Gå tilbage

Ansøgning om retshjælp

Som en del af din klients forsikring dækker vi, hvis din klient får brug for retshjælp ifm. tvistsager.

Som advokat skal du udfylde en sagsanmeldelse på vegne af din klient og sende sagens dokumenter til os.