Arbejdsskade

En arbejdsskade skal anmeldes direkte på Virk.dk via anmeldelsessystemet Easy. Vi får videresendt oplysningerne om skaden herfra. Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en skade, når den er arbejdsrelateret. 

Anmeld skade her

Har I brug for krisepsykolog?

Er der sket en meget alvorlig og akut hændelse, kan du og dine medarbejdere altid få støtte og hjælp af en krisepsykolog til at håndtere hændelsen nu og her. Det gælder både, hvis medarbejderen er involveret direkte i hændelsen eller er tilskuer til fx røveri, brand, overfald eller dødsulykker.
Ring til os på 33 45 75 71

Særligt om dødsfald

Hvis en af virksomhedens ansatte dør på arbejdspladsen eller på grund af en arbejdsskade, skal arbejdsgiveren underrette Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om dødsfaldet inden for 48 timer på telefonnummer 20 42 63 97.

Arbejdsgiveren har også pligt til at underrette os ved at anmelde dødsfaldet som en arbejdsskade på virk.dk.

Du kan læse mere om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på www.aes.dk.

Kontakt

Hvis du eller din arbejdsgiver får brug for hjælp til, hvordan I udfylder anmeldelsen, skal I kontakte AES på tlf. 72 20 60 00.

Telefontid: mandag til fredag 09:00 – 12:00