Undgå indbrud i din virksomhed

Indbrud på virksomheder og i forretninger er til alt held faldet de seneste år, men antallet er fortsat højt. I 2023 var der 7.991 indbrud i danske virksomheder og forretninger*. Det svarer til, at der sker ca. 21 indbrud i døgnet. Et indbrud kan have store konsekvenser for jeres virksomhed, da vigtige dokumenter og viden kan gå tabt. Hvis varelager og materialer bliver stjålet, kan det være vanskeligt at sikre leverancer til jeres kunder i en periode.
Et højt sikkerhedsniveau er med til at sikre virksomheden og jeres kunder. Se, hvad I kan gøre.

*Kilde: Danmarks Statistik

8 gode råd til at undgå indbrud

1. Sikr døre og vinduer

Tyvenes foretrukne adgang til virksomheden er gennem opbrud af døre, vinduer og porte. Kom tyven i forkøbet ved at bruge stærke låse og montere ekstra låse på dørene. Vinduer og porte kan sikres ved montering af låse, som lukkes ved fyraften og åbnes, når medarbejderne møder ind (husk at anvende produkter, som er godkendt af Forsikring og Pension). Kælderdøre kan sikres ved at montere en bom på tværs af døren, og kældervinduer kan sikres med gitre. Forebyg, at vinduer listes af ved at fastgøre glaslister med envejsskruer, eller lim vinduesglasset fast i vinduesrammen.

2. Installér alarm

Installér en alarm med sirene, som larmer og giver besked til en vagtcentral, hvis der sker indbrud i jeres virksomhed. Vi anbefaler, at I installerer alarmer, som er godkendt af Forsikring og Pension. Vær opmærksom på, at der kan være stillet særlige krav til alarmanlæg i jeres forsikringsaftale.

3. Brug videoovervågning

Videoovervågning virker forebyggende og stresser tyvene. Montér gerne videokameraer udvendigt, som overvåger området omkring porte, døre og vinduer, og montér gerne kameraerne, så de er synlige for tyvene.

4. Brug udvendig belysning

Udvendig belysning generer tyvene, så det er en god idé at montere udvendig belysning med følere, så lyset tænder, hvis en person nærmer sig virksomheden.

5. Gør det svært for tyven

Et godt og solidt hegn omkring virksomheden med tydelige skilte med videoovervågning og tyverialarm kan i nogle tilfælde gøre virksomheden mindre attraktiv for tyvene. Et stærkt hegn gør det besværligt at få adgang til virksomheden, og der er risiko for, at tyvene bliver opdaget, allerede inden de kommer ind i virksomheden.

6. Brug DNA mærkning

Hvis I DNA-mærker jeres særlige løsøre, nedsætter I risikoen for indbrud. Husk at skilte med, at I har anvendt DNA-mærkning. Det er i virkeligheden den vigtigste del af forebyggelsen.

7. Etablér en vagtordning

Sørg for, at der bliver holdt øje med virksomheden efter fyraften. At etablere en vagtordning, hvor en vagt går en runde på ejendommen et par gange i løbet af natten, kan i mange tilfælde være en god sikring af virksomheden. At tyvene ved, at der kan komme en vagt, vil i mange tilfælde stresse tyvene, og det vil i nogle tilfælde betyde, at tyvene går videre.

8. Tilmeld jer nabohjælp-ordningen

Vi anbefaler, at I tilmelder jer Nabohjælp-ordningen. Det giver nemlig en god forebyggende effekt og tryghed at vide, at der bliver holdt øje med virksomheden, når I ikke selv er på arbejde. Snak gerne med nabovirksomhederne, og aftal, at I holder øje med hinandens virksomheder.

Vil du vide mere?

Flere tips og rådgivning finder du her på Det kriminalpræventive Råds hjemmeside.

Forsikring og Pension kan give dig overblik over, hvilke låse og alarmer, der er godkendt.