Medarbejder­forhold

Vi er overbeviste om, at god medarbejdertrivsel er til fordel for medarbejdere, kunder og samfundet.

Målet er tilfredse medarbejdere

Vi har et lille hierarki, korte beslutningsveje og et højt medarbejderengagement. Vi bestræber os på at skabe trivsel gennem sunde arbejdsvilkår og et sikkert arbejdsmiljø. Vi er overbeviste om, at god medarbejdertrivsel er til fordel for medarbejdere, kunder og samfundet.

Medarbejdertilfredshed

Tilfredse medarbejdere giver vores kunder en bedre og mere passioneret service, hvorved vi styrker kundetilfredsheden. Derfor er arbejdsglæde et helt centralt element i vores forretningsstrategi. I 2020 har Ennova målt vores arbejdsglæde til 78.

Årstal 2017 2018 2020
Arbejdsglæde 69 78 78

 

Vi har en trivselspolitik, der sigter mod at styrke medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Politikken skal sikre, at vi alle forholder os aktivt til trivsel og medvirker til at styrke og højne psykisk og fysisk trivsel i virksomheden. Håbet er, at vi sammen kan forebygge eventuel stress og mistrivsel i jobbet. Mange forhold i livet både privat og på arbejdet har indflydelse på vores trivsel. I vores trivselspolitik har vi valgt at sætte fokus på fire hovedområder: Social og fysisk trivsel, arbejdsrelateret trivsel, personlig trivsel, samt trivsel og ledelse.

Sund arbejdsplads

Vi ønsker at være en sund arbejdsplads. Vores kantiner har fokus på sund og varieret kost. I København har vi indrettet et træningsrum og omklædningsfaciliteter for medarbejderne. For alle andre medarbejdere uden kontoradresse på Strandgade yder vi et månedligt tilskud til et abonnement i et træningscenter. 

Mangfoldighed

Vi ønsker at afspejle det omkringliggende samfund og ser mangfoldighed som en ressource, der er med til at skabe bedre trivsel for medarbejdere og styrke betjeningen af vores kunder. Vores bestyrelse ønsker en mangfoldighed i bestyrelsen, som sikrer en bred vifte af synspunkter og erfaringer, der omfatter uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund i tillæg til kravene i god selskabsledelse om mangfoldighed med hensyn til alder, køn, etnisk herkomst og geografi. Læs mere om vores mangfoldighedspolitik for bestyrelsen her.

Vi har en ligestillingspolitik, der sigter mod en lige fordeling af mænd og kvinder på alle ledelsesniveauer. Vi anser målet for opfyldt, når denne fordeling er 40/60. I 2022 udgør det underrepræsenterede køn 33,33%, så målsætningen om en ligelig fordeling er derfor næsten opfyldt.