Husforsikring

Få en husforsikring, der passer til jeres familie. Ring 33 45 74 72 nu, eller beregn din pris online. 

3 fordele ved vores Husforsikring

 1. Flytteudgifter og genhusning

  Forsikringen dækker udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af indbogenstande m.v., mens skaden repareres.

 2. Tabt vand ved vandskader

  Udover at dække selve skaden dækker vi også udgifter for tabt vand ved en vandskade. Det betyder, at du ikke efterfølgende står med en stor efterregning på vand.

 3. Nye rør - uanset rørenes alder

  Får du en skade på en ikke-synlig rørinstallation i huset, erstatter vi rørene til nyværdi - uanset rørenes alder. Dvs. at du ikke står med en ekstra udskrivning ved en rørskade, fordi rørene er for gamle. 

En husforsikring til jeres hjem

Jeres hus er mere end vægge, tag og vinduer. Det er rammen for jeres familieliv, og en skade på huset går ud over jeres dagligdag. Derfor har vi sammensat en husforsikring, der ikke bare dækker selve skaden på huset, men også omkostningerne til, at I så hurtigt som muligt kan komme tilbage til jeres hverdag.

Sådan dækker vores Husforsikring

Standarddækninger

 • Brand og lynnedslag

  Brand, lynnedslag, eksplosion, pludselig tilsodning, elskade og nedstyrtede genstande fra eller af fly.

 • Genhusning

  Dækker udgifter til ud- og indflytning og opmagasinering af indbogenstande, hvis det er nødvendigt at fraflytte helårsboligen, mens skaden repareres.

 • Husejeransvarsforsikring

  Vi dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting, eller hvis du forsømmer dine pligter som husejer, fx hvis du ikke har ryddet fortovet for sne eller lignende.

 • Restværdierstatning

  Er en bygning beskadiget med mindst 50 %, kan du i stedet for reparation vælge at få de ubeskadigede rester nedrevet og få erstatningen opgjort, som om hele bygningen er totalskadet.

 • Retshjælp

  Vi dækker, hvis du bliver part i en tvist i form af rets- eller voldgiftssager og skal betale sagsomkostninger.

 • Tab af lejeindtægter

  Udlejer du dele af dit hus til privat beboelse, dækker vi dokumenteret tab af lejeindtægt i forbindelse med en skade.

 • Anden skade

  Anden skade som fx pludselige skader, skybrud, stormskader, glas og sanitet m.fl.

Tilvalgsdækninger

 • Skjulte rør og brud på stikledning

  Dækker, hvis der sker noget med skjulte rør og stikledninger

 • Svamp, råd og insekter

  Dækker, hvis der sker skader som følge af svamp, råd og insekter.

 • Udvidet vanddækning

  Udvider den almindelig dækning til også at dække udsivning fra synlige installationer, skade efter fygesne, almindelig nedbør, der trænger ind i bygningen, samt opstigning/indstigning af kloak- og grundvand efter almindelig regnvejr. Læs mere her om Udvidet vanddækning.

Læs mere om dækningerne

Har du allerede din Husforsikring hos os? Log på Mit KF og se dine gældende vilkår.

Få 10% rabat på alle dine forsikringer

Saml dine forsikringer hos os og få 10% rabat. Du får tilmed en garanti, der sikrer dig fuld erstatning, hvis din indbosum er sat for lavt.

Læs mere her

Hvad koster en god husforsikring?

Se her, hvad en god husforsikring vil koste for jer. I kan købe online i dag.  

Andre forsikringer, som måske også er noget for dig?

Gode råd om forebyggelse

Spænd ben for tyven

Der er faktisk meget, du selv kan gøre for at undgå indbrud. Læs vores 10 tips til at holde indbrudstyven godt på afstand af din bolig.

Tips om lys

Det er blevet moderne med batterilys, men det er alligevel hyggeligt med levende lys en gang i mellem. Vi har et par gode tips til sikkerhed.

Undgå skader - det betaler sig

Vi ved rigtig meget om skader, men endnu vigtigere: Vi ved, hvordan man undgår dem. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få masser af gode råd - direkte i din indbakke.

Har du brug for rådgivning?

Er du i tvivl om, hvilke dækninger du har brug for? Det kan både afhænge af, hvor gammelt dit hus er, og hvor meget du ønsker at være dækket for.

Det er vigtigt, at du og familien har de helt rigtige dækninger, og netop derfor sidder vores rådgivere klar ved telefonen, så de kan rådgive dig.

Ring til os direkte på 33 45 74 72, eller lad os ringe dig op, når det passer dig.

Ja tak - Ring mig op

I Købstædernes Forsikring passer vi godt på dine data. Du kan læse mere om det her.