Købstædernes Erhvervs­barometer 2022

Hvert år tager vi temperaturen på de mindre virksomheder i dansk erhvervsliv. Vi taler med mere end 350 virksomhedsledere i virksomheder med op til 50 ansatte om deres økonomiske forventninger til fremtiden og deres største bekymringer lige nu.

Rapportens indhold

I nyeste version af vores barometer fra efteråret 2022 er der fem hovedtemaer, som giver indsigt i stemningen hos de mindre virksomheder lige nu.

 1. Økonomi
 2. Cyberkriminalitet
 3. Arbejdskraft
 4. Sygedriftstab
 5. Trivsel

1. Økonomi

Cirkeldiagrammer: 73% - 55%

Optimismen præger stadig troen på fremtiden og det økonomiske resultat

Da vi talte med de mindre danske virksomheder for snart et år siden, var der tydelig optimisme at spore. Kun et fåtal bekymrede sig mere i år end sidste år. Den optimisme er stadig intakt, selvom der er store udfordringer forbundet med at drive virksomheden for tiden.

 • Tre ud af fire virksomheder (73%) forventer et økonomisk resultat i 2023 på samme eller bedre niveau end 2022
 • Overhalvdelen (55%) ser stadig positivt på fremtiden

2. Cyberkriminalitet

Søjlediagrammer: 35% - 45% - 67%

Hver tredje virksomhed mangler et beredskab, hvis de bliver udsat for hackerangreb

Cybertruslen er taget til efter krigen i Ukraine, og Center for Cybersikkerhed vurderer trusselsniveauet som ”meget høj” for finansbranchen, energisektoren og flere andre sektorer. Men selvom bekymringen for at blive ramt af et cyberangreb fortsat er stor, mangler hver tredje virksomhed stadig et beredskab

 • 35% har ikke plan for, hvad de skal gøre, hvis de bliver ramt af et cyberangreb
 • 45% er bekymrede for at blive ramt af et cyberangreb
 • 67% har tegnet en cyberforsikring

Hvor godt er din virksomhed rustet?

Vi afholdte i maj et cyberevent, hvor vi blandt andet havde besøg af white hat hackeren Dennis B. Ellebæk. Hør hvordan det gik her.

3. Arbejdskraft

Søjlediagrammer: 66% - 56% - 54% - 45%

Mangel på arbejdskraft er fortsat en udfordring

Selv med energikrise, inflation og krig på kanten af Europa er det fortsat mangel på arbejdskraft, der udgør den største bekymring hos de mindre virksomheder. Det er positivt, at der fortsat er høj aktivitet og behov for gode hænder og hoveder, men bekymrende at knap halvdelen af virksomhederne forventer at mangle arbejdskraft i nærmeste fremtid.

Hvad er virksomhederne bekymrede for?

Vi har spurgt virksomhederne, hvor bekymrede de er for følgende risici:

 • Mangel på kvalificeret arbejdskraft 66%
 • Længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere eller ejerleder 56%
 • Indførelse af energikvoter i dette efterår/vinter 2022/2023 54%
 • Cyberkriminalitet 45%

4. Sygedriftstab

Søjlediagram: 46% - 33%

Sygdom hos nøglemedarbejdere og ejerleder vækker stadig bekymring

Når direktøren eller andre nøglemedarbejdere er væk fra den daglige drift på grund af længerevarende sygdom, kan det påvirke omsætningen negativt. Næsten hver anden (46%) virksomhed er bekymret for, at nøglemedarbejdere eller ejerlederen selv bliver ramt af længerevarende sygdom. Kun hver tredje (33%) har en sygedriftstabsforsikring, der dækker løn og driftstab, hvis ejerlederen eller nøglemedarbejdere bliver syge.

5. Trivsel

Søjlediagram: 26% - 20% - 15%

Energipriserne påvirker bundlinjen

De fleste virksomheder har udsigt til et bedre økonomisk resultat i 2023 end i 2022. Og det skal ses i lyset af, at de stigende energipriser har sat et tydeligt aftryk på bundlinjen. Tre ud af fire (73%) vurderer, at bundlinjen er påvirket af de stigende energipriser.

Så meget smitter stigende priser af på bundlinjen

 • 26 % forventer et fald på 5-10%
 • 20 % forventer et fald på 10-20%
 • 15 % forventer et fald på 20-30%

Brian Sørensen, direktør for restauranten Butcher i Esbjerg

”Prisstigninger på råvarer og energi mærker vi helt konkret i vores hverdag. Det er svært at helgardere sig mod energikvoter, fordi vi stadig ikke kender omfanget af det. Men vi har allerede nu prøvet at imødekomme det ved fx at simplificere vores menukort og forhandle priser med vores leverandører, så vi prøver at stå så stærkt som overhovedet muligt.”

Derfor tager vi temperaturen på dansk erhvervsliv

Hvem skaber væksten i Danmark? Det gør de små og mellemstore virksomheder, som tilsammen udgør rygraden i dansk erhvervsliv. Det anerkender vi i Købstædernes Forsikring.

Vi har som samfund brug for et robust fundament af mindre erhvervsdrivende i hele landet, der skaber vækst, udvikling og lokale arbejdspladser. Som forsikringsselskab står vi bag de mindre virksomheder i op- og nedture, og vi interesserer os oprigtigt for virksomhedens ve og vel såvel som ejerlederens trivsel.

Vil du vide mere om Købstædernes Erhvervsbarometer?