Vedtægter og politikker

Vedtægter for Købstædernes Forsikring

Her kan du læse vores vedtægter.

Vedtægter for Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikrings aflønningspolitik

Vores lønpolitik har til formål at medvirke til, at selskabets aflønning af bestyrelse, direktion og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, samt medarbejdere i kontrolfunktioner, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken skal således medvirke til, at selskabets ledelse og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme en sund og effektiv risikostyring af selskabet.

Læs mere i vores lønpolitik for Købstædernes Forsikring