Spørgsmål om ulykke

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om din Ulykkeforsikring her. Har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 33 45 74 72.  

Spørgsmål til Ulykkeforsikringen

Hvad betyder méngrad?

Méngrad er en beskrivelse af, hvor stor en varig skade er. Det vil altid være en læge, der fastsætter din mengrad, ved at vurdere, hvor meget din ydeevne er blevet begrænset. Vi anvender den méntabel, som er udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring.

Mange bliver overraskede over, hvor lidt deres méngrad bliver vurderet til. En skade der har stor indflydelse på dit liv og arbejdsevne kan sagtens blive vurderet til at være på 10 %. Selvom méngraden umiddelbart lyder lav, kan skaden sagtens være meget alvorlig.  

Ménerstatningen udgør lige så mange procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til. Har du efter en ulykke fået en méngrad på 10 %, får du udbetalt 10 % af din valgte forsikringssum. Har du mén fra en tidligere ulykke tages der højde for det i erstatningen, så du kun får erstatning for det nye højere mén. Hvis du fx allerede har et varigt mén på 10 %, og en ny skade giver dig mén til 15 %, så får du udbetalt 5 % af din valgte forsikringssum.
Hvis du får et varigt mén på 30 % eller derover, så fordobles erstatningen. Fx har du et varigt mén på 40 %, så udbetalinger vi erstatning beregnet efter 80 % af forsikringssummen.

Hvor høj bør min invaliditetssum være?

Vi anbefaler, at du laver en ulykkesforsikring med minimum 1 mio. kr. i mén-sum.
Det betyder, at en skade på 10 % mén giver en engangserstatning på 100.000 kr. Hvilket kan hjælpe dig videre i dit liv, hvis du fx skal flytte til en anden bolig, købe bil eller ændre andre ting i dit liv som følge af skaden.

Vær opmærksom på, at du kan oprette flere ulykkesforsikringer og ved skade modtage udbetaling flere steder fra.

Kan det betale sig for mig at have en ulykkesforsikring på trods af min alder?

Vi anbefaler, at du har en ulykkesforsikring uanset din alder. Risikoen for faldulykker stiger med alderen, og udgifterne til at ændre din bolig efter invalidulykker er de samme, uanset om du er ung eller gammel. Vi ændrer ikke på din forsikringssum som følge af alder, dog ændres den pris du skal give for ulykkesforsikringen, fordi risikoen for skader er højere.

Er der altid udbetaling ved død?

Nej. For at få udbetaling ved død efter en ulykke, skal du oprette en dødsfaldssum på din police.
På en ulykkesforsikring skal der være tale om et dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde fx et trafikuheld, når dødsfaldet sker indenfor et år efter ulykkestilfældet.

Bemærk at børn ikke må forsikres mod dødsfald, derfor er der i stedet en dækning til begravelseshjælp.

Hvornår er der tale om farlig sport?

Dækningen Farlig Sport dækker varigt mén som resultat af en ulykke, du er kommet ud for i forbindelse med 'farlig sport'. Dyrker du fx regelmæssigt boksning, faldskærmsudspring eller lignende sport, bør du altid få tilføjet denne dækning på din Ulykkesforsikring.
Du kan se en oversigt over, hvilken sportsgrene vi betragter som farlig sport her.

Skal jeg have særlig dækning, når jeg kører motorcykel, scooter eller knallert?

Ja, hvis du er fører af motorcykel, ATV eller knallert 45/stor knallert og kommer ud for et uheld, så skal du have tilvalgt MC-dækning for at få erstatning ved ulykkestilfælde.

Bemærk at vi ikke dækker skader sket som fører af motorcrosskørsel, uanset om disse foregår på lukket bane eller ej.

Spørgsmål om skadeforløbet

Hvor lang tid tager det at afgøre min sag?

Vi kan først afgøre din sag endeligt, når der er gået et år efter ulykken. Derfor skal du regne med, at det tager minimum et år.

Kan jeg få udbetalt erstatning fra andre selskaber?

Hvis der er en ansvarlig skadevolder, kan du kontakte skadevolderens forsikringsselskab, da der også kan være mulighed for at få erstatning derfra.

Hvis du har en anden ulykkesforsikring i et andet selskab, kan du også anmelde skaden der. Det er nemlig muligt at få erstatninger fra flere ulykkesforsikringer for samme ulykkestilfælde. Husk, at du også kan have forsikringer gennem din arbejdsgiver eller fagforening.

Hvad kan jeg forvente af behandling i mit skadesforløb?

Først og fremmest er det vigtigt, at din egen læge følger dig i dit skadesforløb. Lægen kan give dig en henvisning, hvis du har brug for behandling.

Hvis du er kommet alvorligt til skade, vil du blive fulgt af hospitalet i en periode. Hospitalet skal ved udskrivelsen lave en genoptræningsplan sammen med dig og stille genoptræningsredskaber til rådighed, hvis du har behov for det. Når du bliver udskrevet fra hospitalet, er det din egen læge, der står for den videre behandling.

Tjek om du har en sundhedsforsikring. Den kan måske hjælpe dig med at komme hurtigere til undersøgelse og behandling.

I hvilke tilfælde kan jeg opnå erstatning?

For at opnå erstatning for varigt mén er det en betingelse, at der er en direkte sammenhæng mellem ulykkestilfældet og dine gener. Når vi vurderer din sag, lægger vi blandt andet vægt på, om hændelsen i sig selv kan være skyld i skaden. Hvis hændelsen normalt ikke medfører skade i en sund og rask krop, er der formentlig ikke årsagssammenhæng mellem hændelsen og skaden. Det er en medicinsk vurdering, som vores lægekonsulent foretager.

Jeg er sikker på, at jeg får varige mén. Kan jeg allerede nu få erstatning?

Hvis det på et tidspunkt er sikkert, at uheldet har givet dig et varigt mén, kan du søge acontoerstatning, selvom det endnu ikke er muligt at opgøre det endelige varige mén. Send relevant lægeligt materiale til os, som beskriver og dokumenterer, at dit mén er varigt. Så tager vi stilling til, om vi kan udbetale en del af din erstatning allerede nu.

Dækker forsikringen udgifter til medicin og hjælpemidler?

Nej, forsikringen dækker ikke udgifter til medicin, forbindinger, bandager, og lignende.

Dækker forsikringen advokatudgifter?

Nej, forsikringen dækker ikke udgifter til advokat.

Relaterede artikler

Spørgsmål om Husforsikring

Få svar på dine spørgsmål om din Husforsikring. 

Spørgsmål om Indboforsikring

Få overblik over, hvordan din Indboforsikring dækker. 

Spørgsmål om Rejseforsikring

Få svar på dine spørgsmål om, hvornår og hvordan din Rejseforsikring dækker.