Forretnings­førelse

Det flade hierarki og de korte beslutningsveje gør det nemt for vores ledelse og medarbejdere at tale om, hvad der udgør god forretningsførelse, også hvis der opstår et dilemma.

Ansvarlig forretningsførelse

Vores strategi har målsætninger for kundetilfredshed, medarbejderengagement, flere kunder og passende indtjening, så flest mulige kan få mest mulig tryghed til fair priser. Forsikring er et gode, som alle danskere principielt skal kunne opnå.

Det flade hierarki og de korte beslutningsveje gør det nemt for vores ledelse og medarbejdere at tale om, hvad der udgør god forretningsførelse, også hvis der opstår et dilemma. Vi har de fleste forretningsprocesser in-house og har ikke outsourcet aktiviteter til andre lande. Det gælder fx vores it-funktioner. Det betyder, at der er en række risici i forhold til arbejdsforhold og menneskerettigheder, som vi ikke er eksponeret over for.

Kundetilfredshed

Tilfredse medarbejdere giver vores kunder en bedre og mere passioneret service, hvorved vi styrker kundetilfredsheden. 7 ud af 10 af vores kunder, som har haft en skade, siger, at de vil anbefale os til andre (spørgeskemaundersøgelse, august 2017). Det giver os en god fornemmelse af, at vi gør noget rigtigt. Men vi hviler ikke på laurbæerne. Alle kunder bliver bedt om at evaluere deres oplevelse, hver gang de har været i kontakt med os. Både efter rådgivning og skadebehandling. Vi bruger svarene til at gøre vores arbejdsprocesser og kommunikation bedre.

Ansvarligt indkøb

Vi ønsker at købe ansvarligt ind. Det gælder de indkøb, som vi foretager til os selv som selskab, og når vi køber ind på vegne af vores kunder. For eksempel er vores største mulighed for at bidrage til at reducere energiforbrug og CO2-udledning gennem vores skadebehandling. Vi ønsker fremadrettet at undersøge, hvordan vi kan fremme genbrug, reparation og bæredygtige valg.

Fravalg af bonus og optionsprogrammer

Vi har ikke bonusordninger og optionsprogrammer, som kan risikere at motivere forkerte beslutninger.

Whistleblower-ordning

Vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og resten af samfundet skal kunne have fuld tillid til os. Derfor har vi en whistleblower-ordning, hvor alle medarbejdere kan rapportere om konkrete forseelser, eller hvis de har en mistanke om en. Alle henvendelser bliver behandlet anonymt og undersøgt nøje. Plesner Advokatpartnerselskab varetager whistleblowerordningen på vores vegne. Ordningen omfatter alle eventuelle overtrædelser af den finansielle lovgivning, der er underlagt Finanstilsynets kontrol. Det er fx regler om solvensberegninger, regnskabsregler, videregivelse af fortrolige oplysninger, god skik mv.