Værd at vide om placering af containere og oplag

Brandbare materialer, der står op ad bygningernes facader, udgør en forøgelse af brandrisikoen. Vi har set eksempler på, at større brande er startet i udvendige træoplag/containere enten ved pyromanbrande eller som drengestreger.

4 gode råd

  1. Orden - Hold en god orden udendørs, og indret gerne områder til affald, materialer osv.
  2. Frihold bygningsfacader - Frihold facaderne for brandbare materialer herunder træpaller, containere, pap osv.
  3. Placering af brandbart materiale udendørs - Flyt brandbare materialer minimum 10 meter væk fra bygningernes facader.
  4. Indhegning - Indhegning omkring virksomheden nedsætter risikoen for påsatte brande yderligere.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om placering af affaldscontainere, kan du købe adgang til DBI vejledning nr. 29 ved at følge dette link

Køb vejledning