Købstædernes Erhvervs­barometer 2024

Købstædernes Forsikring har lavet en temperaturmåling på SMV’erne i Danmark. Vi har spurgt i alt 260 små og mellemstore virksomheder inden for en række brancher, hvordan de ser på fremtiden, og hvilke risici de oplever kan være begrænsende for deres vækstmuligheder den kommende tid. Du kan læse mere om metoden her. 

Rapportens indhold

I nyeste version af vores barometer fra foråret 2024 er der fem hovedtemaer, som giver indsigt i stemningen hos de mindre virksomheder lige nu.

 1. Økonomi
 2. Cyberkriminalitet
 3. Arbejdskraft
 4. Sygedriftstab
 5. Diversitet, lighed og inklusion 

1. Økonomi

Danske virksomheder er optimistiske. Det gælder både i forhold til fremtiden og deres økonomi i 2024. 

 • 69 % af de adspurgte virksomheder ser positivt på fremtiden.
 • 34 % er optimistiske i forhold til årets økonomiske resultat.
 • 29 % Vurderer, at deres nuværende markedssituation er bedre end sidste år.

Men hvilke faktorer tror virksomhederne på vil påvirke væksten negativt:

Det mener Købstædernes Forsikring:
Den generelle optimisme kan bl.a. skyldes, at inflationen den seneste tid er faldet, og at beskæftigelsen stadig er meget høj. 

2. Cyberkriminalitet

Kun 2 ud af 5 virksomheder har en plan, hvis de bliver udsat for hackerangreb. 

 • 38 % af de adspurgte virksomheder i 2024 er bekymrede for IT og cyberkriminalitet.
 • Kun 40 % af virksomhederne har en plan eller beredskab, hvis de bliver udsat for et angreb.

Det mener Købstædernes Forsikring:
Center for Cybersikkerheds seneste trusselsvurdering lyder på ”meget høj”. KF vurderer, at det er en af de risici virksomhederne på tværs af brancher fremadrettet er nødt til at forholde sig. 

3. Arbejdskraft

Bekymring for at manglende arbejdskraft bremser værksen 

40 % af de adspurgte virksomheder mener, at den manglende arbejdskraft vil bremse virksomhedens vækst. Det er fortsat svært at finde arbejdskraft for rigtig mange brancher. Særligt bygge- og anlægsbranchen vurderer, at dette er en udfordring. 70% af de adspurgte virksomheder angiver, at de i høj eller meget høj grad vurderer, at det vil bremse deres muligheder for vækst.

4. Sygedriftstab

Stor bekymring for konsekvenserne af sygdom hos ejerleder eller nøglemedarbejder. Men virksomhederne forsikrer sig ikke. 

 • 43 % af SMV’erne vurderer, at sygdom hos en nøglemedarbejder kan være vækstbegrænsende.
 • 31 % Vurderer, at pres på sundhedsvæsnet og langeventetider vil begrænse deres muligheder for vækst de kommende år.
 • 30 % er i høj grad eller meget høj grad bekymrede for netop sygdom hos nøglemedarbejder eller ejerleder.
 • Bekymringen ser vi dog ikke i tallene for, hvor mange der vælger at forsikre sig mod denne risiko. Andelen af virksomheder som har købt en Sygedriftstabsforsikring for ledere eller nøglemedarbejdere er 22 %.

Det mener Købstædernes Forsikring:
Ejerleder-drevede virksomheder er helt naturligt mere udsatte, når vi taler længevarende sygdom. At flere ikke forsikrer sig mod denne risiko hænger formentlig sammen med, at få virksomhedsejere kender til forsikringen. 

5. Diversitet, lighed og inklusion

Vi ser de første spæde skridt på at arbejde med diversitet, lighed og inklusion. 

Emnerne er blevet nyt fast punkt på den politiske dagsorden. Mange SMV’er har igangsat initiativer, der skal fastholde seniorer, men ellers er vejen mod mere diverse arbejdspladser lang. 

 

Blandt de adspurgte virksomheder i undersøgelsen er det få, der arbejder aktivt med at fremme diversitet, inklusion eller ligestilling.

 

 • Kun 17 % har taget initiativer, der skal fremme ligestilling for køn.
 • 23 % har taget initiativer, der skal fremme etnisk diverstitet.
 • Flest (43 %) har sat gang i initiativer, der skal fastholde seniorer.
 • Neurodiversitet (fx autisme og ADHD) er der blot 12 % af de adspurgte virksomheder, der har taget initiativer omkring.

Beskrivelse af undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på 260 besvarelser, og den er gennemført af Norstat i februar 2024 som en CAWI undersøgelse i Norstats Erhvervspanel.

Spørgeskemaet består af 18 spørgsmål, hvoraf mange er en gentagelse af tidligere års erhvervsbarometerundersøgelser. I 2024-målingen er der tilføjet spørgsmål, som vurderes relevant, og som svarer til den udvikling markedet generelt har gennemgået.

Derfor tager vi temperaturen på dansk erhvervsliv

Hvem skaber væksten i Danmark? Det gør de små og mellemstore virksomheder, som tilsammen udgør rygraden i dansk erhvervsliv. Det anerkender vi i Købstædernes Forsikring.

Vi har som samfund brug for et robust fundament af mindre erhvervsdrivende i hele landet, der skaber vækst, udvikling og lokale arbejdspladser. Som forsikringsselskab står vi bag de mindre virksomheder i op- og nedture, og vi interesserer os oprigtigt for virksomhedens ve og vel såvel som ejerlederens trivsel.

Vil du vide mere om Købstædernes Erhvervsbarometer?