Forebyg arbejdsskader

Det handler ofte om sund fornuft

At blive ramt af en arbejdsskade kan få stor betydning for medarbejderens videre arbejdsliv, og det kan have store personlige konsekvenser for medarbejderen. For virksomheden kan det også få store konsekvenser, hvis en nøglemedarbejder bliver ramt af en alvorlig arbejdsulykke, som tvinger medarbejderen væk fra arbejdspladsen i en periode.

Forebyggelse af arbejdsskader og ulykker handler rigtig meget om sund fornuft og gode rutiner. Hvis virksomheden og medarbejderne har fokus på sikkerhed og forebyggelse, kan rigtig mange ulykker undgås.

Her på siden kan du få rådgivning om, hvad I skal være særligt opmærksomme på.

7 gode råd til at undgå ulykker og arbejdsskader

1. Ryd op og hold orden

Nedsæt risikoen for at falde ved at holde en god orden, og gør det til en naturlig del af jobbet at rydde op og smide affald direkte i affaldsspande/containere i stedet for at lade det ligge. Husk hinanden på oprydning, men gør det i en god tone, så det bliver et fælles mål at holde orden.

2. Pas på varme overflader

Har I køkken i virksomheden, så vær opmærksomme på varme overflader fx bageplader, gryder og tilsvarende, som kan være meget varme. Brug handsker eller grydelapper, så I undgår at brænde jer.

3. Hold særlig fokus på tunge løft

Sengelinned, store gryder og tilsvarende kan være tunge og kræve særlig håndtering. Pas på ryggen, løft ergonomisk korrekt, og tænk over ikke at løfte tunge genstande alene. Opdel i mindre portioner, så vægten sænkes, eller bed en kollega hjælpe, hvis tunge genstande skal flyttes. Vær særligt opmærksomme, hvis de tunge genstande skal flyttes ned eller op af trapper.

4. Hav respekt for maskiner

Sæt jer godt ind i, hvordan maskinerne virker, inden de tages i brug, og anvend altid det dertilhørende sikkerhedsudstyr, så I undgår at få fingre og hænder i klemme. Nogle maskiner kræver, at jeres medarbejdere bliver oplært, inden de kan bruge maskinerne. Denne oplæring er vigtig for at forebygge arbejdsskader.

5. Lær nye medarbejdere grundigt op

Når I ansætter nye medarbejdere, så sørg for at lære dem grundigt op, gerne som ”føl” hos en rutineret medarbejder. Hold fokus på, at arbejdsmiljø er et positivt element, hvor I ikke går på kompromis. I bør også sikre, at de tekniske hjælpemidler er tilstede, når nye medarbejdere ansættes.

6. Registrér arbejdsulykker og nær-ved-ulykker

Der ligger meget læring i at undersøge og registrere allerede skete arbejdsulykker og situationer, som nær har givet en arbejdsskade. Denne viden kan I bruge til at opbygge rutiner og forholdsregler, så ulykker ikke gentages, og nær-ved-ulykker undgås, så de ikke udvikler sig til egentlige arbejdsulykker.

7. Investér i førstehjælpsudstyr

Er uheldet ude, kan det være afgørende, at jeres medarbejdere har let adgang til førstehjælpsudstyr og hurtigt kan stoppe en skade. Husk at fortælle nyansatte, hvor førstehjælpskassen er placeret.

Vil du vide mere?

arbejdstilsynets webside, kan I læse mere om, hvordan I forebygger arbejdsskader i jeres virksomhed.

Læs også om den lovpligtige arbejdsskadeforsikring på Forsikring og Pensions website, eller se hvad vi kan tilbyde din virksomhed.

Læs om vores Arbejdsskadeforsikring