Skadesattest

Læs her hvordan du kan anmode om en skadeattest til din motorkøretøjsforsikring. 

Skadesattest vedrørende forsikringstagers lovpligtige motorkøretøjsforsikring 

Ved anmodning fra dig udsteder Købstædernes Forsikring en skadesattest på det køretøj du har forsikret hos os.  Anmodning kan ske både på skrift og via telefonisk henvendelse.

Attesten indeholder oplysning om erstatningskrav fra tredjemand for skader, som berører det eller de forsikrede motordrevne køretøjer, eller oplysning om, at der ikke foreligger sådanne krav. Attesten vedrører de seneste fem år af aftaleforholdet, der ligger umiddelbart forud for dens udstedelse.

Attesten udstedes på dansk, men kan også udstedes på engelsk hvis det ønskes.  Vil blive fremsendt inden for 15 dage fra din anmodning.

 

Hvordan håndterer Købstædernes Forsikring skadesattest fra andre forsikringsselskaber?

Vi vil ikke anvende attesten på en diskriminerende måde.

Din nationalitet har ikke indflydelse på præmien hos os., ligesom tidligere bopæl udenfor Danmark ikke påvirker præmien. Når vi anvender skadesattester til fastsættelsen af præmie, behandler vi skadesattester udstedt i andre lande inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, på samme vilkår og betingelser som skadesattester udstedt i Danmark herunder ved anvendelse af eventuelle rabatter. Skadesattesten skal være på engelsk eller tysk.

Læs mere om bekendtgørelsen her.