Hjemtransport­forsikring

Kommer du til skade på din rejse, kan hjemtransport blive nødvendigt. Husk Årsrejseforsikringen, så du ikke skal betale en høj pris for ambulancefly.

Vælg en Rejseforsikring med hjemtransport

Der kan være rigtig langt hjem, hvis du eller en pårørende kommer til skade på ferien. Med en Årsrejseforsikring, der inkluderer hjemtransport, kan du komme hurtigt hjem, hvis du bliver syg eller kommer til skade – ligegyldigt hvor i verden, du er rejst hen.

 

Prisen for et privat ambulancefly er høj

Kommer du slemt til skade under en ferie i fx Australien eller Thailand, vil det typisk koste en formue at komme hjem til Danmark, særligt hvis du skal transporteres med et særligt ambulancefly. Ikke alene koster det leje af flyet, men der skal også være medicinsk personale med ombord. Den regning tager vi os af, når du har en Rejseforsikring.

Sådan kommer du hjem

Der er forskellige regler, alt efter hvor turen går til. Vi giver dig overblikket her.

Transport hjem fra et nordisk land eller rigsfællesskabet

De nordiske lande har en særlig aftale, der betyder, at du kan få dine ekstraudgifter dækket, hvis du får brug for hjemtransport fra Finland, Norge, Island eller Sverige. Det er nemlig det pågældende land, der afholder merudgifterne, også selvom der er tale om en skiskade. Det er dog en forudsætning, at transporten er ordineret af en læge.
Det samme gælder, hvis du rejser til Færøerne eller Grønland. Du får dine ekstraudgifter dækket, hvis hjemtransporten er ordineret i samarbejde med SOS’s læge, og hvis skaden sker inden for den første måned af din rejse.
For begge typer hjemtransport gælder det, at du kun kan blive transporteret hjem, hvis du er forhindret på grund af sygdom eller skader. Det er ikke en gyldig grund, at du bliver forsinket og ikke kan nå den planlagte transport hjem. Desuden skal en lokal læge bekræfte, at du virkelig har et medicinsk behov for en særlig form for hjemtransport.
Der er ikke dækning for, at en sygeledsager kan blive hos dig. Har du en Rejseforsikring, dækker forsikringen dog også udgifter til, at en sygeledsager (fx en pårørende eller en rejseledsager) kan blive hos dig under et evt. forlænget ophold.

Transport hjem fra resten af verden

Hvis du ikke har en Rejseforsikring, er du ikke dækket, hvis du skal transporteres hjem fra lande uden for de nordiske lande og rigsfællesskabet. Derfor anbefaler vi, at du køber en Rejseforsikring, hvis du vil være sikker på at kunne få dækket din hjemtransport. Du er ikke dækket af det blå sygesikringsbevis - heller ikke selv om turen går til et land inden for EU eller EØS.

Læs om vores Rejseforsikring
Læs mere om, hvad det blå sygesikringskort dækker

 

Sådan gør du, hvis du har en rejseforsikring

Er du forsikret hos Købstædernes Forsikring, skal du kontakte vores alarmcentral, så snart det kommer på tale, at du kan få brug for hjemtransport. På alarmcentralen sidder der en læge, der sammen med den lokale læge vil vurdere, om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. Du skal være meget påpasselig med selv at arrangere speciel hjemtransport. Før du gør det, skal du sikre, at udgifterne til transporten bliver dækket, og at det er medicinsk forsvarligt.

Du kan kontakte alarmcentralen 24 timer i døgnet på telefon +45 33 45 75 85.

Spørgsmål og svar om hjemtransport

Tilbyder I en særskilt hjemtransportforsikring?

Nej. Ønsker du dækning af hjemtransport, skal du købe en Rejseforsikring gennem os. Det har du mulighed for, når også din Indboforsikring er hos os.

Læs om vores Indboforsikring

Læs om vores Rejseforsikring

Kan jeg selv bestemme, hvordan hjemtransporten foregår?

Når du har en Rejseforsikring hos os, er det altid vores alarmcentral, der i samråd med den lokale læge beslutter, hvilken type hjemtransport, der er passende i din situation. Vi anbefaler ikke, at du selv arrangerer hjemtransport - og hvis du alligevel kaster dig ud i det, så skal du sikre dig, at både den lokale læge og en læge fra vores alarmcentral er indforståede med transportformen, og at forsikringen dækker.

Hvem vurderer, om jeg skal have en særlig hjemtransport?

Det er altid den lokale læge, der tager beslutningen - det skal dog altid ske i samråd med lægerne tilknyttet vores alarmcentral. Sker det ikke, kan du risikere at miste retten til at få dækket dine merudgifter.

Så sørg for at få accept fra vores alarmcentral, før hjemtransporten arrangeres. 

Kan jeg klage, hvis udgifterne til hjemtransport ikke refunderes?

Har du fået hjemtransport fra et andet land, og får du den mod forventning ikke refunderet dine udgifter af os, kan du klage over vores afgørelse til vores klageansvarlige og derefter hos Ankenævnet for forsikring. 

Skal jeg selv lægge ud for hjemtransporten?

Nej, hvis vi har godkendt hjemtransporten, så arrangerer vi alt det praktiske og betaler de involverede direkte.

Hvad koster et ambulancefly?

Hjemtransport med et ambulancefly kan nemt koste over 100.000 . Dels skal du betale for leje af flyet, og dels skal du betale for det medicinske personale, der er med ombord. Derfor bør du altid købe en Rejseforsikring, som inkluderer hjemtransportforsikring.

Hvordan er jeg dækket, hvis jeg rejser med en sygdom?

Har du inden for de sidste to måneder fx været i behandling hos din læge eller på et hospital, eller har du ændret din medicinering, så skal du søge om en forhåndsgodkendelse, inden for to måneder før du rejser afsted på ferie. Hvis du får din godkendelse, så dækker Rejseforsikringen dig - også hjemtransport.

Det er vores alarmcentral, der foretager godkendelsen. Som regel kan du få svar direkte ved at bruge guiden her. Hvis vores alarmcentral har yderligere spørgsmål, kan der gå op til 5 dages ekspeditionstid, før du får svar.

Læs mere om forhåndsgodkendelsen