Forebyg vandskader - den udvendige sikring

Udvendig sikring mod vandskade

At blive ramt af en vandskade er for mange virksomheder en stor belastning. Dels kræver det tid og ressourcer at udbedre en vandskade, og dels kan en del af produktionsområdet bliver berørt, så produktionen forstyrres. Ofte kan du forebygge vandskader, som skyldes nedbør, der trænger ind i bygningen, hvis I på virksomheden gør det til en fast rutine at gennemgå og vedligeholde bygningerne.

7 gode råd til at forebygge vandskader

1. Rens tagrender og tagnedløb

Når det regner kraftigt, er det vigtigt, at regnvand frit kan ledes væk fra bygningen. Vi anbefaler derfor, at I minimum 2 gange om året tjekker, at tagrender, tagnedløbsbrønde på flade tage og evt. udspyr er fri for blade og grene.

2. Rens afløbsriste

Kontrollér, at afløbsriste i terræn og i lyskasser er renset, så regnvandet frit kan løbe til kloakken. Vi ser mange skader, hvor afløbsriste har været stoppet til, og at vandet derfor er løbet på terrænet og ind i bygningerne.

3. Kontrollér pumpebrønde

Har I pumpebrønde, så anbefaler vi, at I som minimum 2 gange om året kontrollerer, at pumperne virker.

4. Løsøre i kælderen skal op fra gulvet

Har I løsøre i kælderen, så vær særlig opmærksom på, at forsikringen ikke dækker vandskade på løsøre, der står direkte på kældergulvet. Vi anbefaler, at I løfter løsøre op og stiller det i stålreoler eller på plastpaller.

5. Luk vinduer og døre

Sørg for at alle åbninger i bygningen er lukket til - specielt vinduer og døre skal være lukkede og tætte.

6. Sørg for at sikre kælderskakter, lyskasser og nedkørselsramper

Vi ser ofte, at vand på terræn løber ind i bygningerne. Vi anbefaler derfor, at I sikrer kælderskakter, nedkørselsramper ol. på følgende måder: Kælderskakter og nedkørselsramper kan sikres ved fx at støbe et ekstra trin på trappen i terrænniveau. Det forhindrer, at vand på terræn kan løbe direkte ned i kælderskakten eller lyskassen. På nedkørselsramper kan I støbe et blødt bump i terrænniveau, så vandet bliver holdt tilbage på terrænet i stedet for at løbe ned i kælderen.

7. Etablér et beredskab

Det er en god ide at være godt forberedt. Etablerer I et beredskab, så er I klar, hvis der varsles voldsomt vejr, og I undgår ubehagelige overraskelser. Tilmeld jer evt. en vejrtjeneste, fx DMI, så I ved, hvis der er voldsomt vejr på vej.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan I forebygger vandskader og oversvømmelse, kan du besøge Bolius.dk.