Gebyroversigt

Sammen med betalingen for din forsikring opkræver Købstædernes Forsikring en række afgifter, bidrag og gebyrer. Nogle er pålagt ved lov og bliver opkrævet på vegne af staten, mens andre bliver opkrævet som kompensation for udgifter til administration.

Assurandører, agenter og mæglere kan modtage provision for salget.

Du kan se, hvilke gebyrer og afgifter, du betaler på din opkrævning eller din betalingsoversigt fra Betalingsservice.

Lovbestemte afgifter og bidrag

Skadeforsikringsafgift

Skadesforsikringsafgiften udgør 1,1 % af prisen for forsikringen.

Derfor skal du betale dette gebyr

Alle som har en forsikring skal betale denne afgift. Afgiften, som vi afregner med staten, bliver beregnet i henhold til ”lov om afgift af skadesforsikringer”. Vi opkræver afgiften, når forsikringen bliver oprettet, ved efterfølgende ændringer og ellers hvert år ved betaling af forsikringen. De forsikringer, som allerede er pålagt statsafgift, fx den lovpligtige ansvarsforsikring på motorkøretøjer, bliver ikke pålagt denne skadesforsikringsafgift.

Stormflods- og stormfaldsafgift

60 kr. pr. police pr. år. (2020)

Derfor skal du betale dette gebyr

Afgift, som bliver indbetalt til en pulje, der administreres af Stormrådet. Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø.

Du skal betale afgiften, hvis du har en indbo-, fritidshus- eller parcelhusforsikring.

Statsafgift

42,9 % af betalingen for ansvarsforsikringen på motorkøretøjer.

230 kr. pr. år for knallerter.

Derfor skal du betale dette gebyr

Alle motorkøretøjsforsikringer bliver pålagt statsafgift. Afgiften, som vi afregner med staten, er indeholdt i prisen for den lovpligtige ansvarsforsikring.

Miljøbidrag

84 kr. pr. køretøj pr. år

Derfor skal du betale dette gebyr

Bidraget fungerer som finansieringsgrundlag for den godtgørelse, man modtager, når man afleverer bilen til ophugning eller skrotning. Vi opkræver bidraget sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring.

Garantifondsbidrag

40 kr. pr. police pr. år.

Derfor skal du betale dette gebyr

I tilfælde af et skadeforsikringsselskabs konkurs, træder fonden til og yder dækning i henhold til loven. Bidraget til fonden reguleres ved lov, og Finanstilsynet har i 2019 vedtaget et gebyr på 40 kr. pr. police for motorkøretøjs-, sundheds-, indbo-, og parcelhusforsikring.

Andre gebyrer og tillæg

Opkrævningsgebyr

30 kr. pr. girokort.

6 kr. pr. opkrævning via Betalingsservice.

 

Derfor skal du betale dette gebyr

Gebyr, der skal dække de faktiske udgifter, vi har i forbindelse med opkrævning af betalingen for forsikringen.

Rykkergebyr

100 kr.

Derfor skal du betale dette gebyr

Gebyr, vi opkræver, hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, og vi er nødt til at sende en påmindelse.

Opsigelsesgebyr

66 kr. pr. forsikring. (2020)

668 kr. pr. forsikring (2020), hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår.

 

Derfor skal du betale dette gebyr

For privatforsikringer og motorforsikringer gælder det, at forsikringen kan opsiges med kort varsel. Hvis forsikringen opsiges med kort varsel – altså på et andet tidspunkt end hovedforfald – modregner vi et gebyr i det beløb, der eventuelt skulle være tilbagebetalt.

Ratetillæg - hvis du betaler halvårligt, kvartalsvis eller månedligt

Du betaler som udgangspunkt din forsikring én gang om året via Betalingsservice. Vælger du at betale din forsikring i rater – dvs. halvårligt, kvartalsvist eller månedligt – kan der være et gebyr. I øjeblikket er gebyret 0 %. Du skal dog være opmærksom på, at gebyret kan ændre sig.

Er dine forsikringer købt før den 1. april 2020, gælder følgende gebyrer:

  • Halvårlig betaling koster 5 % af den årlige pris.
  • Kvartalsvis betaling og månedlig betaling koster 8 % af den årlige pris.