Brug brandporte og -døre rigtigt

5 gode råd om brandporte og -døre

Hvis jeres brandporte og -døre er spærret eller ikke lukker korrekt, sætter I brandsektioneringen ud af funktion. Det vil sige, at I giver branden mulighed for at sprede sig. Det giver brandvæsnet meget ringe mulighed for at begrænse omfanget af en større brand, da røg og sod uden brandsektionering uhindret kan sprede sig i bygningen. Derfor er det vigtigt at have fokus på at bruge døre og porte korrekt og informere medarbejderne om, hvorfor det er vigtigt.

  1. Luk brandporte og -døre - Alle brandporte og -døre skal være lukket uden for normal åbningstid.
  2. Sørg for at sikre mod blokering - Brandporte og -døre sikres mod blokering med fastmonteret rækværk foran og langs portbladet i en afstand på ca. 20 cm
  3. Overhold servicebesøg - Brandporte og -døre skal serviceres 1 gang om året.
  4. Brug automatisk branddørslukning (ABDL) - Branddøre og -porte, der holdes åbne i det daglige, skal forsynes med ABDL-anlæg (detektorstyret autoluk).
  5. Sæt skilte op - Sørg for at sætte skilte på alle branddøre og -porte med teksten ”Branddøre og -porte lukkes ved fyraften og ved brand”.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om brandporte og -døre, kan du købe adgang til Brand og Sikrings vejledning nr. 26.

Køb vejledning