Orden og ryddelighed

Det lyder let, men vi kan godt afsløre, at det er det ikke nødvendigvis. Oprydning kræver disciplin og ikke mindst tid, men det er også et af de forebyggende tiltag, som har stor effekt og ikke koster noget. Holder I ikke orden, øger I risikoen for uheld og brand, og dermed også risikoen for skader på materiel og personer. Ligger der affald og flyder, kan selv en lille brand udvikle sig.

Det handler ikke om bare at sætte et skilt op med: Din mor arbejder ikke her. Ryd op efter dig.

Det handler mest af alt om rutiner og sund fornuft. Læs vores gode råd. 

4 gode råd om orden og ryddelighed

  1. Indfør gode rutiner: Sørg for at opretholde en god oprydnings- og affaldsrutine, hvor I rydder op hver dag. Brug fx værktøjet 5*S (Sortér og smid væk, System i tingene, Skrub og skur, Standardisér og Selvdisciplin) fra Arbejdstilsynet. Det giver jer tips til, hvordan I systematisk arbejder med oprydning og orden i virksomheden.
  2. Tøm affaldsspande: Tøm affaldsspandene hver dag, og smid affaldet i affaldsspande eller containere, som er placeret udendørs. 
  3. Placér containere væk fra bygningen: Udvendige containere bør placeres i en minimumafstand på 10 meter fra bygningens facader.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om orden og ryddelighed, kan du læse mere på arbejdstilsynets hjemmeside.

Læs mere hos Arbejdstilsynet