Information om branden i Vanløse

Hold dig opdateret her

Her på siden kan du finde svar på de spørgsmål, som du måtte have som nabo eller beboer i området til branden på hjørnet af Grøndals Parkvej og Godthåbsvej.

Vi opdaterer løbende siden med nye informationer, og du er velkommen til at stille yderligere spørgsmål til oprydningsarbejdet i feltet forneden.

Seneste nyt

FAQ om processen, sikkerheden og området

Indsend spørgsmål til oprydningsarbejdet

 

 

Om branden

Den 25. marts 2022 brændte beboelsesejendommen på hjørnet af Grøndal Parkvej og Godthåbsvej efter en ihærdig indsats over flere dage fra 100 brandfolk, som forsøgte at stoppe branden. Branden er en af de største brande i København i nyere tid.

I august er oprydningsarbejdet startet, og sammen med nedrivningsfirmaet Søndergaard a/s tilstræber vi at mindske de gener, der kan være forbundet med oprydningen.

Seneste nyt

Efter en udbudsproces med flere interesserede totalentreprenører har ejerforeningen Grøndalsbo nu indgået aftale med firmaet CG Jensen A/S om genopførelse af Grøndalsbo.

Forud for indgåelse af aftalen er der foregået et omfattende planlægningsarbejde. Ejendommen skal efter aftale med Københavns Kommune genopføres med arkitektur og bygningskrop som før branden men efter moderne standarder og bygningsreglement.

Arbejdet med projektering af den nye ejendom er allerede i gang og selve byggearbejdet forventes ifølge CG Jensen at starte i efteråret 2024. Målet er at boligerne står indflytningsklar i sommeren 2026.

Som totalentreprenør vil CG Jensen A/S sammen med E/F Grøndalsbo og bygherrerådgiveren Emcon stå for den videre proces og sikre, at genopbygningsprocessen forløber som planlagt.  

Fremadrettet er det derfor CG Jensen A/S der som totalentreprenør står for den praktiske håndtering af byggepladsen herunder også information til naboer m.v. Vi stopper derfor nu opdatering af denne hjemmeside og henviser i stedet til at rette evt. henvendelser og spørgsmål til CG Jensen.

FAQ om processen, sikkerheden og området

Processen

Hvem deltager i oprydningen?

Du kan her se en oversigt over hvilke parter, der indgår i oprydningen:

  • Nedrivningsentreprenør: Søndergaard a/s
  • Miljørådgivning: Dansk Miljørådgivning a/s
  • Bygherrerådgivning: Arkhus a/s
  • Forsikringsselskab: Købstædernes Forsikring
  • Bygherre: Ejerforeningen Grøndalsbo

Hvornår er oprydningen færdig?

Vi forventer, at oprydningen vil vare frem til januar 2023. Ved en oprydning i denne størrelse kan der opstå udfordringer undervejs, og derfor kan vi ikke give en endelig dato.

Hvornår starter genopbygningen af ejendommen?

Ejerforeningen har ikke besluttet (september 2022), om de vil have en ny ejendom opført eller udbetalt forsikringssummen. Hvis ejerforeningen vælger at genopføre ejendommen, skal der foretages projektering til den nye bygning, så der kan ansøges om en byggetilladelse hos kommunen, inden et endeligt byggeri kan sættes i gang. Hvis ejerforeningen vælger at få genopført bygningen, vil den stå klar om cirka tre år.

Hvorfor har der været en pause i oprydningen?

Som en ekstra sikkerhed for naboer og de, der arbejder på pladsen, har det uafhængige rådgivningsfirma Dansk Miljørådgivning udarbejdet en handlingsplan for støv og affald på området. Indtil den blev afstemt med kommunen, har oprydningen været på pause. Oprydningsarbejdet forventes genoptaget ca. den 22. september, når der er opsat tæt hegn omkring brandtomten.

Sikkerhed

Er støvet fra oprydningen farligt?

Sammensætningen af støvet fra oprydningen er generelt sammenligneligt med andet støv i København, der er bare mere af det. Det bekræfter en undersøgelse, som det uafhængige rådgivningsfirma Dansk Miljørådgivning A/S har udarbejdet som en ekstra sikkerhed i forbindelse med arbejdet.

Fordi der opstår så meget støv under oprydningen til gene for naboerne, etablerer nedrivningsfirmaet nu et tæt hegn omkring byggepladsen, som vil blive stående, indtil en potentiel ny bygning er opført. Derudover vil området løbende blive vandet for at forhindre støvet i at sprede sig. Disse indsatser er afstemt med Københavns Kommune. Der vil også løbende blive foretaget undersøgelser af støvet og materialet på oprydningspladsen for at sikre, at oprydningen fortsat foregår efter en reglementeret proces.

Hvordan kan vi vide, at oprydningen foregår sikkert?

Oprydningen foregår sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt både for håndværkere, naboer og miljø. Kommunen har givet oprydningstilladelse, inden arbejdet gik i gang. Købstædernes Forsikring har som en ekstra sikkerhedsforanstaltning fået den uafhængige rådgivningsvirksomhed Dansk Miljørådgivning A/S til at analysere byggestøvet, og de bekræfter, at sammensætningen af støvet fra oprydningen er generelt sammenligneligt med andet støv i København, der er bare mere af det.

Fordi der opstår så meget støv, etablerer nedrivningsfirmaet nu et tæt hegn omkring byggepladsen, som vil blive stående, indtil en potentiel ny bygning er opført. Derudover vil området løbende blive vandet for at forhindre støvet i at sprede sig. Disse indsatser er afstemt med Københavns Kommune.

Der vil også løbende blive foretaget undersøgelser af støvet og materialet på oprydningspladsen for at sikre, at oprydningen fortsat foregår efter en reglementeret proces.

Hvordan kan et hegn på 2,5-3 meter sikre naboer for støvgener, når man river et hus ned?

Hensigten med det tætte hegn og løbende vanding af byggepladsen er at forhindre støvet i at sprede sig. Samlet skal det være med til at sikre, at oprydningen foregår sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt både for håndværkere, naboer og miljø.

Er der fundet/findes der asbest eller andre potentielt sundhedsskadelige materialer og/eller substanser på byggepladsen?

Dansk Miljørådgivning A/S har analyseret byggestøvet, og de bekræfter, at sammensætningen af støvet fra oprydningen er generelt sammenligneligt med andet støv i København, der er bare mere af det. Støv på byggepladsen og i København indeholder blandt andet PCB og tungmetaller. Der er ikke fundet asbest i støvet.

Der er asbest i kælderen på ejendommen. Hvor der er udarbejdet en tilgang for både selve nedrivningen og bortanskaffelsen, som skal implementeres når oprydningen når til den fase. Tilgangen sikrer, at oprydningen foregår på en sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt både for håndværkere, naboer og miljø. Tilgangen for både denne del af oprydningen og oprydningen i det hele taget sker med rådgivning fra Dansk Miljørådgivning og er afstemt med Københavns Kommune.

Hvordan sikres det, at fjernelse af asbest ikke giver gener for naboer?

Fjernelse af asbest sker under kontrollerede forhold med hensyn til miljø og sundhed for medarbejdere og dermed også naboer. Fredag i uge 42 blev rør med asbest fjernet fra kælderen. Rørene blev forseglet og er i en lukket container kørt væk fra området. Dansk Miljørådgivning var til stede under forløbet som en ekstra sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at den planlagte proces blev fuldt overholdt.

Området

Hvorfor er der ved at blive etableret et stort hegn ind til pladsen?

Fordi der opstår så meget støv under oprydningen til gene for naboerne, etablerer nedrivningsfirmaet nu et tæt hegn omkring byggepladsen, som vil blive stående, indtil en potentiel ny bygning er opført. Derudover vil området løbende blive vandet for at forhindre støvet i at sprede sig. Disse indsatser er afstemt med Københavns Kommune.

Der vil også løbende blive foretaget undersøgelser af støvet og materialet på oprydningspladsen for at sikre, at oprydningen fortsat foregår efter en reglementeret proces.

Vi bor på Godthåbsvej og oplever gener fra rystelser ifm. oprydningen. Hvem skal jeg kontakte, hvis der sker skader på nabobygningerne?

Vibrationer fra arbejdet med oprydningen kan desværre ikke undgås. Vibrationerne bliver monitoreret via målere opsat på de nærmeste bygninger, som også er blevet fotoregistreret inden oprydningen startede.

Bygninger på Godthåbsvej er vurderet til at ligge for langt fra oprydningen til, at vibrationer vil kunne give skader. Hvis man oplever, at vibrationer kan eller har medført skade, skal man altid starte med at kontakte det forsikringsselskab, hvor man har sin egen ejendomsforsikring.

Skriv dit spørgsmål her

Vi opdaterer ugentligt siden med svar på nye spørgsmål, og sender også svaret direkte til dig.