Suppleringsvalg til KF delegeretforsamling

Der skal foretages suppleringsvalg af 6 delegerede til Købstædernes Forsikrings delegeretforsamling.

Der skal foretages suppleringsvalg af 6 delegerede til Købstædernes Forsikrings delegeretforsamling.

Der afholdes valg i 6 følgende kredse:

  • Kreds 2, Hillerød omfattende kommunerne Allerød, Egedal, Frederikssund, Hillerød og Hørsholm
  • Kreds 5, Ringsted omfattende kommunerne Ringsted, Kalundborg og Slagelse
  • Kreds 11, Svendborg omfattende kommunerne Svendborg, Kerteminde, Nyborg, Langeland og Ærø
  • Kreds 19, Holstebro omfattende kommunerne Holstebro, Lemvig og Stuer
  • Kreds 20, Viborg omfattende Viborg kommune
  • Kreds 32, Sønderborg omfattende kommunerne Sønderborg og Aabenraa

Valget sker i henhold til selskabets vedtægter for den resterende del af valgperioden fra afslutning af valghandling 2023 og frem til Købstædernes Forsikrings ordinære generalforsamling i 2025.

Kandidater skal have anmeldt sig til selskabet inden udgangen af december 2022. Det er en forudsætning for anmeldelse af kandidatur, at kandidaten til selskabet indsender en af mindst 10 af valgkredsens medlemmer underskrevet anmeldelse af kandidatur samt er valgbar efter vedtægtens bestemmelser om valgbarhed.

Anmeldelse af kandidatur stiles til Købstædernes Forsikrings direktion.

Nærmere bekendtgørelse om valgets foretagelse vil ske efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister. Anmeldelse af kandidatur stiles til Købstædernes Forsikrings direktion.

Betingelserne for at være valgbar som delegeret fremgår af vedtægten, som er tilgængelig her.

Nærmere bekendtgørelse om valgets foretagelse vil ske efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister.

Spørgsmål kan rettes til selskabets direktion.