Værd at vide om opladning af truck, fejemaskiner ol.

Når der oplades kan der opstå kortslutning, gnister og overophedning som kan starte en brand, risikoen forøges når opladningen sker tilfældige steder på virksomheden og tæt på brandbart oplag.

7 gode råd

  1. Frihold opladeplads - Opladepladsen skal være friholdt for oplag. Sæt et rækværk op eller marker området med en gul zebraafstribning på gulvet, i mindst 2 meters afstand fra maskinen der oplades.
  2. Placering af ladeapparat - Ladeapparatet skal placeres på ubrændbart underlag og være beskyttet mod påkørsel.
  3. Ladekabler - Ladekabler må være højst 3 meter og skal beskyttes mod overkørsel, f.eks. ved at de hænges op på væggen.
  4. Ventilation - Opladningspladsen skal være godt ventileret.
  5. Rygning forbudt - Opsæt et skilt med ”Rygning forbudt” ved opladepladsen.
  6. Håndildslukker - Der skal være en 6 kg. Kulsyreslukker mindst 5 meter og højst 15 m fra opladepladsen.
  7. Termografering - Opladepladser, ladekabler, ladeapparater og batterier termograferes jævnligt, f.eks. en gang årligt.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om opladning af truck, fejemaskiner ol. kan du købe adgang til DBI vejledning nr 21 ved at følge dette link

Køb vejledning