banner-image

Politik om privatliv og persondata

Købstædernes Forsikring har en klar politik for beskyttelse af vores kunders privatliv og brug af persondata. Vi respekterer vores kunders privatliv og ønsker bedst muligt at beskytte det. Vores politik tager udgangspunkt i den enkelte persons ret til at bestemme over sine egne personlige oplysninger.

Men hvad betyder det så i praksis? Først og fremmest at vi selvfølgelig overholder lovgivningen på området.

Cookies på vores websites

Databeskyttelsesrådgiver

Købstædernes Forsikring har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har brug for et godt råd, eller du har mere detaljerede spørgsmål, som handler om, hvordan vi behandler dine personlige data.

Skriv til vores databeskyttelsesrådgiver 

Sådan håndterer vi dine data

Her kan du se, hvordan vi i praksis håndterer dine data og lever op til lovens krav:

 • Når du beder om et tilbud eller køber en forsikring hos os, beder vi i udgangspunktet kun om almindelige persondata fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail og CPR-nummer. Vi registrerer din NemKonto, hvis der er brug for at overføre penge til dig.
 • Dit CPR-nummer bruger vi kun til entydigt at kunne identificere dig. Vi bruger det ikke til andre formål, og vi videregiver det ikke.
 • Vi gemmer dine personlige data i vores centrale it-system, og dine data er her beskyttede mod tab af data, fejl eller misbrug. Data er kun tilgængelige for medarbejdere, der servicerer dig og administrerer din forsikring. Særlige personoplysninger (fx oplysninger om dit helbred) vil kun være tilgængelige for de medarbejdere, der arbejder med dine forsikringer i forbindelse med en skade.
 • Hvis vi får brug for specielle personlige oplysninger i forbindelse med behandling af en skade (fx oplysninger om dit helbred), vil vi altid informere dig og bede om dit samtykke.
 • Vi opbevarer kun oplysninger om dig, så længe som forældelsesfrister for policer og eventuelle skader kræver.
 • Vi bruger desuden data til markedsføring og forretningsudvikling i form af bl.a. prisberegning og anden statistik.
 • Hvis vi videregiver oplysninger om dig til vores samarbejdspartnere, sker det kun i forbindelse med behandling af en skade eller en økonomisk restance. Overførsel af data sker via en sikker kanal og kun til samarbejdspartnere, som vi har indgået en databehandleraftale med. Aftalen, der følger lovens krav, sikrer, at dine data ikke behandles uden for EU, og at vores samarbejdspartnere vil passe lige så godt på dine data, som vi gør.
 • Når du ringer til os, kan din samtale blive optaget. Vi bruger optagelserne til at uddanne vores medarbejdere og til at sikre kvaliteten i vores arbejde, herunder til brug for kontrol og opfølgning på enkelte sager. Vi optager kun samtalen, hvis du afgiver samtykke, og vi videregiver som udgangspunkt ikke samtalerne til 3. mand, med mindre det er påkrævet ved lov. Vi sletter optagelserne efter 3 måneder, med mindre vi har en konkret grund til at opbevare dem i længere tid.
 • Købstædernes Forsikring bestræber sig på at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. Der er dog tilfælde, hvor det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til et tredjeland uden for EU/EØS. I disse tilfælde sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel, fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter eller ved at sikre, at modtageren er underlagt særlige certificeringsmekanismer.

Dine rettigheder

Når du giver os lov til at bruge dine data, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at vide, hvilke af dine data vi behandler. Og du har ret til at få data rettet, som ikke er korrekte. På Mit KF (https://www.kfforsikring.dk/mitkf/) kan du blandt andet se dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail. Ønsker du at rette oplysninger om din adresse, telefonnummer eller e-mail, kan du gøre det på Mit KF (https://www.kfforsikring.dk/mitkf/), eller du kan ringe eller skrive til os. Hvis du ønsker at vide hvilke oplysninger, vi kan have registreret om dig i forbindelse med en skade, kan du kontakte os.
 • Flytter du dine forsikringer til Købstædernes Forsikring fra et andet forsikringsselskab, eller flytter du dem fra Købstædernes Forsikring, kan vi i mange tilfælde overføre dine data, uden at du behøver at gøre det selv. Der sker via et branchespecifikt system til elektronisk dokumentoverførsel.
 • Data, som vi ikke længere skal bruge, fordi en forsikring eller en skadesag er lukket, bliver automatisk slettet fra vores centrale forsikringssystem, når de gældende forældelsesfrister er udløbet. 

Privatlivsindstillinger

Om opbevaring af data

Vi registrerer ikke persondata andre steder end i vores centrale forsikringssystem. Vores datasikkerhedspolitik følger en international standard og sikrer beskyttelse af dine data i systemet.

Vi opbevarer nogle historiske data i et papirbaseret arkiv. Arkivet er beskyttet mod brand, vand og indtrængen efter internationale branchestandarder.

Når du bruger vores websites, sker der en midlertidig opbevaring af små tekstfiler (kaldet ”cookies”) på din computer. Læs mere om cookies her.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Du er altid velkommen til at ringe til os på 33 14 37 48 eller skrive til os på kundeservice@kfforsikring.dk, hvis du har spørgsmål om behandling af persondata.