Vores indsamling, behandling og videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at opfylde retlige forpligtelser, der påhviler os som forsikringsselskab i medfør af Solvens II forordningen, POG-forordningen vedrørende krav til produkttilsyn og styring af forsikringsselskaber og forsikringsdistributører samt lov om forsikringsvirksomhed, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og nr. 3, se mere i afsnit ” Opfyldelse af retlige forpligtelser”.

Vi udarbejder statistikker for at kunne foretage de korrekte hensættelser i henhold til relevante aktuarmodeller. Udarbejdelse og anvendelse af statistikker er en forudsætning for at kunne afsætte korrekte reserver og hertil udarbejde et korrekt regnskab i henhold til lovkrav og indberetning til Finanstilsynet. Vi udarbejder desuden statistikker for at imødekomme kravet om, at produkter skal målrettes målgrupper, jf. POG-forordningen.

Følsomme personoplysninger, som behandles til ovenstående formål, sker af hensyn til væsentlige samfundsinteresser efter Solvens II-forordningen, lov om forsikringsvirksomhed samt ledelsesbekendtgørelsen, jf. persondataforordningen art. 9, stk. 2, litra g, jf. art. 6, stk. 1, litra c samt databeskyttelseslovens § 10.

Vi behandler personoplysninger på grundlag af interesseafvejningsreglen jf. art. 6. stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kende og analysere risici for skader, kunders adfærd mv., se mere i afsnit ”Udføre markedsaktiviteter, herunder marketingsanalyse og profilering”.

Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

De personoplysninger, vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet, eller oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med en skadesag. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre kilder, fx fra en partner, som vi modtager henvisninger fra, eller som har formidlet en forsikring til dig. Vi kan også indhente og verificere dine personoplysninger fra offentlige registre som fx CPR-registret, BBR og skyldnerregister samt fra andre forsikringsselskaber.

Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger kan behandles af vores databehandlere, herunder IT-, service- og hosting­partnere, hvor data opbevares. Databehandlerne behandler alene dine personoplysninger efter aftale med og instruks fra Købstædernes Forsikring.

Derudover kan vi videregive dine personoplysninger til Danmarks Statistik og Finanstilsynet.

5.5. Forhindre og håndtere efterforskning af svindelsager

Købstædernes Forsikring kan behandle personoplysninger for at forhindre og håndtere efterforskning af svindelsager, som fx bedrageri rettet mod dig, Købstædernes Forsikring eller tredjeparter. Dette omfatter analyse af kundedata, statistiske data og behandling af erstatningskrav. Behandlingen udføres også for at inddrive midler fra den ansvarlige part samt for at fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav i forbindelse med retssager.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan være:

1. Almindelige personoplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger fx navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mail, beskæftigelse, familieforhold.
 • Finansielle oplysninger fx reg.- og kontonummer, herunder oplysninger om NEM-konto, indtægtsforhold.
 • Generelle forsikringsoplysninger fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikrings­selskab, forsikringstype.
 • Specifikke forsikringsoplysninger fx oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om bilens reg.nr. og dens mærke. Vi kan også behandle fotos af din ejendom, hvis du ved indtegning har fået besigtiget din ejendom.
 • Generelle oplysninger i forbindelse med en skadesanmeldelse fx sagsnummer, skadestype, skadeshistorik.                                                                                  
 • Adfærdsdata/optagelser fx telefonoptagelser, personobservation, færden på Mit KF.

2. Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):

 • Helbredsoplysninger: Er du kunde under HGF-brandet, eller har du anmeldt en personskade, behandler vi helbredsoplysninger om dig fx en sygejournal.

3. CPR-nummer

4. Oplysninger om strafbare forhold fx en politirapport

Herudover kan vi behandle personoplysninger, som du selv fremsender fx i fritekstfelter via vores hjemmeside eller oplyser telefonisk.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Købstædernes Forsikring behandler almindelige personoplysninger om dig, fordi vi har en berettiget interesse i at beskytte mod strafbare handlinger og at sikre, at vi opgør korrekt i skadessager, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6 stk.1, litra f.

Vi behandler særlige personoplysninger om dig, fx helbredsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningen art. 9, stk.1, litra f.

Vi kan optage telefonsamtaler med det formål at sikre dokumentation for indgåede aftaler, imødegå tab som følge af forsikringssvindel og afdækning af eventuel kriminel adfærd hos kunder. Ved samtalens begyndelse oplyses du om, at samtalen vil blive optaget og formålet med optagelsen. Optagelse af telefonsamtaler sker på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a samt artikel 9, stk. 2. Er du ikke indforstået med optagelse af telefonsamtalen, gennemføres samtalen uden, at den bliver optaget.

Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

De personoplysninger, som Købstædernes Forsikring behandler om dig, er hovedsageligt personoplysninger, du selv har givet os eller som er blevet en del af skadesagen.

Købstædernes Forsikring følger de til enhver tid gældende retningslinjer for særlige undersøgelser, herunder også brancheorganisationen Forsikring & Pensions til hver tid gældende kodeks for særlig undersøgelse af forsikringssager. Foruden de oplysninger, som almindeligvis indgår i skadebehandlingen, indhenter vi i overens­stemmelse med retningslinjerne i kodekset også oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og åbne profiler på de sociale medier.

Videregivelse af dine personoplysninger

Købstædernes Forsikring har tavshedspligt om kundeoplysninger. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende national og international lovgivning, kan vi udlevere dine oplysninger til andre.

I visse tilfælde kræver lovgivningen, at vi udleverer dine personoplysninger til tredjeparter. En sådan udleveringspligt går forud for tavshedspligten og vil ske uden dit samtykke. Dette kan være udlevering af oplysninger til fx politi, domstole, advokater, inkassobureauer, revisorer, SKAT eller tilsyns­myndigheder.

5.6. Markedsføring, herunder marketingsanalyse og profilering

Vi kan anvende dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring på e-mail eller MitKF med henblik på at sende dig nyhedsbreve, tilbud mv. Markedsføring sker på baggrund af dit udtrykkelige samtykke. Inden vi markedsfører vores produkter, kontrollerer vi, at du ikke har frabedt dig direkte markedsføring hos os eller har tilmeldt dig Robinsonlisten.

Vi kan desuden indsamle informationer om dig via undersøgelser eller analyser. Disse undersøgelser eller analyser er målrettet en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset den enkelte kundes præferencer.

Vi bruger dine data til markedsføring og forretningsudvikling i form af profilering, analyser og anden statistik. Profileringen sker ved automatisk at sammenstille personoplysninger om dig fx dine stamdata og kontaktoplysninger, oplysninger om din stilling og husstand, nuværende og tidligere forsikringsdækninger, oplysninger om vores tidligere kontakt med dig, din adresse, bolig, virksomhed, alder, skadehistorik, dit kundeforhold, din tilknytning til vores samarbejdspartnere, offentligt tilgænge­lige data samt statistiske oplysninger om det geografiske område, du er bosat i, fx gennemsnitlig indkomst, formue, alder, livsfase,  boligtype og oversvømmelsesrisiko.

Vi behandler dine kontaktoplysninger til brug for adfærdsbaseret og målrettet markedsføring, som indeholder simpel kundeprofilering. Når vi laver profilering til brug for markedsføring og målrettet kommunikation, bruger vi også adfærdsdata og cookiedata indsamlet på internettet og ved brug af vores services og hjemmesider, herunder oplysninger fra vores kundetilfredshedsundersøgelser, oplysninger om brug af vores hjemmeside og vores prisberegnere, hvis du har anvendt disse, hvad du har søgt på, hvilke sider, du har besøgt og hvor længe du har været på siden medmindre, at du har sagt nej til brug af cookies til markedsføring. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookie-politik.        

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan være:

Almindelige personoplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, beskæftigelse, husstand, boligtype
 • Generelle forsikringsoplysninger fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikrings­selskab, forsikringstype
 • Specifikke forsikringsoplysninger fx oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om bilens reg.nr. og dens mærke
 • Adfærdsdata fx søgning på sociale medier, aktivitet på kfforsikring.dk, IP-nummer.

Herudover kan vi behandle personoplysninger, som du selv fremsender til os, fx i fritekstfelter.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Købstædernes Forsikring indhenter dit samtykke til, at vi må sende dig e-mails og meddelelser på MitKF indeholdende markedsføring. I den forbindelse indsamles dine kontaktoplysninger. Disse oplysninger behandler vi på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Vi behandler desuden dine oplysninger efter interesseafvejningsreglen i databeskyttelseslovens art. 6, stk. 1, litra f, og vores legitime interesse består i at forbedre og målrette vores tilbud og ydelser til dig, uanset om du er kunde eller ej.

Ret til indsigelse mod behandling af oplysninger til brug for markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring og automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering. Det betyder, at du har krav på menneskelig indblanding ved automatiske afgørelser. Det er tilfældet, hvis du har fået et tilbud eller har tegnet en forsikring via Købstædernes Forsikrings hjemmeside eller du anmelder en skade digitalt, hvor pris og erstatningsfastsættelse beror på en automatisk afgørelse. Du kan altid tage kontakt med os, hvis du ønsker en forklaring på afgørelsen, eller du ønsker at bestride den.

Hvis du ikke længere ønsker, at vi skal behandle dine personoplysninger som ovenfor beskrevet, kan du gøre indsigelse herimod ved henvendelse til Købstædernes Forsikrings DPO. Vores ydelser og tilbud til dig vil dog være mere relevante, jo mere indsigt vi har i ovenstående oplysninger, da de hjælper os med at forstå dig og dine behov.

Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

De oplysninger, vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet. I visse tilfælde kan vi indhente oplysninger om dig fra andre kilder, fx offentlige registre, konkurrencer du har deltaget i, kontaktoplysninger fra eksterne samarbejdspartnere eller informationer om dine online­aktiviteter fra tredjepartscookies.

Videregivelse af dine personoplysninger

I visse tilfælde videregiver vi oplysninger om dig til samarbejdspartnere. Købstædernes Forsikring har en række leverandører, som modtager data fx leverandører af IT-systemer, telemarketingbureauer mv.

Overførsel af data sker via en sikker kanal og kun til samarbejdspartnere, som vi har indgået en databehandleraftale med. Aftalen, der følger lovens krav, sikrer, at vores samarbejdspartnere alene behandler dine personoplysninger efter vores instruks, samt at de vil passe lige så godt på dine data, som vi gør.

Købstædernes Forsikring bestræber sig på at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. Der er dog tilfælde, hvor det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til et tredjeland uden for EU/EØS. I disse tilfælde sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel, fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter eller ved at sikre, at modtageren er underlagt særlige certificeringsmekanismer. Kopi af standardkontrakterne og/eller en kopi af certificeringerne kan fås ved henvendelse til Købstædernes Forsikrings DPO.

5.7. Optagelse af telefonsamtaler

Købstædernes Forsikring kan optage telefonsamtaler til interne uddannelsesmæssige formål og for at sikre kvaliteten i vores arbejde.

Optagelse af telefonsamtaler sker udelukkende ved indgående opkald på afdelingskøer. Optagelse sker altså ikke ved direkte kald til Købstædernes Forsikrings medarbejdere eller ved udgående kald.

Som part i en optaget telefonsamtale har du ret til indsigt i telefonoptagelsen. Indsigt i telefonoptagelsen kan ske i form af en skriftlig kopi af optagelsen, altså en afskrift af samtalen eller ved udlevering af optagelsen som lydfil, alt efter hvad vi finder mest hensigtsmæssigt. Dette såfremt optagelsen ikke er slettet.

Alle optagne samtaler slettes automatisk efter 3 måneder, eller hvis en part i samtalen anmoder om det.

Såfremt din samtale inden for 3 måneder indgår i en konkret klagesag eller tvist, herunder udlevering til indsigt, kan optagelsen opbevares, så længe det er nødvendigt for at løse den pågældende sag i henhold til forældelseslovens regler.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan være:

1. Almindelige personoplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger fx navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mail, beskæftigelse, familieforhold.
 • Finansielle oplysninger fx reg.- og kontonummer, herunder oplysninger om NEM-konto, indtægtsforhold
 • Generelle forsikringsoplysninger fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikrings­selskab, forsikringstype
 • Specifikke forsikringsoplysninger fx oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om bilens reg.nr. og dens mærke
 • Generelle oplysninger i forbindelse med en skadesanmeldelse fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik                                                                                          
 • A-kasse tilhørsforhold.

2. Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):

 • Helbredsoplysninger: Er du kunde under HGF-brandet, eller har du anmeldt en personskade, behandler vi helbredsoplysninger om dig indeholdt i en fx en sygejournal.

3. CPR-nummer

4. Oplysninger om strafbare forhold fx en politirapport


Herudover kan vi behandle andre typer af personoplysninger, som du selv oplyser os under samtalen.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Købstædernes Forsikring optager telefonsamtaler på baggrund af dit samtykke, jf. persondata­forordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Når du ringer til Købstædernes Forsikring, bliver du mødt med en speak, der informerer om, at vi ønsker at optage samtalen for at uddanne medarbejdere i Købstædernes Forsikring og for at sikre kvaliteten i vores arbejde. Du giver dit aktive samtykke til lydoptagelsen ved at trykke 1. Ønsker du ikke, at samtalen optages, dirigeres du videre til en linje, som ikke optager telefonsamtalen.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at ringe til os på telefon 33 14 37 48 eller ved at rette henvendelse til den afdeling hos os, der har indhentet dit samtykke.

Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

De personoplysninger, som Købstædernes Forsikring behandler om dig, er hovedsageligt person­oplysninger, du selv har givet os, eller som er blevet en del af en evt. skadesag.

Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger kan behandles af vores databehandlere, herunder IT-, service- og hosting­partnere, hvor data opbevares. Databehandlerne behandler alene dine personoplysninger efter aftale med og instruks fra Købstædernes Forsikring.

5.8. Opfyldelse af retlige forpligtelser

Vi behandler personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde krav, herunder dokumentationskrav, fra myndigheder og følge gældende lovgivning til forsvarlig forsikringsvirksomhed, som gælder for forsikringsselskaber og de forsikringsprodukter, vi udbyder. Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med rapportering til offentlige myndigheder, sikkerhedskrav og forespørgsler fra offentlige myndigheder.

Vi logger din færden på MitKF, herunder om du har åbnet et givent dokument, vi har tilsendt dig. Dette gør vi for at kunne bevise og dokumentere, at du, ved eventuel tvivl herom, har åbnet et pågældende dokument, såsom en policeændring.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan være:

1. Almindelige personoplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, beskæftigelse, familieforhold,
 • Finansielle oplysninger fx reg.- og kontonummer, herunder oplysninger om NEM-konto, indtægtsforhold
 • Generelle forsikringsoplysninger fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikrings­selskab, forsikringstype
 • Generelle- og specifikke oplysninger i forbindelse med en skadesanmeldelse, fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik
 • Specifikke forsikringsoplysninger fx oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring
 • A-kasse tilhørsforhold

2. Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)

 • Helbredsoplysninger
 • Oplysning om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

3. CPR-nummer

4. Oplysninger om strafbare forhold

Herudover kan vi behandle personoplysninger, som du selv fremsender fx i fritekstfelter via vores hjemmeside, e-mails eller oplyser os telefonisk.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Vores indsamling, behandling og videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at opfylde retlige forpligtelser, der påhviler os som forsikringsselskab bl.a. i medfør af den finansielle lovgivning, der stiller krav til os om forsvarlig virksomhedsdrift og risikostyring, jf. databeskyttelses­forordningen art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse), art. 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfunds­interesser) og databeskyttelsesloven § 10.

Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

De personoplysninger, vi behandler om dig, er som udgangspunkt oplysninger, som du selv har afgivet, eller oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med en skadesag. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre kilder, fx fra en partner, som vi modtager henvisninger fra, eller som har formidlet en forsikring til dig. Vi kan også indhente og verificere dine personoplysninger fra eksterne informationskilder, fx CPR-registret, RKI (Ribers Kredit Information) og BBR (Bygnings- og Boligregistret) samt fra andre forsikringsselskaber.

Videregivelse af dine personoplysninger

Købstædernes Forsikring er forpligtet til at videregive dine oplysninger for overholdelse af eksempelvis bogføringslovens krav til registrering og opbevaring af regnskabsmateriale, herunder transaktionssporet. Ydermere kan vi være forpligtet til at videregive dine oplysninger til offentlige myndigheder eksempelvis politiet, SKAT og Finanstilsynet.

Dine personoplysninger kan blive behandlet hos vores databehandlere, herunder IT, cloud- og hostingpartnere, hvor data er opbevaret. Databehandlerne behandler alene dine personoplysninger efter aftale med og instruks fra os.

5.9. Beskyttelse af Købstædernes Forsikrings juridiske interesser i tilfælde af en tvist

Som kunde i Købstædernes Forsikring behandler vi dine personoplysninger med de formål at administrere dit kundeforhold og forsikringsaftale, herunder opgørelse af forsikringskrav og udbetaling af erstatning. En person kan klage til Købstædernes Forsikring over et forløb vedrørende tilbud og køb af en forsikring eller over udfaldet af en skadebehandling og i visse tilfælde kan personer og virksomheder også anlægge retssager mod os. 

I sådanne klagesager kan vi behandle personoplysninger om dig som forsikringstager, medforsikret, skadelidte, modpart, begunstigede, skadevoldere, gerningsmænd, vidner mfl.

Behandlingen omfatter også tilfælde, hvor Købstædernes Forsikring på eget initiativ starter en tvist, fx ved inddrivelse hos forsikringstager, som ikke betaler sin præmie rettidigt eller ikke betaler sin selvrisiko, krav om tilbagebetaling af udbetalte erstatninger til skadelidte eller inddrivelse af erstatningskrav fra den ansvarlige part (regres).

Vi kan behandle personoplysninger, herunder dine helbredsoplysninger, når det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Vi kan også behandle dine oplysninger om eventuelle lovovertrædelser til det formål at overholde en retlig forpligtelse eller gøre brug af vores ret til at nægte kontrahering med dig.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger kan være:

1. Almindelige personoplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger fx navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mail, beskæftigelse, familieforhold.
 • Finansielle oplysninger fx reg.- og kontonummer, herunder oplysninger om NEM-konto, indtægtsforhold
 • Generelle forsikringsoplysninger fx policenummer, forsikringssum, nuværende forsikrings­selskab, forsikringstype
 • Specifikke forsikringsoplysninger fx oplysninger, som er relevante for den specifikke type forsikring. Ved tegning af bilforsikring behandler vi fx oplysninger om bilens reg.nr. og dens mærke
 • Generelle oplysninger i forbindelse med en skadesanmeldelse fx sagsnummer, skadestype, skadehistorik                                                                                          
 • A-kasse tilhørsforhold

2. Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):

 • Helbredsoplysninger: Er du kunde under HGF-brandet, eller har du anmeldt en personskade, behandler vi helbredsoplysninger om dig fx en sygejournal.

3. CPR-nummer

4. Oplysninger om strafbare forhold fx en politirapport

Herudover kan vi behandle andre typer af personoplysninger, som du selv videregiver til os.

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Købstædernes Forsikring registrerer de modtagne og indsamlede oplysninger om dig i forbindelse med en tvist af hensyn til håndtering af sagen samt af krav afledt heraf, jf. interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, samt art. 9, stk. 2, litra f med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

Hvor får vi personoplysninger om dig fra?

Vi behandler de personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med en tvist. I forbindelse med sagsbehandlingen gør vi brug af alle relevante sagsoplysninger og personoplysninger, som vi tidligere har modtaget eller indsamlet om dig, og som kan være nødvendige for vores behandling af sagen.

Indgår der i sagen også oplysninger om øvrige personer med tilknytning til sagen, registreres disse som dokumentation på sagen til den videre behandling og eventuelle krav afledt heraf.

Vi indsamler typisk også oplysninger fra samarbejdspartnere, som har ydet en service, været involveret i skadebehandlingen eller som har udarbejdet diverse undersøgelser relateret til din skade, fx værkstedsrapportering, taksatorrapporter, lægeerklæring mv.

Vi indsamler også oplysninger fra offentlige registre fx CPR-registret, CVR-registret, SKAT, krak mv. Vi kan også indsamle oplysninger fra offentlige myndigheder som fx politi og anklagemyndigheden, Ankenævnet for Forsikring, RKI samt andre forsikringsselskaber.

Videregivelse af dine personoplysninger

Såfremt du er repræsenteret af andre, videregiver vi oplysninger om dig igennem disse, fx værger, en privat fuldmagtshaver, advokater eller faglige organisationer, som bistår dig i sagen.

Vi kan i øvrigt videregive relevante oplysninger til domstole eller voldgiftsretten, samt politi og anklagemyndigheden, ligesom vi i tilfælde af misligholdelse af dine forpligtelser kan videregive dine oplysninger til kreditoplysnings- og inkassobureauer.  

Det kan være nødvendigt for os at antage ekstern rådgivning fx taksatorbistand, konsulent- eller advokatbistand og vi vil i disse tilfælde kunne videregive dine oplysninger til behandling. Sådan behandling af personoplysninger vil være underlagt fortrolighed efter lovgivning eller aftale med os.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Købstædernes Forsikring bestræber sig på at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. Der er dog tilfælde, hvor det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til et tredjeland uden for EU/EØS. I disse tilfælde sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel, fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter eller ved at sikre, at modtageren er underlagt særlige certificeringsmekanismer. Kopi af standardkontrakterne og/eller en kopi af certificeringerne kan fås ved henvendelse til Købstædernes Forsikrings DPO.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Købstædernes Forsikring opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det indebærer, at vi opbevarer oplysningerne i den periode, vi kan blive mødt et krav, er forpligtede efter lovgivningen (f.eks. bogføringslovens, den finansielle lovgivning, forældelsesloven mfl.) eller har et andet formål med behandlingen.

Tilbud om forsikring, hvor tilbud ikke er accepteret af dig, slettes/anonymiseres efter 6 måneder fra tilbuddets udstedelse.

Tegnet forsikring, hvor der ikke har været anmeldt en skade, slettes/anonymiseres 5 år (indeværende år plus 5 år) efter opsigelsesdatoen.

Øvrige forsikringer slettes/anonymiseres i henhold til de frister, der gælder for forældelse af henholdsvis tingsskader og person- og forureningsskader. Vores sletteregler tager udgangspunkt i forældelseslovens absolutte forældelsesfrister. Slettefristen regnes fra afslutningen af den sidst anmeldte skade på policen.

8. Dine rettigheder

Når Købstædernes Forsikring behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser:

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget, hvilket indebærer, at du kan få urigtige personoplysninger om dig selv korrigeret eller få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte. Du kan selv ændre i dine personoplysninger på Mit KF.

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet personoplysninger inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræder. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os og først, når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer.

Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger, hvilket indebærer, at vi fremover kun behandler oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som du har givet til os i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine oplysninger et andet forsikringsselskab (dataportabilitet).

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering. Det betyder, at du har krav på menneskelig indblanding ved automatiske afgørelser. Det er tilfældet, hvis du har fået et tilbud eller har tegnet en forsikring via Købstædernes Forsikrings hjemmeside, eller du anmelder en skade digitalt, hvor pris og erstatningsfastsættelse beror på en automatisk afgørelse. Du kan altid tage kontakt med os, hvis du ønsker en forklaring på afgørelsen eller du ønsker at bestride den.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis vores behandling er baseret på dit samtykke. For at trække samtykket tilbage kan du kontakte os på tlf.nr. 33 45 74 40 eller maile til os på DPO@kfforsikring.dk.

Trækker du dit samtykke tilbage, påvirker det ikke den behandling af dine personoplysninger, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen af dit samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet og i yderste konsekvens, at vi ikke kan udbetale erstatning til dig eller at forsikringsforholdet må ophøre.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte vores DPO, DPO@kfforsikring.dk. Du er også velkommen til at ringe til Købstædernes Forsikring, sende et brev eller kontakte os via Mit KF.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til dine rettigheder ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet eller ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

9. Klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Købstædernes Forsikrings behandling af dine personoplysninger.

Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.