banner-image

Hvor sårbar er din virksomhed, hvis du eller en nøglemedarbejder bliver syge eller kommer ud for en ulykke? En sygedriftstabsforsikring er en lille investering, som kan være med til at sikre virksomhedens fremtid.

Færre bekymringer som virksomhedsejer

Som ejer af din egen virksomhed er det et grundvilkår for dig, at virksomheden kan komme under pres, hvis du eller en nøglemedarbejder bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

En sygedriftstabsforsikring til virksomheder dækker dine lønudgifter ved sygdom og ulykker og kan dermed være med til at sikre din virksomheds fremtid. Og ikke mindst gøre livet som selvstændig lidt lettere med færre bekymringer.

Målet med forsikringen er, at du så vidt muligt skal kunne fortsætte virksomhedens aktiviteter og dermed begrænse konsekvenserne af din eller din medarbejders sygemelding.

Udbetalingen fra forsikringen betyder bl.a., at

  • du kan opretholde aktiviteterne i din virksomhed fx ved at ansætte en vikar
  • du kan blive ved med at med servicere dine kunder
  • du undgår at miste omsætning. 

Ring og hør mere på 33 14 37 48

 

 

Sådan dækker forsikringen

  • Forsikringen dækker lønudgifter, hvis dine forsikrede medarbejdere bliver syge eller kommer til skade.
  • Forsikringen dækker sygdom, som er opstået i den periode, medarbejderen har været forsikret.
  • Forsikringen dækker både ved hel og delvis uarbejdsdygtighed.
  • Forsikringen dækker efter 3 ugers uarbejdsdygtighed i helt op til 12 måneder.

 Læs vilkårene for forsikringen 

Det er værd at lægge mærke til

Den erstatning du får udbetalt pr. forsikrede medarbejder udgør op til 80 % af den gennemsnitlige månedlige omsætning pr. fuldtidsmedarbejder

Prisen for forsikringen er fradragsberettiget i driftsregnskabet, hvilket vil sige, at der udbetales direkte til virksomheden, og erstatningen indgår i driften før skat.

Du får adgang til en anonym rådgivningslinje, hvor det er muligt at konsultere fysioterapeut, psykolog, sygeplejerske og socialrådgiver. 

Læs mere her

 

Brug for rådgivning?

Kontakt os, så kan vi sammen få afdækket, hvilket behov virksomheden har. Vores produkter dækker bredt og kan tilpasses virksomhedens særlige behov.

Ring til os på 33 14 37 48