Købstædernes Forsikring får tilladelse til at sælge Lønsikring

Købstædernes Forsikring har dags dato modtaget den fornødne tilladelse til at kunne sælge og formidle lønsikring, og salget af Lønsikring genoptages derfor med øjeblikkelig virkning.