Sociale forhold

I Købstædernes Forsikring tager vi et samfundsansvar med rådgivning og forsikringer, der gør hverdagen nemmere - også for dem som har særlige behov.

Vores indsatser over for unge og sårbare

Selvom vi lever i et rigt land, har mange i vores samfund brug for, at andre tager hånd om deres trivsel og sociale forhold. Forældre er bekymrede for deres børn og deres fremtid. Personer med handicap og kroniske lidelser har særlige behov. Og unge har brug for, at arbejdspladser giver dem en god start i arbejdslivet. 

Personer med handicap eller kroniske lidelser

Købstædernes Forsikring ejer HGF (Handicappedes Gruppeforsikring), som er et selskab med speciale i at give personer med handicap eller kroniske lidelser samt deres familier den bedst mulige forsikringsdækning. Personer med et handicap eller kroniske lidelser har særlige behov, som vi hjælper med at tage hånd om. Med HGF tilbyder vi en ulykkesforsikring, som man kan tegne uden helbredsoplysninger og lægeattester. Vi har også en medhjælperforsikring, hvor vi forsikrer dem, som hjælper personer med et handicap eller kroniske lidelser med at klare hverdagen.

Uddannelse af unge

Vi tager et ansvar for, at unge kommer godt ud i arbejdslivet. Hvert år ansætter vi studenter fra STX, HHX eller HF som elever og giver dem en 2-årig uddannelse med løn. Til gengæld giver vores elever os inspiration og nye spændende vinkler til at se og gøre tingene smartere og anderledes, end vi plejer. Efter endt uddannelse ansætter vi i gennemsnit 75 % af vores elever, for vi vil helst ikke af med dem. Læs mere om vores elevuddannelse her.

Børn og unges trivsel

Vi har været sponsor for sportstalenter, som kunne være forbillede for børn og unge – og understøtte den brede indsats for folkesundhed. I 2021-22 barsler vi med projekter, hvor vi vil understøtte børn og unges trivsel, så de i fremtiden kan blive stærke samfundsborgere.