Afbestillings­forsikring

Uheld, akut sygdom, graviditet eller naturkatastrofer – der kan være mange årsager til, at din rejse bliver aflyst. Med en Afbestillingsforsikring kan du få dækket de fleste udgifter, som fx til fly og hotel.

Beregn pris

Undgå at miste penge på en aflyst rejse

Bliver ferien aflyst, er skuffelsen én ting. Men det er også surt at miste de penge, som rejsen har kostet. Derfor er det ekstra vigtigt, at du køber en Afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen – også kaldet en afbudsforsikring ¬– køber du som en del af din Årsrejseforsikring. På den måde er du både dækket, hvis der skulle ske noget før og under rejsen. Forsikringen gælder for alle rejser, som din familie foretager i løbet af et år og overalt i verden.

3 fordele ved vores Afbestillingsforsikring

 1. Hele familien er dækket

  Afbestillingsforsikringen dækker alle i din husstand, inklusive børn under 21 år og børnebørn under 18 år, som rejser sammen med dig.

 2. Få erstatning ved afbud

  Forsikringen dækker ikke kun afbud pga. sygdom eller ulykke. Du er også dækket, hvis I må aflyse pga. ufrivillig opsigelse, graviditet, skilsmisse, eller hvis rejsens formål aflyses.

 3. Dækker ferierejser året rundt

  Forsikringen dækker alle typer private ferierejser året rundt – og uanset om du og din familie rejser sammen eller hver for sig.

Hvad dækker en Afbestillings­forsikring?

En Afbestillingsforsikring dækker, hvis du fx bliver syg eller kommer til skade inden afrejse og derfor bliver nødt til at aflyse.    

 • Forsikringen dækker privat ferierejser, der skulle have fundet sted overalt i verden og i Danmark. 
 • Forsikringen dækker dig, din samlever/ægtefælle, dine børn under 21 år eller dine børnebørn under 18 år, som rejser sammen med dig. 
 • Forsikringen skal være købt og være i kraft senest 8 dage efter rejsen er bestilt for at dække afbestilling af en rejse. 

Vi dækker afbestilling ved:

 • Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald blandt de rejsende - Hvis du, et medrejsende familiemedlem eller en rejseledsager dør eller rammes af akut opstået sygdom, tilskadekomst, og en læge vurderer, at det ikke er forsvarligt at rejse, eller som kræver hospitalsindlæggelse.
 • Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald i nærmeste familie - Hvis et ikke-medrejsende familiemedlem dør eller rammes af akut opstået sygdom eller tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse.
 • Graviditet - Hvis du eller en rejseledsager bliver gravid og en læge fraråder rejsen.
 • Vaccination - Du kan ikke tåle vaccinationer, som er et krav for at indrejse i det land I skulle til.
 • Skilsmisse, separation eller ophør af samliv - Skilsmisse, separation eller ophør af samliv sker indenfor de sidste 3 måneder før afrejse, og rejsen skulle have været foretaget sammen med tidligere ægtefælle/samlever.
 • Eksamen ikke bestået - Hvis du ikke består en eksamen eller hvis du på grund af akut opstået sygdom må melde afbud til en eksamen ved en læreanstalt højere end folkeskoleniveau og derfor skal til reeksamination.
 • Ufrivillig opsigelse - Hvis du uventet og ufrivilligt blevet opsagt fra dit arbejde. Det er et krav, at afskedigelsen sker senere end 3 måneder før afrejsedato, og at opsigelsen sker efter, at rejsen er bestilt.
 • Starter nyt job - Hvis du starter nyt job efter uventet og ufrivillig opsigelse, og ikke kan få ferie på tidspunktet for den planlagte rejse. Det er et krav, at afrejsedatoen ligger inden for de første 3 måneders ansættelse hos den nye arbejdsgiver, og at ansættelse sker efter, at rejsen er bestilt.
 • Rejsens formål aflyses - Hvis rejsen hovedformål var et planlagt offentligt arrangement fx en koncert, en sportsbegivenhed eller en teaterforestilling, og dette aflyses.
 • Rejsens formål kan ikke udføres - Hvis du bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, og en læge vurderer, at det ikke vil være muligt for dig at udføre den planlagte aktivitet på en bestilt aktivitetsferie fx cykel- eller skirejse.
 • Indkaldelse til værnepligt eller som vidne i retssag - Hvis du bliver indkaldt til aftjening af værnepligt eller som vidne i en retssag. Det er et krav at du bliver bekendt med indkaldelsen efter, at rejsen er bestilt.
 • Bedrageriske handlinger - Hvis din virksomhed i Danmark udsættes for en bedrageriske handling begået af en i virksomheden ansat person umiddelbart inden afrejsen.
 • Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse - Hvis din virksomhed i Danmark rammes af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse umiddelbart inden afrejse.
 • Brand, eksplosion mv. - Rammes din privatbolig eller virksomhed i Danmark af brand, eksplosion, oversvømmelse, stormskade eller indbrud, og når det er nødvendigt for dig at forblive i Danmark.
 • Rejseledsager må aflyse rejsen - Hvis din rejseledsager må aflyse rejsen på baggrund af sygdom, tilskadekomst eller dødsfald, og du derved skulle rejse alene.

Få hjælp, når ferien går i vasken

Der er altid en risiko for, at noget kommer i vejen for rejseplanerne. Et brækket ben, influenza eller i værste tilfælde, dødsfald eller alvorlig sygdom i din nærmeste familie. I de seneste år har vi også set mange eksempler på uforudsete hændelser, som har forhindret flere i at rejse. Bl.a. naturkatastrofer og Corona, hvor Udenrigsministeriet i en periode frarådede ikke-nødvendige rejser. Med vores Afbestillingsforsikring kan du trygt købe en rejse, også selvom den ligger langt ude i fremtiden. Bliver du forhindret i at tage af sted, sørger vi for hurtig erstatning.

Guide, hvis din rejse bliver aflyst

1. Bliv tilset af en læge
Hvis du eller en af dine rejsekammerater bliver syg eller kommer til skade, skal I tilses af en læge.

2. Aflys rejsen
Kontakt din rejsearrangør med det samme, og aflys rejsen. Har du selv arrangeret rejsen, skal du aflyse fly, hotel og andre relevante bookinger.

3. Anmeld hos os
Når du anmelder din aflyste rejse, skal du bruge følgende:

 • Dokumentation. Det kan fx være en lægeerklæring, dødsattest, politianmeldelse eller andet, alt afhængig af årsagen til aflysningen.
 • Faktura på rejsens pris
 • Ubrugte billetter
 • Dokumentation for øvrige rejseudgifter
Anmeld skade

Spørgsmål og svar om afbestillings­forsikringen?

Hvad er en Rejseforsikring?

En Rejseforsikring er en privat forsikring, som du køber for at sikre dig og din familie, mens I er ude at rejse. Forsikringen dækker, hvis I får brug for lægehjælp og hjemtransport i forbindelse med sygdom og ulykke. Den dækker bl.a. også, hvis jeres bagage bliver forsinket, eller hvis I bliver hjemkaldt fra ferien pga. fx akut sygdom i familien.

Hvilken rejseforsikring skal jeg vælge?

Rejser du et par gange om året, eller er I flere i din husstand, som skal ud at rejse, kan det godt betale sig at købe en Årsrejseforsikring. Så er hele familien dækket i et helt år, på rejser over hele verden. Du kan beregne din pris her.

Skal du kun forsikre dig selv på en enkelt rejse, er det muligt, at det bedre kan betale sig med en enkeltrejseforsikring via vores samarbejde med Europæiske ERV. Du kan kontakte dem på 33 27 82 55.

Hvordan fungerer Rejseforsikring?

Med en Rejseforsikring er du sikret, hvis du bliver syg eller kommer til skade, mens du er ude at rejse, eller hvis du mister din bagage, bliver hjemkaldt fra rejsen fx pga. akut sygdom i familien, eller fx hvis din lejebil får skader.  Vil du også have mulighed for at afbestille din rejse, skal du sørge for at købe en rejseforsikring, der inkluderer en afbestillingsforsikring. Så er du også dækket, hvis du bliver nødt til at aflyse din rejse pga. fx sygdom, ulykke eller fordi rejsens hovedformål bliver aflyst.

Er jeg dækket af min Rejseforsikring, hvis jeg er syg?

En rejseforsikring dækker kun akut sygdom og skader opstået under rejsen. Er du syg før rejsen, bør du få en medicinsk forhåndsgodkendelse af os, så du er sikker på, at vi dækker dig på rejsen, og hvordan vi dækker dig. Du skal selv sørge for at søge medicinsk forhåndsgodkendelse inden for 2 måneder før din rejse. Læs mere om forhåndsgodkendelser.

De fleste kan få en forhåndsgodkendelse med det samme med vores online-test. Du skal svare på en række spørgsmål, hvorefter du får svar og en godkendelse, ofte med det samme. I særlige tilfælde har vi brug for flere oplysninger, og så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Kan jeg blive forsikret i mere end 60 dage?

Skal du være væk i over 60 dage, kan du nemt og hurtigt forlænge din Rejseforsikring via vores samarbejde med Europæiske ERV. Europæiske ERV er Danmarks største og ældste rejseforsikringsselskab. Bestil selv forlængelsen via Europæiskes hjemmeside eller kontakt dem på 33 27 82 55. Når du opretter forlængelsen skal rejseperioden tegnes fra dag 61, altså når dækningen i Købstædernes Forsikring ophører, og indtil du er hjemme igen. Dvs. at du sætter udrejsedagen til at være dag 61 og hjemrejsedatoen til den nye dato.

Vær opmærksom på, at hvis du lider af en kronisk eller eksisterende lidelse og har brug for en forhåndsgodkendelse, skal den også laves hos Europæiske. Du kan finde mere information og udfylde en helbredserklæring her.

Er jeg dækket, hvis jeg for nyligt har været på hospitalet eller i medicinsk behandling?

Hvis du har været på hospitalet, til læge eller har ændret din medicin inden for de sidste to måneder, skal du måske forhåndsgodkendes inden rejsen for at sikre dig, at forsikringen dækker. Gå direkte til forhåndsgodkendelse eller læs mere om forhåndsgodkendelse her.

Kan jeg få et kort til min pung med et telefonnummer til Årsrejseforsikringen?

Ja, du kan downloade og printe et eller flere rejsekort med kontaktinformation, som du kan tage med på rejsen. Download her.

Jeg har mit sygesikringskort – er jeg så ikke dækket på en rejse?

Nej, dit sygesikringskort dækker ikke længere, når du rejser uden for Danmark. Det er afløst af EU Sygesikringskort (det blå kort), som du kan bestille på borger.dk.

Det blå kort dækker læge- og hospitalsbehandling i EU og EØS-landene og i Schweiz på samme niveau som landets egne borgere. Det betyder, at du i visse tilfælde skal betale direkte ved den udenlandske læge og senere søge om refundering i Danmark. Visse lande har også delvis egenbetaling på lægebehandling.

I mange ferieområder, som fx på alpine skisportssteder, er der hovedsageligt private læger og sundhedstilbud, hvilket det blå kort ikke dækker. Vi anbefaler derfor altid at få en Rejseforsikring, inden du tager på ferie. Så kan du desuden ringe direkte til vores dansktalende alarmcentral og få en dansk læges vurdering af den lokale behandling og behandlingsstedet. Derudover dækker Rejseforsikringen også, hvis du pga. af sygdom eller tilskadekomst får brug for hjemtransport til Danmark.

Hvornår har jeg brug for en Afbestillingsforsikring?

En Afbestillingsforsikring er god at have, hvis du har brugt mange penge på den planlagte rejse, hvis den ligger langt ude i fremtiden, eller hvis du er bekymret for at skulle aflyse. Forsikringen dækker i mange forskellige situationer. Fx, hvis hvis du bliver syg, opsagt på dit arbejde, skal skilles, eller hvis du skal reeksamineres i rejseperioden. 

Hvornår bør jeg søge forhåndsgodkendelse for min Rejseforsikring?

Der skal foretages en medicinsk forhåndsvurdering, hvis du har en kronisk sygdom/lidelse, som inden for de sidste 2 måneder før afrejsedatoen, har givet anledning til:

 • Hospitalsindlæggelse eller operation
 • Lægebehandling/-vurdering, bortset fra almindelig kontrol
 • Ændret medicinering
 • Indkaldelse til undersøgelser eller behandling, bortset fra almindelig kontrol

Et af de ovennævnte forhold kan bevirke enten:

 • At der ikke meddeles forbehold, og forsikringen dækker fuldt ud.
 • At der tages et konkret forbehold for udgifter under rejsen som følge af sygdommen/lidelsen.
 • At der meddeles et generelt forbehold, og forsikringen ikke dækker den pågældende rejse.

Læs mere her.

Hvad koster en Afbestillingsforsikring?

Du køber vores Afbestillingsforsikring som en del af din Årsrejseforsikring. Forsikringen dækker hele din familie, året rundt og i hele verden. Den er ofte billigere end en afbestillingsforsikring til én person for en enkelt rejse.

Beregn din pris.

Hvad dækker en Afbestillingsforsikring?

Afbestillingsforsikringen dækker, hvis du bliver forhindret i at rejse som planlagt. Det kan fx være pga. sygdom, tilskadekomst, dødsfald i familien, eller hvis rejsens hovedformål bliver aflyst. Lad os fx sige, du har planlagt en rejse for at deltage i en festival, og festivalen så bliver aflyst. I dette tilfælde ville du kunne bruge din Afbestillingsforsikring.

Dækker Afbestillingsforsikringen, hvis mit fly bliver forsinket eller aflyst?

Bliver dit fly forsinket, aflyst eller overbooket, har du ifølge en EU-lov krav på at få kompensation fra flyselskabet og blive ombooket til en ny afgang – og alternativt kan flyselskabet give dig pengene tilbage. Afbestillingsforsikringen dækker ikke udgifter, du får refunderet fra flyselskabet.

Hvem tilbyder den billigste rejseforsikring?

Det er svært at sammenligne forskellige rejseforsikringer, for de dækker ikke ens. Rejser du et par gange om året, eller er I flere i din husstand, som rejser sammen, er det en god idé at vælge en Årsrejseforsikring.

Årsrejseforsikringen dækker nemlig alle i husstanden på rejser i hele verden i et helt år, og det er ikke et krav, at I rejser sammen.

Beregn din pris.

Hvilket geografisk dækningsområde har min rejseforsikring?

Rejseforsikringer kan have forskellige geografiske dækningsområder. Nogle dækker i alle lande, mens andre fx kun dækker i Europa. Vores Årsrejseforsikring dækker ferierejser over hele verden. Har du spørgsmål til rejseforsikringens geografiske dækningsområde, er du velkommen til at kontakte os på 33 45 74 72.

Hvilken rejseforsikring har bedste dækning?

Når du køber rejseforsikring, kan du spare penge ved at vælge en, som dækker alle rejser i løbet af et år. Med vores Årsrejseforsikring er du sikret god dækning af alle i husstanden. Vores Årsrejseforsikring dækker både dine hjemmeboende børn og dine udeboende børn.

Forsikringen dækker bl.a. udgifter i forbindelse med lægebehandling ved akut skade og sygdom, dine økonomiske omkostninger ved bagageforsinkelse og kompensation for ødelagte feriedage. Derudover kan du døgnet rundt komme i kontakt med en dansktalende læge på vores alarmcentral.

Dækker rejseforsikringen min bagage?

Ja, din rejseforsikring dækker økonomiske omkostninger til at købe fx undertøj og toiletsager, hvis din bagage er mere end 5 timer forsinket fra din ankomst. Din forsikring dækker udgifter op til 1.000 kr. pr. døgn. Der er dog begrænset dækning på 3.000 kr. i alt.

Hvis din bagage forsvinder eller bliver stjålet, er det til gengæld din indboforsikring, der dækker dine personlige ejendele.

Læs mere her. 

Bliver du usikker, når du køber en rejse?

Vi kan godt forstå dig! Det kan hurtigt blive en stor udskrivning, når man køber flybilletter og hotel til en hel familie. Og hvem har lyst til at miste de penge? Med en Afbestillingsforsikring fra os, kan du købe din rejse med ro i maven. Og fordi den dækker i et helt år, slipper du for at købe en ny rejse- og afbestillingsforsikring, hver gang du, eller andre i familien, skal ud og opleve verden.

Har du brug for rådgivning?

Hvornår dækker en afbestillingsforsikring, og hvornår dækker den ikke? Og er det for sent at købe den, hvis du allerede har købt din rejse? Ring og få svar fra vores rådgivere.  

Ring til os direkte på 33 45 74 72, eller lad os ringe dig op, når det passer dig.

Ja tak - Ring mig op