Få svar på dine spørgsmål om skader og Ulykkesforsikring

FAQ - Ulykkesforsikring

Hvor lang tid tager det at afgøre min sag?

Vi kan først afgøre din sag endeligt, når der er gået et år efter ulykken. Derfor skal du regne med, at det tager minimum et år.

Kan jeg få udbetalt erstatning fra andre selskaber?

Hvis der er en ansvarlig skadevolder, kan du kontakte skadevolderens forsikringsselskab, da der også kan være mulighed for at få erstatning derfra.

Hvis du har en anden ulykkesforsikring i et andet selskab, kan du også anmelde skaden der. Det er nemlig muligt at få erstatninger fra flere ulykkesforsikringer for samme ulykkestilfælde. Husk, at du også kan have forsikringer gennem din arbejdsgiver eller fagforening.

Hvad kan jeg forvente af behandling i mit skadesforløb?

Først og fremmest er det vigtigt, at din egen læge følger dig i dit skadesforløb. Lægen kan give dig en henvisning, hvis du har brug for behandling.

Hvis du er kommet alvorligt til skade, vil du blive fulgt af hospitalet i en periode. Hospitalet skal ved udskrivelsen lave en genoptræningsplan sammen med dig og stille genoptræningsredskaber til rådighed, hvis du har behov for det. Når du bliver udskrevet fra hospitalet, er det din egen læge, der står for den videre behandling.

Tjek om du har en sundhedsforsikring. Den kan måske hjælpe dig med at komme hurtigere til undersøgelse og behandling.

I hvilke tilfælde kan jeg opnå erstatning?

For at opnå erstatning for varigt mén er det en betingelse, at der er en direkte sammenhæng mellem ulykkestilfældet og dine gener. Når vi vurderer din sag, lægger vi blandt andet vægt på, om hændelsen i sig selv kan være skyld i skaden. Hvis hændelsen normalt ikke medfører skade i en sund og rask krop, er der formentlig ikke årsagssammenhæng mellem hændelsen og skaden. Det er en medicinsk vurdering, som vores lægekonsulent foretager.

Jeg er sikker på, at jeg får varige mén. Kan jeg allerede nu få erstatning?

Hvis det på et tidspunkt er sikkert, at uheldet har givet dig et varigt mén, kan du søge acontoerstatning, selvom det endnu ikke er muligt at opgøre det endelige varige mén. Send relevant lægeligt materiale til os, som beskriver og dokumenterer, at dit mén er varigt. Så tager vi stilling til, om vi kan udbetale en del af din erstatning allerede nu.

Dækker forsikringen udgifter til medicin og hjælpemidler?

Nej, forsikringen dækker ikke udgifter til medicin, forbindinger, bandager, og lignende.

Dækker forsikringen advokatudgifter?

Nej, forsikringen dækker ikke udgifter til advokat.

Relaterede artikler

Spørgsmål om indbo

Vi svarer på de oftest stillede spørgsmål om indboforsikring, og hvordan forsikringen dækker ved forskellige typer af skader.

Spørgsmål om parcelhus

Få svar på spørgsmål om, hvordan din husforsikring dækker dig. Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål. 

Spørgsmål om rejseforsikring

Få svar på spørgsmål om rejseforsikring - om afbestilling, forhåndsgodkendelse og meget mere.