Revisions­udvalg

Revisions- og risikoudvalg

I overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i bekendtgørelse 1167 af 9. september 2016 (revisorloven) om revisionsudvalg, har bestyrelsen for Købstædernes Forsikring nedsat et revisions- og risikoudvalg.

Udvalget er valgt blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen anser Jens Munk Jensen for at have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen og/eller revision. Disse kvalifikationer er opnået gennem mangeårigt virke som statsautoriseret revisor.

Det er ligeledes bestyrelsens vurdering, at udvalget samlet set har den fornødne viden indenfor den finansielle sektor og de fornødne kvalifikationer og kompetencer til at forstå og overvåge selskabets risici.

Revisionsudvalgets medlemmer

Revisionsudvalgets medlemmer er tillige medlemmer af Købstædernes Forsikring bestyrelse.

Formand

Brian Rothemejer Jacobsen

Valgt ved generalforsamling

Medlem

Kasper Toftkær Hansen

Valgt ved generalforsamling

Medlem

Jens Munk Jensen

Valgt ved generalforsamling

Medlem

Thomas Olsen

Valgt ved generalforsamling