banner-image

Har du sikret din virksomheds fremtid?

En sygedriftstabsforsikring kan hjælpe jer gennem en uheldig periode med ulykke eller sygdom.

Fordele ved sygedriftstabsforsikringen

 

 

Få udbetalt op til 80%

Den erstatning du får udbetalt pr. forsikrede medarbejder udgør op til 80 % af den gennemsnitlige månedlige omsætning pr. fuldtidsmedarbejder

 

 

Fradragsberettiget

Prisen for forsikringen er fradragsberettiget i driftsregnskabet, hvilket vil sige, at der udbetales direkte til virksomheden, og erstatningen indgår i driften før skat.

 

 

Adgang til hotline

Du får adgang til en anonym rådgivningslinje, hvor det er muligt at konsultere fysioterapeut, psykolog, sygeplejerske og socialrådgiver. 
Læs mere her

 

 

 

Færre bekymringer som virksomhedsejer

 

Som ejer af din egen virksomhed er det et grundvilkår for dig, at virksomheden kan komme under pres, hvis du eller en nøglemedarbejder bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

En sygedriftstabsforsikring til virksomheder dækker dine lønudgifter ved sygdom og ulykker og kan dermed være med til at sikre din virksomheds fremtid. Og ikke mindst gøre livet som selvstændig lidt lettere med færre bekymringer.

 

Ring og hør mere på

33 14 37 48

 

 

 

Vigtigt at opretholde virksomhedens aktiviteter

 

 

 

Målet med forsikringen er, at du så vidt muligt skal kunne fortsætte virksomhedens aktiviteter og dermed begrænse konsekvenserne af din eller din medarbejders sygemelding.

 

Udbetalingen fra forsikringen betyder bl.a., at

du kan opretholde aktiviteterne i din virksomhed fx ved at ansætte en vikar

du kan blive ved med at med servicere dine kunder

du undgår at miste omsætning. 

 

 

Sådan dækker forsikringen

 

Lønudgifter

Forsikringen dækker lønudgifter, hvis dine forsikrede medarbejdere bliver syge eller kommer til skade.

 

Sygdom

Forsikringen dækker sygdom, som er opstået i den periode, medarbejderen har været forsikret.

 

Hel og delvis uarbejdsdygtighed

Forsikringen dækker både ved hel og delvis uarbejdsdygtighed.

 

Dækket i op til 12 mdr

Forsikringen dækker efter 3 ugers uarbejdsdygtighed i helt op til 12 måneder.

 

 

 

Få alle

informationer med

 

 

Produktinformation (IPID)

 

Vilkår for sygedriftstabforsikring