Friture

Skader med frituregryder skyldes ofte, at der sker svigt af driftstermostaten. Opvarmningen af fritureolien sker ukontrolleret, og det medfører overophedning af olien. Vi ser også flere skader, hvor væskestanden har været lav (under varmelegemet) i frituregryden, hvilket har medført, at der er gået ild i fritureolien. Derfor er vedligeholdelse og overholdelse af service på frituregryder en vigtig del af brandforebyggelse.

Går der ild i fritureolien, kan ilden få fat i emhætte og udsugningskanaler, og det kan give omfattende skader på bygningen - i de værste tilfælde fra køkkenet og hele vejen til tagkonstruktionen.

7 gode råd til at undgå brand i frituren

  1. Fyld ikke mere fritureolie i gryden end anbefalet - Der kan opstå farlige situationer, hvis gryden er overfyldt.
  2. Overhold serviceeftersyn - Overhold serviceeftersyn på frituregryden jf. leverandørens anvisning.
  3. Hold øje med driftstermostaten - Brug aldrig en frituregryde, hvor driftstermostaten er defekt eller blokeret.
  4. Udsugningsanlæg - Udsugningsanlægget skal automatisk stoppe ved brand i frituregryden.
  5. Hold udsugningsanlæg rent - Vi anbefaler, at udsugningsanlægget rengøres 1 gang om ugen, og minimum 1 gang årligt skal udsugningskanalerne rengøres indvendigt. Som alternativ til den årlige indvendige rengøring af udsugningskanalerne, kan du installere et anlæg, der neutraliserer fedt direkte i emhætten.
  6. Montér en F-hånd-ildslukker - Montér en F-slukker (fedtslukker) i køkkenet, som er en speciel brandslukker til friture.
  7. Montér et automatisk brandslukningsanlæg - En rigtig god løsning er at montere et automatisk brandslukningsanlæg på frituregryden fx af typen Fire Kill.

Sådan neutraliseres fedt med et neutraliserings­anlæg

Se JIMCOs demonstration af, hvordan et automatisk fedtneutraliseringsanlæg virker.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om anlæg, der neutraliserer fedt direkte i emhætten, kan du læse mere på producenternes websider. Fx hos JIMCO.

Læs mere hos JIMCO