Købstædernes Forsikring præsterer endnu et vækstregnskab

På niende år fortsætter Købstædernes Forsikring en stabil vækst i bruttopræmieindtægterne. De strategiske samarbejder er fortsat en hjørnesten.

På niende år fortsætter Købstædernes Forsikring en stabil vækst i bruttopræmieindtægterne. De strategiske samarbejder er fortsat en hjørnesten.

Med en stærk bruttopræmievækst på knap 6% kan Købstædernes Forsikring præsentere endnu et regnskab, der viser solid fremgang. Bruttopræmieindtægten endte således på 1.544 mio. kr. for 2023 mod 1.461 mio. kr. året forinden.

”Vores vækst kommer særligt fra nye privatkunder, hvor vi har opnået en fremgang på 21%. Det er meget positivt og cementerer samtidig, at vores partnerstrategi fortsat viser gode takter. Vi har udviklet en god model, både når det kommer til et tæt, forpligtende partnerskab, hvor vi sidder på samme side af bordet, og når selve it-systemerne omkring partnerskaberne understøtter dette tætte samarbejde,” siger Anders Hestbech, der er administrerende direktør i Købstædernes Forsikring og fortsætter:

”Det er en hårfin balance at sikre mere automatisering og enkle kundeoplevelser samtidig med, at nye og eksisterende kunder skal have kvalificeret rådgivning og vejledning fra kompetente forsikringsmedarbejdere. Den balance er vi blevet endnu bedre til i 2023.”

Ud over at lancere Djøf Forsikring, indgik Købstædernes Forsikring i 2023 også samarbejder med Facit Bank, LokalBolig via Jyske Forsikring og Den Danske Dyrlægeforening. Udviklingen af de direkte og bæredygtige partnerskaber bliver fortsat et fokus for 2024.

Årets resultat vidner om en fortsat effektiv strategi
På trods af at genforsikringsmarkedet viste tænder i 2023, landede årets resultat før skat på 77 mio. kr. mod -141 mio. kr. i 2022. De centrale begivenheder i 2023, der udover bruttopræmievækst og reassurance har påvirket resultatet, er væsentligt færre storbrande sammenlignet med 2022. Erstatningsprocenten faldt således fra 99,9 i 2022 til 76,9 i 2023. 

Endelig har en større omkostningsprocent i 2023 trukket resultatet i modsat retning, hvor en ny overenskomst gav lønstigninger på bagkant. Derudover har Købstædernes Forsikring investeret i blandt andet it-udvikling og bedre risikostyring.

”Som en del af vores strategi og samtidig en konsekvens af genforsikringsstigningerne sagde vi i 2023 farvel til en række ejendomskunder, hvilket særligt vil kunne ses i tallene for 2024. Dette gjorde vi både for at sikre, at vores øvrige kunder ikke kommer til at betale merprisen og for at bygge platformen til en sund forretning fremadrettet. Det giver lidt mindre præmieindtægt i en periode, men det er det rigtige på langt sigt,” forklarer Anders Hestbech.

I 2024 forventer Købstædernes fortsat præmievækst i de strategiske samarbejder, men den samlede præmievækst vil være moderat på grund af afslutningen af de urentable ejendomsaftaler med fuld effekt i 2024.

Se hele årsrapporten her. 

Se vederlagsrapporten her.