Sommerhus­forsikring til dit fritidshus

Har du et nybygget træhus eller et gammelt kolonihavehus? Vi dækker de fleste typer fritidshuse og sommerhuse, og du kan skræddersy din forsikring, så den passer til netop din oase. Beregn din pris online, eller ring og få rådgivning på 33 45 74 72.

3 fordele ved vores Sommer­forsikring

 1. Dækker dit indbo

  Din normale indboforsikring dækker ikke indbo, som fast hører til sommerhuset. Derfor kan du tilvælge Indbo – den dækker fx møbler, haveredskaber og tv.

 2. Dækker vandskade

  Sommerhusforsikringens grunddækning dækker bl.a. skader efter voldsomt skybrud. Med tilvalget Vandskade Plus får du også dækket følgeskader ved udsivning af vand og almindeligt regnvejr.

 3. Dækker udlejning

  Med tilvalget Udlejning sommerhus er du sikret erstatning ved tabt lejeindtægt, og erstatning hvis lejere af sommerhuset begår hærværk.

Få en god forsikring med bred dækning

Rosé i haven. Morgenbadning. Masser af tid med familien. Sommerhus rimer på afslapning og hygge, og med vores forsikring kan du roligt slippe bekymringerne. Forsikringen dækker fx hårde hvidevarer og indbo, men også dit erstatningsansvar og skader, der skyldes brand, storm og skybrud.

Sammensæt forsikringen som du vil
Sommerhuse er forskellige. Derfor anbefaler vi, at du sammensætter din forsikring, så den passer til dit hus, dets beliggenhed, og hvordan du bruger det. Du kan se alle vores tilvalgsdækninger herunder.

Sådan dækker vores Sommerhus­forsikring

Standarddækninger

 • Brand

  Dækker, brand, lynnedslag, eksplosion, elskade og nedstyrtede genstande fra eller af fly.

 • Husejeransvarsforsikring

  Dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting, eller hvis du forsømmer dine pligter som husejer – fx hvis et gammelt træ på din grund falder ned over naboens hus.

 • Retshjælp

  Dækker, hvis du bliver part i en tvist i form af rets- eller voldgiftssager og skal betale sagsomkostninger.

 • Storm

  Dækker skader efter storm- og skypumper ved vindhastigheder på 17,2 meter i sekundet eller over.

 • Andre vejrskader

  Dækker skader efter voldsomt sky- og tøbrud, frostsprængninger, haglskader og snetryk.

 • Indbrud, tyveri og hærværk

  Dækker indbrud, tyveri og hærværk. Vi dækker fx også tyveri af byggematerialer.

 • Øvrige pludselige skader

  Dækker pludselig skade. Det kan fx være påkørsel, nedstyrtning eller pludselig udstrømning af væske/damp.

 • Glas og sanitet

  Dækker, hvis glas og sanitet bliver beskadiget.

Tilvalgsdækninger

 • Skjulte rør og brud på stikledning

  Dækker hvis der sker noget med stikledninger, skjulte rør eller skjulte elkabler til rumopvarmning.

 • Kosmetiske forskelle

  Dækker op til 50% af ekstraudgifterne til udskiftning af fliser, sanitet, gulve, bordplader og låger, hvis det ikke er muligt at reparere med visuelt identiske materialer.

 • Svamp, råd og insekt

  Dækker udskiftning/afstivning af træværk, hvis det har nedsat bæreevne efter træødelæggende svamp-, insekt- eller rådangreb.

 • Vandskade Plus

  Dækker skader på bygningen efter nedbør, fygesne eller udsivning fra synlige røranlæg. 

 • Funktionsfejl i faste installationer

  Dækker reparation/udskiftning af nyere elektriske bygningsinstallationer ved elektrisk eller mekanisk svigt fx i varmepumpe.

 • Følgeskade af håndværker- og entreprenørfejl

  Dækker udbedring af følgeskader, som opstår som følge af en håndværker- eller entreprenørfejl. 

 • Skadedyrsbekæmpelse

  Dækker udgifter til at opspore og bekæmpe skadedyr, som giver en sanitær gene i beboelsesbygningen.

 • Gnaverskader

  Dækker udgifter til reparation, som er forårsaget af gnavere, fx egern, rotter, mus og husmår.

 • Haveanlæg

  Dækker tyveri, stormskader, hærværk og påkørsel af dit haveanlæg. 

 • Handicaptilpasning

  Dækker udgifterne til nødvendige ændringer på/i beboelsesbygningen, så en rullestolsbruger kan anvende huset, hvis en i din hustand bliver syg eller handicappet.

 • Om- og tilbygning

  Dækker brand, storm, tyveri og anden skade sket i forbindelse med en til- eller ombygning. 

 • Indbo

  Dækker det faste indbo i sommerhuset ved brand, vejrskader, indbrud og hærværk samt simpelt tyveri og øvrige pludselige skader.

 • Udlejning sommerhus

  Dækker tab af lejeindtægt, hvis en skade gør sommerhuset ubeboelige samt hærværk på eller tyveri af bygningsdele begået af lejere.

Læs mere om dækningerne

Har du allerede din Sommershusforsikring hos os? Log på Mit KF og se dine gældende vilkår.

Almindelige skader som forsikringen dækker

Hvilke skader, du er i risiko for at få, afhænger i høj grad af de materialer, dit sommerhus eller fritidshus er bygget af, hvor gammelt det er, og dets beliggenhed. Her kan du se nogle eksempler på hyppige skader:

Brandskade
Ofte skyldes branden en kortslutning – fx i en gammel varmepumpe – som opdages for sent, fordi ingen er i nærheden af huset. Her er det standarddækningen på sommerhusforsikringen – nærmere bestemt din brandforsikring – som dækker.

Brud på rør og stikledning
En hyppig skade er frostsprængte rør i vinterperioden eller et sprunget vandrør, som løber længe, uden at nogen opdager det. Derfor er det vigtigt, at dit sommerhus holdes opvarmet til frostfri i vintermånederne, og at du afbryder vandforsyningen til huset ved hovedhanen, når du forlader det. Desværre ser vi af og til at at varmeforsyningen svigter. Derfor er det en god idé at supplere med tilvalgene Stikledninger, skjulte rør og kabler og Vandskade Plus.

Indboskader
Skader på indboet i sommerhuset skyldes tit brand, som opdages for sent, eller indbrud. Uanset om dit sommerhus står tomt i vintermånederne, eller du bruger dit fritidshus året rundt, anbefaler vi, at du supplerer din forsikring med tilvalgsdækningen Indbo.

Det er nemt at anmelde en skade
Når du har Sommerhusforsikring hos os, kan du anmelde din skade online. Står du med en akut skade på dit sommerhus – fx stormskader eller vandskader – kan du ringe til os døgnet rundt. Kontakt os ved akut skade

Hvad koster en god sommerhus­forsikring?

Hvilke skader, du er i risiko for at få, afhænger i høj grad af de materialer, dit sommerhus eller fritidshus er bygget af, hvor gammelt det er, og dets beliggenhed. Her kan du se nogle eksempler på hyppige skader:

Spørgsmål og svar om forsikring til sommerhus

Hvilke forsikringer skal man have til sommerhus?

Hvis du har lån i dit fritidshus eller sommerhus, skal du have en sommerhusforsikring, der som minimum dækker brand. Det får du med vores standarddækning, som desuden sikrer dig i en lang række andre situationer – bl.a. hvis der opstår skader på selve huset i forbindelse med voldsomt vejr, eller hvis du får brug for retshjælp til fx at løse en nabostrid.  

Derudover kan du vælge mellem en lang række tilvalg efter behov. Køber du fx et ældre hus, eller har du planer om at få bygget et anneks, kan det være en god idé at supplere med dækningen Følgeskade af håndværker- og entreprenørfejl.

Ring til os på 33 45 74 72, og få hjælp til at få styr på alle detaljerne.

Dækker fritidshusforsikringen og sommerhusforsikringen det samme?

Ja. Det, vi kalder Sommerhusforsikring, kaldes nogle gange fritidshusforsikring hos andre selskaber. Både sommerhus- og fritidshusforsikringen dækker skader på dit fritidshus og andre bygninger på grunden, sålænge de er registreret på policen.

Du kan frit tilvælge ekstra dækning afhængig af typen på dit fritidshus. Er det bygget af træ, kan du fx tilvælge en dækning, som dækker skader, der skyldes angreb fra trænedbrydende insekter og råd. Forsikringen inkluderer også en husejeransvarsforsikring. Dvs. en ansvarsforsikring, der dækker dig som husejer, hvis du kommer til at skade andres ejendom.

Hvordan forsikrer man et kolonihavehus?

Hvis du har et kolonihavehus, skal du have en sommerhus- eller fritidshusforsikring. Du kan sagtens forsikre dit kolonihavehus hos os. Vores solide grunddækning dækker selve huset, din ansvarsforsikring som husejer og en lang række andre skader.

Skal man have en særlig forsikring, hvis man udlejer et sommerhus?

Ja. Til dig, der udlejer dit sommerhus, anbefaler vi vores tilvalg Udlejning Sommerhus. Så er du sikret erstatning for tabt lejeindtægt, hvis der sker skader, som gør huset ubeboeligt i den periode, du skulle have lejet det ud. Du er også dækket, hvis en lejer begår hærværk på dit hus.

Hvordan forsikrer man et sommerhus, man bor i fast?

Hvis du bor fast i dit sommerhus, skal du købe en almindelig Husforsikring, fordi vi forsikrer dig efter anvendelsen af huset – uanset om du har postadresse i sommerhuset eller ej.

Sådan kan du billigst forsikre dit sommerhus

På jagt efter en billig sommerhusforsikring? Der er heldigvis flere ting, du selv kan gøre for at holde prisen nede.

 • Vælg en høj selvrisiko
  Jo højere selvrisiko du har, jo lavere pris betaler du for din Sommerhusforsikring.
 • Køb online og spar 10 %
  Vi trækker automatisk 10 % fra, når du køber forsikringen via vores hjemmeside.
 • Saml flere forsikringer hos os
  Har du flere forsikringer hos os, kan vi opgradere dig til fordelskunde og give dig yderligere 10 % i rabat. Hør mere på 33 45 74 72.

Andre forsikringer, som måske også er noget for dig?

Gode råd om forebyggelse

Indbrud i sommerhuset

Der er flere indbrud i dit sommerhus, når du bruger det. Kom det også bag på dig? Læs hvorfor, og hvordan du kan undgå det.

Gør sommerhuset forårsklart

Rykker du i sommerhuset, så snart forårssolen skinner og termometret sniger sig op på tocifrede grader? Kom godt i gang med sæsonen.

Undgå skader - det betaler sig

Vi ved rigtig meget om skader, men endnu vigtigere: Vi ved, hvordan man undgår dem. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få masser af gode råd - direkte i din indbakke.

Få rådgivning over telefonen

Hvad menes der med "skjulte rør”? Skal man også huske at købe den almindelige indboforsikring? Og hvor sandsynligt er det egentlig, at huset bliver ramt af direkte lynnedslag og trænedbrydende svamp?

Der er meget at tage stilling til, når du forsikrer dit fritidshus eller sommerhus – og det er vigtigt, du er godt dækket. 

Er du i tvivl om, hvilke dækninger du har brug for, sidder vi klar til at hjælpe dig. Ring til os på 33 45 74 72, eller lad os ringe dig op, når det passer dig.

Ja tak - Ring mig op

I Købstædernes Forsikring passer vi godt på dine data. Du kan læse mere om det her.