Termografering

Der kan opstå fejl i el-installationer – nye som gamle. Termografering viser temperaturforskelle i el-installationerne, som kan være tegn på dårlige forbindelser, skæve belastninger eller andre fejl, som kan udløse brand. På den måde er det muligt at opdage problemer, som potentielt kan udvikle sig til kortslutning eller brand. Når du får en termograf ud, får du som regel en rapport, som giver dig mulighed for at planlægge vedligeholdelse og drift.

3 gode råd om termografering

  1. Foretag termografering hvert 2. år - Brug altid en certificeret termograf, og sørg for at eventuelle fejl og mangler bliver rettet hurtigt - selvfølgelig af en autoriseret elektriker.
  2. Rengør og vedligehold - Forebyg skader ved jævnligt at gøre rent, og vedligehold el-installationerne. Defekte elinstallationer skal skiftes eller repareres så hurtigt som muligt.
  3. Få som minimum tjekket hoved-el-tavlerne - Vi anbefaler, at udsugningsanlægget rengøres 1 gang om ugen, og minimum 1 gang årligt skal udsugningskanalerne rengøres indvendigt. Som alternativ til den årlige indvendige rengøring af udsugningskanalerne, kan du installere et anlæg, der neutraliserer fedt direkte i emhætten.

Sådan foregår termografering

Se en video, som viser, hvordan termografen kan identificere de kritiske områder i el-tavlerne. Du kan også se et eksempel på en termograferingsrapport.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om termografering, kan du kontakte din lokale termograf.

Find certificeret termograf