banner-image

Gebyroversigt

Sammen med forsikringspræmien opkræver Købstædernes Forsikring en række afgifter, bidrag og gebyrer. Nogle er pålagt ved lov og bliver opkrævet på vegne af staten, mens andre bliver opkrævet som kompensation for udgifter til administration.

Assurandører, agenter og mæglere kan modtage provision for salget.

Du kan se, hvilke gebyrer og afgifter du betaler på din opkrævning eller din betalingsoversigt fra Betalingsservice.

Lovbestemte afgifter og bidrag

Skadeforsikringsafgift

Størrelse/beregning:

Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % præmien

 

Begrundelse:

Alle skadeforsikringer bliver pålagt denne afgift. Afgiften, som vi afregner med staten, bliver beregnet iht. ”Lov om afgift af skadesforsikringer”. Vi opkræver afgiften, når forsikringen bliver oprettet, ved efterfølgende ændringer og ellers hvert år ved betaling af forsikringen. De forsikringer, som allerede er pålagt statsafgift, f.eks. den lovpligtige ansvarsforsikring på motorkøretøjer, bliver ikke også pålagt denne skadeforsikringsafgift.

Stormflods- og stormfaldsafgift

Størrelse/beregning:

60 kr. pr. police pr. år.

 

Begrundelse:

Afgift, som bliver indbetalt til en pulje, der administreres af Stormrådet. Vi opkræver afgiften på policer, der indeholder branddækning.

Statsafgift

Størrelse/beregning:

42,9 % af ansvarspræmien for motorkøretøjer.

230 kr. pr. år for knallerter.

 

Begrundelse:

Alle motorkøretøjsforsikringer bliver pålagt statsafgift. Afgiften, som vi afregner med staten, er indeholdt i præmien for den lovpligtige ansvarsforsikring

Miljøbidrag

Størrelse/beregning:

84 kr. pr. køretøj pr. år

 

Begrundelse:

Bidraget fungerer som finansieringsgrundlag for den godtgørelse, man modtager, når man afleverer bilen til ophugning eller skrotning. Vi opkræver bidraget sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring.

Garantifondsbidrag

Størrelse/beregning:

40 kr. pr. police pr. år.

 

Begrundelse:

I tilfælde af et skadeforsikringsselskabs konkurs, træder fonden til og yder dækning i henhold til loven. Bidraget til fonden reguleres ved lov, og Finanstilsynet har i 2019 vedtaget et gebyr på kr. 40,-pr. police for motorkøretøjsforsikring, samt indbo, -parcelhusforsikring.

Andre gebyrer og tillæg

Opkrævningsgebyr

Størrelse/beregning:

30 kr. pr. girokort.

6 kr. pr. opkrævning via Betalingsservice.

 

Begrundelse:

Gebyr, der skal dække de faktiske udgifter, vi har i forbindelse med opkrævning af forsikringspræmie.

Rykkergebyr

Størrelse/beregning:

100 kr.

 

Begrundelse:

Gebyr, vi opkræver, når vi på grund af for sen betaling af præmie er nødt til at sende en påmindelse.

Opsigelsesgebyr

Størrelse/beregning:

64 kr. pr. forsikring.

640 kr. pr. forsikring hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår

 

Begrundelse:

For privat og motor gælder at forsikringen kan opsiges med kort varsel. Hvis forsikringen opsiges med kort varsel – altså pr. anden dato end hovedforfald – modregner vi et gebyr i den præmie, der eventuelt skulle være tilbagebetalt.

Ratetillæg

Størrelse/beregning:

5 % ved ½ årlig betaling.

8 % ved ¼ årlig betaling og månedlig betaling.

Beregnes af den årlige præmie

 

Begrundelse:

Administrationstillæg og kompensation for det rentetab vi har, når betalingen sker i rater.