Information om branden i Vanløse

Hold dig opdateret her

Her på siden kan du finde svar på de spørgsmål, som du måtte have som nabo eller beboer i området til branden på hjørnet af Grøndals Parkvej og Godthåbsvej.

Vi opdaterer løbende siden med nye informationer, og du er velkommen til at stille yderligere spørgsmål til oprydningsarbejdet i feltet forneden.

Seneste nyt

FAQ om processen, sikkerheden og området

Indsend spørgsmål til oprydningsarbejdet

 

 

Om branden

Den 25. marts 2022 brændte beboelsesejendommen på hjørnet af Grøndal Parkvej og Godthåbsvej efter en ihærdig indsats over flere dage fra 100 brandfolk, som forsøgte at stoppe branden. Branden er en af de største brande i København i nyere tid.

I august er oprydningsarbejdet startet, og sammen med nedrivningsfirmaet Søndergaard a/s tilstræber vi at mindske de gener, der kan være forbundet med oprydningen.

Seneste nyt

 • Den 22. marts 2023: Oprydningen på grunden er nu stort set gennemført. En del af kælderydervæggen mod Godthåbsvej vil ikke blive fjernet på nuværende tidspunkt. Den bliver stående og skal sikre, at jorden ikke skrider sammen, og samtidig påvirker den stabiliteten ud mod fortov og cykelsti på Godthåbsvej.

  Som afslutning på oprydningen bliver der gennemført en jordundersøgelse på pladsen. Hvis det er nødvendigt, bliver jorden renset op, så vi er sikre på, at jorden ikke er forurenet.

  Hegnet omkring grunden bliver stående, og vi forventer, at det bliver stående i hele genopbygningsperioden.

  Arbejdet med genopførelsesprojektet er stadig i fuld gang. Bygherre, som er ejerforeningen, og deres byggetekniske rådgiver er i dialog med Københavns Kommune for at få godkendt projektet og få de nødvendige tilladelser på plads, inden arbejdet kan gå i gang. Vi kender ikke på nuværende tidspunkt datoen for, hvornår arbejdet begynder. Når vi kender den, skriver vi det straks her på siden.

 • Den 12. september 2022: Der etableres nu et tæt hegn rundt om oprydningspladsen for at skærme for støvet under oprydningen. Hegnet vil blive stående, indtil en potentiel ny bygning er opført. Derudover vil området løbende blive vandet for at forhindre støvet i at sprede sig. Disse indsatser er afstemt med Københavns Kommune.

 • September - december 2022: Nedrivningen af bygningerne er gået i gang, og de bliver fjernet ned til fundamentet. Fjernelsen af selve fundamentet vil først ske til sidst i oprydningsprocessen.
  Nedrivningen er inddelt i tre faser. Se faserne her.
  Fase 1: september - oktober
  Fase 2: oktober - november
  Fase 3: november - december (OBS: Der bliver ikke arbejdet på grunden mellem jul og nytår). 

 • Den 14. december 2022: Det ligger nu fast, at ejerforeningen har besluttet at genopføre en ny tilsvarende bygning på grunden. Planlægning og projektstyring af det nye byggeprojekt er allerede startet. Målet er, at den nye bygning skal have samme størrelse og udtryk som den brændte bygning - så vidt det er muligt. Derudover er planen at genbruge mursten fra nedrivningen til et andet byggeri. Vi vurderer, at der er ca. 4.000 tons mursten, og at vi kan genanvende 80% af dem til gavn for både byggeøkonomi og klima. Så snart det nye byggeprojekt har taget mere form, og vi har en forventet tidsplan, vil siden her blive opdateret. 

FAQ om processen, sikkerheden og området

Processen

Hvem deltager i oprydningen?

Du kan her se en oversigt over hvilke parter, der indgår i oprydningen:

 • Nedrivningsentreprenør: Søndergaard a/s
 • Miljørådgivning: Dansk Miljørådgivning a/s
 • Bygherrerådgivning: Arkhus a/s
 • Forsikringsselskab: Købstædernes Forsikring
 • Bygherre: Ejerforeningen Grøndalsbo

Hvornår er oprydningen færdig?

Vi forventer, at oprydningen vil vare frem til januar 2023. Ved en oprydning i denne størrelse kan der opstå udfordringer undervejs, og derfor kan vi ikke give en endelig dato.

Hvornår starter genopbygningen af ejendommen?

Ejerforeningen har ikke besluttet (september 2022), om de vil have en ny ejendom opført eller udbetalt forsikringssummen. Hvis ejerforeningen vælger at genopføre ejendommen, skal der foretages projektering til den nye bygning, så der kan ansøges om en byggetilladelse hos kommunen, inden et endeligt byggeri kan sættes i gang. Hvis ejerforeningen vælger at få genopført bygningen, vil den stå klar om cirka tre år.

Hvorfor har der været en pause i oprydningen?

Som en ekstra sikkerhed for naboer og de, der arbejder på pladsen, har det uafhængige rådgivningsfirma Dansk Miljørådgivning udarbejdet en handlingsplan for støv og affald på området. Indtil den blev afstemt med kommunen, har oprydningen været på pause. Oprydningsarbejdet forventes genoptaget ca. den 22. september, når der er opsat tæt hegn omkring brandtomten.

Sikkerhed

Er støvet fra oprydningen farligt?

Sammensætningen af støvet fra oprydningen er generelt sammenligneligt med andet støv i København, der er bare mere af det. Det bekræfter en undersøgelse, som det uafhængige rådgivningsfirma Dansk Miljørådgivning A/S har udarbejdet som en ekstra sikkerhed i forbindelse med arbejdet.

Fordi der opstår så meget støv under oprydningen til gene for naboerne, etablerer nedrivningsfirmaet nu et tæt hegn omkring byggepladsen, som vil blive stående, indtil en potentiel ny bygning er opført. Derudover vil området løbende blive vandet for at forhindre støvet i at sprede sig. Disse indsatser er afstemt med Københavns Kommune. Der vil også løbende blive foretaget undersøgelser af støvet og materialet på oprydningspladsen for at sikre, at oprydningen fortsat foregår efter en reglementeret proces.

Hvordan kan vi vide, at oprydningen foregår sikkert?

Oprydningen foregår sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt både for håndværkere, naboer og miljø. Kommunen har givet oprydningstilladelse, inden arbejdet gik i gang. Købstædernes Forsikring har som en ekstra sikkerhedsforanstaltning fået den uafhængige rådgivningsvirksomhed Dansk Miljørådgivning A/S til at analysere byggestøvet, og de bekræfter, at sammensætningen af støvet fra oprydningen er generelt sammenligneligt med andet støv i København, der er bare mere af det.

Fordi der opstår så meget støv, etablerer nedrivningsfirmaet nu et tæt hegn omkring byggepladsen, som vil blive stående, indtil en potentiel ny bygning er opført. Derudover vil området løbende blive vandet for at forhindre støvet i at sprede sig. Disse indsatser er afstemt med Københavns Kommune.

Der vil også løbende blive foretaget undersøgelser af støvet og materialet på oprydningspladsen for at sikre, at oprydningen fortsat foregår efter en reglementeret proces.

Hvordan kan et hegn på 2,5-3 meter sikre naboer for støvgener, når man river et hus ned?

Hensigten med det tætte hegn og løbende vanding af byggepladsen er at forhindre støvet i at sprede sig. Samlet skal det være med til at sikre, at oprydningen foregår sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt både for håndværkere, naboer og miljø.

Er der fundet/findes der asbest eller andre potentielt sundhedsskadelige materialer og/eller substanser på byggepladsen?

Dansk Miljørådgivning A/S har analyseret byggestøvet, og de bekræfter, at sammensætningen af støvet fra oprydningen er generelt sammenligneligt med andet støv i København, der er bare mere af det. Støv på byggepladsen og i København indeholder blandt andet PCB og tungmetaller. Der er ikke fundet asbest i støvet.

Der er asbest i kælderen på ejendommen. Hvor der er udarbejdet en tilgang for både selve nedrivningen og bortanskaffelsen, som skal implementeres når oprydningen når til den fase. Tilgangen sikrer, at oprydningen foregår på en sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt både for håndværkere, naboer og miljø. Tilgangen for både denne del af oprydningen og oprydningen i det hele taget sker med rådgivning fra Dansk Miljørådgivning og er afstemt med Københavns Kommune.

Hvordan sikres det, at fjernelse af asbest ikke giver gener for naboer?

Fjernelse af asbest sker under kontrollerede forhold med hensyn til miljø og sundhed for medarbejdere og dermed også naboer. Fredag i uge 42 blev rør med asbest fjernet fra kælderen. Rørene blev forseglet og er i en lukket container kørt væk fra området. Dansk Miljørådgivning var til stede under forløbet som en ekstra sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at den planlagte proces blev fuldt overholdt.

Området

Hvorfor er der ved at blive etableret et stort hegn ind til pladsen?

Fordi der opstår så meget støv under oprydningen til gene for naboerne, etablerer nedrivningsfirmaet nu et tæt hegn omkring byggepladsen, som vil blive stående, indtil en potentiel ny bygning er opført. Derudover vil området løbende blive vandet for at forhindre støvet i at sprede sig. Disse indsatser er afstemt med Københavns Kommune.

Der vil også løbende blive foretaget undersøgelser af støvet og materialet på oprydningspladsen for at sikre, at oprydningen fortsat foregår efter en reglementeret proces.

Vi bor på Godthåbsvej og oplever gener fra rystelser ifm. oprydningen. Hvem skal jeg kontakte, hvis der sker skader på nabobygningerne?

Vibrationer fra arbejdet med oprydningen kan desværre ikke undgås. Vibrationerne bliver monitoreret via målere opsat på de nærmeste bygninger, som også er blevet fotoregistreret inden oprydningen startede.

Bygninger på Godthåbsvej er vurderet til at ligge for langt fra oprydningen til, at vibrationer vil kunne give skader. Hvis man oplever, at vibrationer kan eller har medført skade, skal man altid starte med at kontakte det forsikringsselskab, hvor man har sin egen ejendomsforsikring.

Skriv dit spørgsmål her

Vi opdaterer ugentligt siden med svar på nye spørgsmål, og sender også svaret direkte til dig.