Kollektiv Ulykkesforsikring

Hver 4. dansker har ingen ulykkesforsikring. Som arbejdsgiver kan du tilbyde forsikringen som et skattefrit medarbejdergode, der dækker både på arbejdet og i fritiden. 

Ring 33 45 74 74

Fordele ved Kollektiv Ulykkesforsikring

 • Dækker alle - 24/7

  Alle medarbejdere er dækket, uanset om ulykken sker i fritiden eller i arbejdstiden.

 • Behandling og rådgivning

  Dækker udgifter til bl.a. akut krisehjælp og fysioterapeut, og sikrer støtte og rådgivning fra Ulykkespatientsforeningen.

 • Dækker omskoling og rekruttering

  Få tilskud til omskoling af din medarbejder og rekruttering af ny arbejdskraft. 

Er det en arbejdsskade, hvis man får en hjernerystelse under DHL-løbet?

Ligegyldig hvor en ulykke sker, kan den have store konsekvenser – både derhjemme og på arbejdspladsen. Med en Kollektiv Ulykkesforsikring er dine medarbejdere sikret, uanset hvor og hvornår skaden sker. Den dækker bl.a. behandlingsudgifter og økonomisk kompensation, men også tilskud til arbejdspladsen, hvis det fx bliver nødvendigt at tilpasse de fysiske omgivelser eller omskole en medarbejder.

Sådan dækker vores Kollektive Ulykkesforsikring

 • Varigt mén fra 5 %

  Vi udbetaler erstatning ved varige mén efter en ulykke – fx et færdselsuheld eller et fald. Beløbet afhænger af den varige skades omfang og den valgte forsikringssum. Der kan vælges en forsikringssum på op til 3.000.000 kr.

 • Behandlingsudgifter

  Vi dækker behandling efter en ulykke i op til 12 måneder, bl.a. fysioterapi, kiropraktik, zone­terapi, osteopati og akupunktur.

 • Tandskader

  Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling af tandskader efter en ulykke.

 • Personlige genstande

  Vi dækker skader på personlige genstande, som er opstået i forbindelse med en ulykke (max. 5.000 kr.).

 • Privat hjælp i hjemmet

  Vi dækker op til 3 timers hjælp pr. uge i 10 uger, hvis en skade forhindrer udførsel af daglige gøremål, fx rengøring.

 • Akut krisehjælp

  Vi dækker op til 15 timers akut krisehjælp ved psykolog i forbindelse med en ulykke.

 • Medlemskab i Ulykkespatientforeningen

  Forsikringen inkluderer 1 års familiemedlemskab, herunder professionel støtte og rådgivning.

 • Transportudgifter

  Vi dækker udgifter til transport fra ulykkesstedet til første behandlingssted forudsat, at ulykken er sket i Danmark.  

 • Udgifter til omskoling

  Vi dækker udgifter til omskoling på op til 50.000 kr., hvis en medarbejder ikke kan varetage sit job efter en ulykke.

 • Udgifter til rekruttering

  Vi dækker udgifter til rekruttering på op til 50.000 kr., hvis en medarbejder bliver varigt uarbejdsdygtig eller dør efter en ulykke, og det er nødvendigt at ansætte en ny medarbejder.

 • Fysiske ændringer af arbejdsplads

  Vi dækker udgifter på op til 50.000 kr., hvis det fx bliver nødvendigt at etablere et handicaptoilet for at kunne imødekomme en skaderamt medarbejder.

 • Dødsfaldsdækning

  Ved dødsfald som følge af ulykke, fx et trafikuheld, udbetaler vi en dødsfaldssum til pårørende eller en begunstiget efter eget valg.

 • Skade på briller og kontaktlinser

  Vi dækker skader på briller, solbriller og kontaktlinser på op til 10.000 kr., hvis skaden er opstået i forbindelse med en ulykke.

 • Varigt mén som følge af farlig sport

  Vi dækker ulykker, der sker under træning eller deltagelse i farlig sport, som fx boksning, selvforsvar eller dykning. 

 • Dobbelterstatning

  Vi udbetaler dobbelt erstatning, hvis en ulykke medfører en varig méngrad på 5-50 %.

Læs mere om dækningerne

Har du allerede din Kollektive Ulykkesforsikring hos os? Log på Mit KF og se dine gældende vilkår.

Få hjælp, når livet tager en uventet drejning

Det kan være en stor omvæltning at skulle leve med kognitive eller fysiske skader. Derfor samarbejder vi med Ulykkespatientforeningen, som rådgiver og guider mennesker, der har fået alvorlige mén efter en ulykke.

Kommer du eller en af dine medarbejdere ud for en ulykke, der giver varige skader, dækker forsikringen 1 års medlemskab i Ulykkespatientforeningen. 

Læs mere om Ulykkespatiensforeningen

Spørgsmål & svar om Kollektiv Ulykkesforsikring

Hvad er en kollektiv ulykkesforsikring?

En kollektiv ulykkesforsikring dækker alle virksomhedens medarbejdere, hvis de får varige skader efter en ulykke eller dør. Forsikringen dækker både i fritiden og på arbejdet.  

Hvad dækker en kollektiv ulykkesforsikring?

Som udgangspunkt dækker den økonomisk erstatning for varige mén, behandlingsudgifter hos fx fysioterapeut, skader på personlige genstande, hjælp i hjemmet, transportudgifter og akut krisehjælp. Derudover dækker den virksomhedens udgifter til omskoling, rekruttering og fysiske ændringer af arbejdspladsen.

Kan man både have en privat ulykkesforsikring og en kollektiv ulykkesforsikring?

Ja, det kan man sagtens. Hvis en af dine medarbejdere også har en privat ulykkesforsikring, er det muligt at få udbetalt økonomisk erstatning fra begge forsikringer.

Er der forskel på arbejdsskadeforsikring og kollektiv ulykkesforsikring?

Ja, en kollektiv ulykkesforsikring er et supplement til arbejdsskadeforsikringen, som udelukkende  dækker skader, der er sket på arbejdet. En kollektiv ulykkesforsikring dækker også i medarbejderens fritid, inklusive firmaarrangementer.

Hvad koster en Kollektiv Ulykkesforsikring?

Forsikringen er typisk billigere end en privat ulykkesforsikring og kan gives som et skattefrit medarbejdergode. Den nøjagtige pris afhænger bl.a. af antal medarbejdere, den valgte forsikringssum og tilvalg af ekstra dækninger.  Ring og hør mere.

Ring 33 45 74 74

Et medarbejdergode, der gør en forskel

God kaffe, fitness-abonnement og ekstra fridage - der er mange måder, man kan holde på de gode medarbejdere og gøre arbejdspladsen til et godt sted at være. Men hvad kan du gøre, hvis en medarbejder dør eller bliver invalideret efter en ulykke?

 • Udviser socialt ansvar
  Med en Kollektiv Ulykkesforsikring kan du træde til og sikre, at medarbejder og pårørende får livsnødvendig hjælp. 
 • Sikrer arbejdspladsen
  Med en Kollektiv Ulykkesforsikring sikrer du, at også virksomhedens behov bliver mødt, hvis en medarbejder ikke kan genoptage sit arbejde.

Få en snak med en rådgiver

Hvilken forsikringssum bør man vælge? Og hvilke oplysninger er nødvendige for at kunne oprette forsikringen

Vi sidder klar til at svare på spørgsmål og sammensætte en Kollektiv Ulykkesforsikring, der passer til jeres behov.  

Kontakt os direkte på 33 45 74 74, eller udfyld formularen, så ringer vi, når det passer dig. 

Ring mig op