Søg

Privatlivspolitik

Købstædernes Forsikring har en klar politik for beskyttelse af vores kunders privatliv og brug af persondata. Vi respekterer vores kunders privatliv og ønsker bedst muligt at beskytte det. 

Politik om privatliv og persondata

I Købstædernes Forsikring ønsker vi, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os. Du skal have tillid til, at vi tager ordentligt vare på dine person­oplysninger, og at vi behandler dem i henhold til lovgivningen.

Købstædernes Forsikrings persondatapolitik omhandler vores behandling af dine personoplysninger som en person med tilknytning til Købstædernes Forsikring.
Vi arbejder efter databeskyttelsesforordningen og er ifølge databeskyttelsesloven forpligtede til at orientere dig om, hvordan vi anvender dine personoplysninger. Du kan i denne persondatapolitik bl.a. læse om, hvem vi behandler personoplysninger om, hvor vi får oplysningerne fra, hvem vi deler dem med, samt hvor længe vi opbevarer personoplysningerne. Vi beskriver også dine rettigheder, og hvordan du gør brug af dem.

Har du har spørgsmål til, hvordan Købstædernes Forsikring behandler og beskytter dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende e-mail: dpo@kfforsikring.dk.

Sådan håndterer vi dine data

Vi indsamler oplysninger om dig på flere måder.

 1. Vi bruger cookies (Læs mere her)
 2. Du afgiver selv oplysninger, når du køber vores forsikringer.
 3. Du giver os tilladelse til at indhente oplysninger via offentlige registre som fx BBR, CPR-registret, RKI mm.
 4. Du giver os tilladelse til at hente oplysninger fra samarbejdspartnere mm.

Her kan du se, hvordan vi i praksis håndterer dine data og lever op til lovens krav:

 • Hvilke informationer, vi indsamler.
 • Hvordan vi behandler oplysningerne, og hvad vi bruger dem til.
 • Hvem der har adgang til oplysningerne.
 • Hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser i forhold til de indsamlede oplysninger. 

Indsamling af data

Når du beder om et tilbud eller køber en forsikring hos os, beder vi i udgangspunktet kun om almindelige persondata fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail og CPR-nummer. Derudover
henter vi data om din bolig til brug for beregningen hos Bygnings- og Boligregistret (BBR). Vi registrerer din NemKonto, hvis der er brug for at overføre penge til dig.
Derudover kan vi bede om fx helbredsoplysninger, oplysninger om tidligere forsikringsforhold mm.

Opbevaring af data

Vi gemmer dine personlige data sikkert, hvor de er beskyttet mod tab, fejl eller misbrug. Vi opbevarer nogle historiske data i et papirbaseret arkiv. Arkivet er beskyttet mod brand, vand og indtrængen efter internationale branchestandarder.
Data er kun tilgængelige for medarbejdere, der servicerer dig og administrerer din forsikring. Særlige personoplysninger (fx oplysninger om dit helbred) vil kun være tilgængelige for de medarbejdere, der arbejder med dine forsikringer i forbindelse med en skade. Vi opbevarer kun oplysninger om dig, så længe som forældelsesfrister for policer og eventuelle skader kræver.
Når du bruger vores websites, sker der en midlertidig opbevaring af små tekstfiler (kaldet ”cookies”) på din computer. Læs mere om cookies her.

Cookies

Læs om, hvordan vi benytter cookies til at måle trafikken på vores websites, og hvordan du kan tage stilling til, hvad du ønsker at give tilladelse til.

Læs mere

Brug af data 

Når du ringer til os, kan din samtale blive optaget. Vi bruger optagelserne til at uddanne vores medarbejdere og til at sikre kvaliteten i vores arbejde, herunder til brug for kontrol og opfølgning på enkelte sager. Vi optager kun samtalen, hvis du afgiver samtykke, og vi videregiver som udgangspunkt ikke samtalerne til 3. part, med mindre det er påkrævet ved lov. Vi sletter optagelserne efter 3 måneder, med mindre vi har en konkret grund til at opbevare dem i længere tid.
Hvis vi får brug for specielle personlige oplysninger i forbindelse med behandling af en skade (fx oplysninger om dit helbred), vil vi altid informere dig og bede om dit samtykke.

Vi bruger desuden data til markedsføring og forretningsudvikling i form af profilering, analyser og anden statistik. Profileringen sker ved automatisk at sammenstille personoplysninger om dig fx dine stamdata og kontaktoplysninger, oplysninger om din stilling og husstand, nuværende og tidligere forsikringsdækninger, oplysninger om vores tidligere kontakt med dig, din adresse, bolig, virksomhed, alder, skadehistorik, dit kundeforhold, din tilknytning til vores samarbejdspartnere, offentligt tilgængelige data (fx ejendomsdata, telefonnummer og virksomhedsdata) samt statistiske oplysninger om det geografiske område, du er bosat i, fx gennemsnitlig indkomst, formue, alder, livsfase, boligtype og oversvømmelsesrisiko.

Når vi laver profilering til brug for markedsføring og målrettet kommunikation, bruger vi også adfærdsdata og cookiedata indsamlet på internettet og ved brug af vores services og hjemmesider, herunder hvad du har søgt på, og hvor længe du har været på siden medmindre, at du har sagt nej til brug af cookies til markedsføring.

Vi behandler desuden dine personoplysninger til brug for adfærdsbaseret og målrettet markedsføring, som indeholder simpel kundeprofilering. Til dette formål indsamler vi:

 • oplysninger om din brug af vores hjemmeside og vores prisberegnere, hvis du har anvendt disse,
 • oplysninger fra dine telefonsamtaler med os, i det omfang dette er relevant,
 • oplysninger fra vores kundetilfredshedsundersøgelser; samt
 • vores øvrige kendskab til dig gennem dit kundeforhold til os.

Vores retsgrundlag for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), og vores legitime interesse består i at forbedre og målrette vores tilbud og ydelser til dig, uanset om du er kunde eller ej.

Hvis du ikke ønsker, at vi skal behandle dine personoplysninger som ovenfor beskrevet, kan du gøre indsigelse herimod ved henvendelse til Købstædernes Forsikrings DPO.
Vores ydelser og tilbud til dig vil dog være mere relevante, jo mere indsigt vi har i ovenstående oplysninger, da de hjælper os med at forstå dig og dine behov.

Videregivelse af data

I visse tilfælde videregiver vi oplysninger om dig til samarbejdspartnere. Det gør vi blandt andet i forbindelse med behandling af skader, økonomisk restance, hvis vi skal opsige forsikringer i andre selskaber i forbindelse med din overgang til Købstædernes Forsikring, eller hvis vi skal indhente forsikrings- og skadeoplysninger fra forsikringsselskaber, du tidligere har haft forsikringer hos. Derudover har Købstædernes Forsikring også en række leverandører som modtager data fx leverandører af IT systemer, telemarketingbureauer mv.

Overførsel af data sker via en sikker kanal og kun til samarbejdspartnere, som vi har indgået en databehandleraftale med. Aftalen, der følger lovens krav, sikrer, at dine data ikke behandles uden for EU, og at vores samarbejdspartnere vil passe lige så godt på dine data, som vi gør.

Behandling af data

Købstædernes Forsikring bestræber sig på at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. Der er dog tilfælde, hvor det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til et tredjeland uden for EU/EØS. I disse tilfælde sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel, fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter eller ved at sikre, at modtageren er underlagt særlige certificeringsmekanismer. Kopi af standardkontrakterne og/eller
en kopi af certificeringerne kan fås ved henvendelse til Købstædernes Forsikrings DPO.

Privatlivsindstillinger

Her kan du administrere dine personlige oplysninger og samtykkeindstillinger for denne
hjemmeside. Vi beder om visse data for løbende at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Vi indsamler og bruger kun data til specifikke formål, som du har givet tilladelse til. Se indstillingssiden for flere detaljer.

Tilpas indstillinger

Dine rettigheder

Når Købstædernes Forsikring behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser.

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget, hvilket indebærer, at du kan få urigtige personoplysninger om dig selv korrigeret eller få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte. Du kan selv ændre i dine personoplysninger på Mit KF.

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet personoplysninger inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræder. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis ud ikke længere er kunde hos os og først, når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer.

Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger, hvilket indebærer, at vi fremover kun behandler oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for en beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som du har givet til os i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine oplysninger et andet forsikringsselskab (dataportabilitet).

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring og automatiske individuelle afgørelser. Det betyder, at du har krav på menneskelig indblanding ved automatiske afgørelser. Det er tilfældet, hvis du har fået et tilbud eller har tegnet en forsikring via Købstædernes Forsikrings hjemmeside eller du anmelder en skade digitalt, hvor pris og erstatningsfastsættelse beror på en automatisk afgørelse. Du kan altid tage kontakt med os, hvis du ønsker en forklaring på afgørelsen eller du ønsker at bestride den.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte vores DPO. Du er også velkommen til at ringe til Købstædernes forsikring, sende et brev eller kontakte os via Mit KF
Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet eller ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen

Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Købstædernes Forsikrings behandling af dine personoplysninger.
Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling af data?

Databeskyttelsesrådgiver hos Købstædernes Forsikring

E-mail: dpo@kfforsikring.dk

Købstædernes Forsikring har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte, hvis du har brug for et godt råd, eller du har mere detaljerede spørgsmål, som handler om, hvordan vi behandler dine personlige data.