Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer

Vi investerer vores forsikringsmæssige reserver, så vi dels kan udbetale dem til vores kunder i form af erstatninger, dels styrke vores kapitalgrundlag og dermed vores fremtidige vækst. Vi ønsker at skabe det bedste afkast under hensyntagen til risiko.

Investeringerne er opdelt i to hovedporteføljer. Den største portefølje er i forskellige former for værdipapirer, der forvaltes af en række eksterne porteføljeforvaltere. Disse investeringer følger de såkaldte ESG-forhold (Environmental, Social og Governance). Den mindste portefølje er strategiske investeringer i samarbejdspartnere og fast ejendom. Formålet er her at understøtte vores driftsmæssige aktiviteter samt at opnå et attraktivt langsigtet afkast.